Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Chřest, pivo, sele

Platnost od 8.5. do 4.6.


Chřest, pivo, sele - strana 13


     

Chřest, pivo, sele - strana 13

Z působ lovu humrů se během staletí příliš nezměnil, pouze bylo nutné nastavit přísná pravidla sloužící k  ochraně tohoto druhu. Rybáři stále používají humří proutěné koše či drátěné klece. Do nich vloží nástrahu z rybího či krabího masa, opatří je bójkou a  na pobřeží je spustí do vody. Koše je třeba průběžně kontrolovat a osvobodit z nich exempláře, které do nich nepatří, což jsou především nedospělí humři a  samice s vajíčky. Plodné samice jich mívají 8000–40 000 kusů a  nosí je 9–12 měsíců na spodní straně zadečku. Proces tvorby a  kladení vajíček trvá dva roky, proto je bezpodmínečně nutné nositelky vajec vracet zpátky do moře, aby se humří populace mohla obnovovat. Humři se většinou loví v létě. Výjimkou je USA, kde je celoroční lov federálně upravován podle jednotlivých států – zpravidla od půlky července do přelomu listopadu a prosince. Jinými pravidly se řídí i Kanada, kde sezona začíná nejpozději v polovině října a končí v půlce června. Humr kanadský, podle latinského názvu Homarus americanus zvaný také americký, bývá v České republice k dostání nejčastěji. Délkou 65 cm a váhou do 6 kg poněkud předstihuje své evropské bratry, jimž hojný lov často neumožní, aby se dospělých rozměrů dožili. Má stejně jako humr evropský tmavé zbarvení, ale jeho tmavě šedý či hnědý krunýř postrádá kropenatou kresbu. Naproti tomu se pyšní trnem na spodní straně čelního rohu, podle nějž jej lze bez jakýchkoli pochybností identifikovat. Žije v  severozápadním Atlantiku Kanadou počínaje a mysem Hatteras ležícím v Severní Karolíně konče. Na tradičním způsobu lovu humrů do proutěných košů nebo drátěných klecí se během let mnoho nezměnilo. HUMRY JE TŘEBA PŘEMĚŘIT A NEDOSPĚ LÉ EXEMPLÁŘ E PUSTIT ZPĚ T DO MOŘE. Humr evropský (Homarus gammarus), jak už bylo zmíněno, málokdy dorůstá rozměrů 60 cm a  váhy 5–6 kg, zákazníci se proto nejčastěji setkávají s  exempláři o  velikosti 25–50 cm. Klepeta evropských humrů bývají menší, než mají jejich kanadští příbuzní, krunýř mívá temně modré zbarvení s typickou kropenatou kresbou, jež se objevuje i na klepetech, ale někdy může zcela chybět. Domovem humra evropského jsou vody severovýchodního Atlantiku od Norska po Maroko, řidčeji se vyskytuje také v chladnější části Středozemního moře. Humr severský, známý též pod italským názvem scampi, nebo garnát císařský či langustina, se od větších humrů liší nejen latinským jménem Nephrops norvegicus, ale i drobným vzrůstem. Dosahuje maximálně 25 cm při váze 300 g. Po vyloupání si ho lidé snadno spletou s  krevetou, lze ho však odlišit podle vyvinutější přední části těla a světlejšího odstínu. Vyskytuje se zhruba ve stejných vodách jako humr evropský. Špatně snáší transport, proto na rozdíl od větších druhů humra bývá ve vnitrozemí málokdy k mání živý. Čerstvý severský humr má růžovooranžovou barvu a  téměř průhledné maso. Někdy lze objevit humry severské s nahnědlou barvou – ta je častá především u korýšů z vod s písčitým dnem. NÁZVY HUMRŮ PODLE VELIKOSTI Humři jsou draví kanibalové, proto je před transportem nutné provést selekci podle velikosti a  fixovat jim klepeta, aby mezi sebou nemohli bojovat. Jednotlivé velikostní kategorie se označují speciálními názvy: 450–550 g Chix 550–650 g Quarters 650–750 g Halves 750–900 g Select I. 900–1100 g Select II. 1100–1360 g Select III. 1360–1815 g Select IV. 1816–2723 g Jumbo I. 2724 a více g Jumbo II. 13 cE1311_12-15.indd 13 23.4.13 10:55