Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Chřest, pivo, sele

Platnost od 8.5. do 4.6.


Chřest, pivo, sele - strana 9


     

Chřest, pivo, sele - strana 9

ZAPOM E NA KLA ŇTE PŮLLIT SICKÝ R! R PODOB ŮZNÉ YP VYŽADU IVA SPECIÁ JÍ LNÍ SKLO. DĚLENÍ JE VĚDA Původní členění piv rozdělovalo tento nápoj podle koncentrace mladiny, určované výpočtem z  obsahu alkoholu, a  skutečného extraktu, jež byla udávána počtem hmotnostních procent. Podle toho se piva dělila na výčepní (do 10 hm. %), ležáky (11–12,5 %) a  speciální (nad 12,5 %). S  tímto údajem souvisel také obsah alkoholu udávaný objemovými procenty – podle toho například měla 8% výčepní piva 2 objemová procenta alkoholu a  12% ležáky 4 i více procent alkoholu. Toto dělení piv bylo v roce 1997 nahrazeno novým –  vyhovujícím předpisům EU, které člení piva podle extraktu původní mladiny před zakvašením na: piva světlá (ze světlých sladů) polotmavá (z tmavých sladů, sladů karamelových, případně barevných ve směsi se světlými) tmavá a řezaná (vyrobená mícháním světlých a tmavých piv stejné skupiny) PODLE OBSAHU ALKOHOLU ČI ZPŮSOBU KONEČNÉ ÚPRAVY SE PIVO DĚLÍ NA 11 PODSKUPIN: stolní lehká (do 6 hm. %) výčepní (7–10 hm. %) ležáky (11–12 hm. %) speciální (13 a více hm. %) portery (tmavá s 18 a více hm. %) se sníženým obsahem alkoholu (max. do výše 1,2 obj. %) piva se sníženým obsahem cukru (hluboce prokvašená piva) pšeničná (vyrobená s podílem extraktu z použitého pšeničného sladu vyšším než jedna třetina hmotnosti) kvasnicová (vyrobená dodatečným přídavkem rozkvašené mladiny do hotového piva v průběhu stáčení) nealkoholická (s obsahem alkoholu max. 0,5 obj. %) ochucená (s přídavkem látek určených k aromatizaci, potravních doplňků či lihovin) 9 cE1311_08-11.indd 9 23.4.13 10:55