Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Hovězí steak

Platnost od 5.6. do 3.7.


Hovězí steak - strana 19


     

Hovězí steak - strana 19

S ardinky obecné (Sardina pilchardus) jsou příbuzné sleďů. Vyskytují se v  různých mořích: od Severního přes Středozemní a  Černé až k atlantskému pobřeží Maroka, přičemž hlavními rybářskými oblastmi jsou Portugalsko, Španělsko, Francie a  Anglie. Sardinky se pohybují v  rozsáhlých hejnech při pobřeží a  živí se planktonem a dalšími drobnými živočichy. Sardinka může vyrůst do délky 30 centimetrů, ale obvykle bývá menší. Minimální velikost pro lov je 11 centimetrů, což odpovídá rozměrům jednoleté ryby. Kosti sardinky jsou tak jemné, že se dají bez obav konzumovat. VÝLET ZA MODROU SÍTÍ Jedním z  center lovu sardinek je bretaňské město Concarneau. Sardinky se tu podél pobřeží lovily již v  15. století, možná i dříve. Každopádně od 16. století se v  „modrém městě“ mluví o  malé rybce jako o  „Paní sardince“, protože dávala práci všem. Muži ryby lovili, ženy a  dívky je solily nebo nakládaly a  děti se staraly o  sítě. Počet lodí v  přístavu každým dnem vzrůstal a  brzy se malá stříbrná rybka stala významným obchodním artiklem Concarneau. Jenže jednoho dne roku 1902 se sardinky ztratily, což mělo pro všechny tamní obyvatele dramatické následky. Sardinky totiž neodpluly na pouhých několik měsíců, ale na celých sedm let. Rybáři si tehdy nemohli dovolit vyrážet na lov do větší dálky a  nedostatek sardinek spustil krizi. Řada rybářských rodin upadla do extrémní bídy. Majite- le továrny a  hlavního smírčího soudce města pana Samuela Billette de Villeroche proto napadlo pro rybáře z Concarneau zorganizovat charitativní bál. Konal se v létě, což byla skvělá příležitost k tomu, aby se na něm sešli místní obyvatelé i  prázdninoví hosté. Nápad se ujal a  roku 1905 vznikl první „Fête des Filets Bleus“ (Festival modrých sítí –  Filet Bleu znamená modrá síť, která se používá k chytání sardinek). „Výbor modrých sítí“ byl tehdy částečně složen z  obyvatel Concarneau, ale i  z významných pařížských osobností, jež město objevily při turistických cestách. Díky této rozsáhlé „lidské síti“ se festival proslavil daleko za hranicemi Concarneau. Iniciativy se chopily také intelektuální a  umělecké kruhy, díky čemuž se zrodila první aukce mistrovských děl vytvořených na podporu strádajících rybářů a jejich rodin. Festival se koná každoročně v  srpnu a díky zhruba deseti tisícům návštěvníků se stal jedním z největších regionálních kulturních festivalů. 19 cE1313_18-23.indd 19 21.5.13 11:03