Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Epikure - mořský vlk

Platnost od 31.7. do 27.8.


Epikure - mořský vlk - strana 4


     

Epikure - mořský vlk - strana 4

Ryby BIO KVALITA A OD LOVU K CHOVU Mladí mořští vlci většinou migrují v hejnech, dospělí jedinci jsou spíše samotářští. Ryby se loví do vlečných a volně plujících sítí, ale také na udici. Rovněž bývají častým cílem rekreačních rybářů. Volně žijící mořští vlci mají tmavší kůži, pevnější maso s  výraznější vůní i  chutí moře a  od ryb pocházejících z  umělého chovu se odlišují také vyšší cenou. Dnes podíl lovených mořských vlků na trhu lehce přesahuje 10 %, zbylé ryby pocházejí z akvakultury. Vzhledem k  tomu, že lov nestačil poptávce trhu, bylo třeba vymyslet další způsoby, jak tuto cennou rybu získat. Zpočátku se mořským vlkům, migrujícím na podzim z lagun zpět do volného moře, zahradila přístupová cesta sítěmi. Ryby z takové pasti nemají jak uniknout, ale mohou se živit stejným způsobem jako ve volném moři až do chvíle, než jsou vyloveny. Chladnější voda v  zimě u  pobřeží jim nevadí, snášejí velký rozptyl teplot (5–28 °C) i  rozdílnou slanost vody. V  lagunách se chovají společně s pražmami, parmicemi a úhoři. Problém však představuje jejich dravost – mořští vlci jsou schopni při pobytu na jednom místě zdecimovat populaci malých živočichů, kteří jim slouží jako potrava. Tření mořských vlků probíhá od května do srpna. Jikry volně žijících ryb unášejí mořské proudy a  postupně se z  nich vylíhne potěr. Tohoto způsobu kladení jiker se využívá při středně intenzivním lagunovém odchovu. Jikry se sbírají a v okysličených tancích se převážejí do speciálních nádrží, kde se odchová potěr do takové velikosti, aby byl schopen přežít v  laguně. Výnosy jsou vyšší než u  předchozího způsobu chovu, zhruba 500–700 kg ryb na hektar ročně. Akvakultura mořského vlka 2005–2007 v tunách 2005 2006 2007 Řecko 35 000 45 000 48 000 Turecko 37 290 38 408 41 900 Španělsko 5 492 8 930 10 480 Itálie 9 100 9 300 9 900 Francie 4 300 5 600 4 800 Chorvatsko 1 800 2 000 2 500 Ostatní 6 504 5 873 6 449 Celkem 99 486 115 111 124 029 Zdroj: www.globefish.org 4 cE1317_02-07.indd 4 V  MAKRO se může zákazník setkat s  mořským vlkem označeným BIO. Tato ryba splňuje nejpřísnější pravidla pro chov (používá se bio krmivo, klece jsou ošetřeny speciálními barvami, ryby mají větší prostor apod.). ŘÍZENÝ CHOV Metodu odchovu v  líhních začali italští a francouzští vědci rozvíjet v 60. letech minulého století. Mořští vlci se stali prvními rybami jiného než lososovitého druhu, které se v Evropě dočkaly umělého odchovu, a zhruba za deset let se tímto způsobem chovali ve většině středomořských zemí. Mezi největší světové producenty patří Řecko, Turecko, Itálie, Španělsko, Chorvatsko a Egypt. Řízený odchov je velmi náročná práce, která probíhá za asistence kvalifikovaných odborníků. Oplozené jikry plovoucí na hladině nádrže, v níž proběhlo řízené tření ryb, se posbírají a umístí do nádrží inkubačních, sloužících k  vylíhnutí potěru. Ten je posléze přesunut do odchovných nádrží či klecí a  krmen mikroskopickými řasami a později malými korýši. V  odstavných jednotkách si větší ryby zvykají na uměle připravovanou stravu do té doby, než jsou schopny konzumovat speciální granule. Dospívající jedinci nejčastěji žijí v  plovoucích klecích nebo v  tancích s  mořskou vodou. Jakmile ryby dosáhnou odpovídající váhy, jsou vyloveny, zabity a  ihned po vykuchání putují do restaurací a na pulty obchodů. EPIKURE 16.7.13 11:56