Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online : Pampers, Ariel

Platnost od 8.8. do 14.8.


Pampers, Ariel - strana 21


     

Pampers, Ariel - strana 21

PEL - MEL JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ Nádrž, v níž si ani okurka nezaplave V ydejte se s  námi tentokrát za  poznáním vodní nádrže, jejíž atraktivní poloha při samém okraji historického města a zároveň v malebném údolí národního parku s množstvím značených turistických tras z ní dělá vyhledávaný cíl turistů. pané hrázi, vysoké 17 m, je umístěna malá vodní elektrárna se dvěma turbínami, pomocí kterých ročně vyrobí v průměru téměř 5 tis. MWh elektrické energie. Pokud byste se chtěli přece jen osvěžit či zarybařit v nějaké té nádrži, navštivte nedalekou vodní nádrž Jevišovice, která je nejstarší moravskou nádrTrocha historie a fakt ží a  zároveň jednou z  nejstarších Jistě někteří z  vás poznali, že se ve střední Evropě. jedná o vodní nádrž Znojmo, či jinak také znojemskou přehradu. Město památek, vín a okurek V místě této technické památky se Historické město roku 2010, rozdříve nacházela přírodní koupališ- sáhlá městská památková rezervatě, stál zde mlýn i elektrárna. Stav- ce, ta nejlepší vína i okurky. To vše ba nádrže byla zahájena počátkem je magické město Znojmo. K  nej60. let a  v  provoz byla uvedena významnějším památkám bezev roce 1966. Důvodem jejího vzni- sporu patří národní kulturní paku bylo vyrovnávání nerovnoměr- mátka rotunda svaté Kateřiny ných průtoků Dyje z  výše polože- z  12. století, v  níž se nacházejí zané vodní elektrárny Vranov a zajiš- chovalé nástěnné malby z  téhož tění trvalého minimálního odtoku. století. Mezi další významné paNyní slouží zejména jako rezervo- mátky patří např. nejrozsáhlejár pitné vody pro Znojmo. Nádrž je ší komplex středověkých poddlouhá 5 km, hluboká nejvýše 15 m zemních chodeb u nás či Znojema vodní plocha zaujímá 54 ha. Cel- ský hrad, odkud můžete obdivovat kový objem činí 4,3 mil. m3. V  sy- krásy vodní nádrže a jejího okolí. Nejmenší český národní park Právě u  nádrže začíná Národní park Podyjí, vyhlášený v roce 1991. Jeho páteř tvoří meandrující řeka Dyje, která mu propůjčila své jméno. Tento jediný moravský národní park a  zároveň náš nejmenší je stále tak trochu stranou zájmu turistů ve  srovnání s  našimi ostatními parky. Přitom má skutečně co nabídnout. Nabízí úchvatné výhledy, včetně výhledu na  samotnou nádrž, kamenná a  balvanitá moře, vřesoviště, vysokou biodiverzitu, pozůstatky mlýnů či visuté mosty přes Dyji. Park má celoročně velmi příznivé podmínky pro turistiku, je zde téměř 80 km značených turistických tras. Na  rakouské straně sousedí s  neméně zajímavým Ná- rodním parkem Thayatal, který má rovněž dobře značené trasy. A  tip na  závěr dne? Uvelebte se ve  vinném sklípku a  promítejte si v klidu proživší zážitky, protože Znojemsko je oblastí, ve které se prostě nespěchá. Foto: ČTK/Luboš Pavlíček inzerce Udělat radost... Všechny novinky ve Vašem e-mailu! ...může být tak jednoduché! www.kaufland.cz/ newsletter Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen. Nezapomeňte • • • • na dárek! • • Týdeník Kaufland do Vašich schránek • • 8. 8. Soběslav • • 9. 8. Roman • 10. 8. Vavřinec • • 11. 8. Zuzana • 12. 8. Klára 13. 8. Alena 14. 8. Alan AJV21 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 32