Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online :

Platnost od 22.8. do 28.8.


 - strana 25


     

- strana 25

Věž v Pise se naklání, ale nepadá; vydržet má dalších 300 let Š ikmá věž v  Pise patří k  největším turistickým lákadlům v  Itálii. Základní kámen honosné mramorové zvonice byl položen před 840 lety, 9. srpna 1173. Krátce po zahájení stavby se ale věž začala naklánět, což má na svědomí měkké podloží. Během minulého století se náklon věže zvýšil asi na  4,5 metru, takže v roce 1990 musela být uzavřena. Následovala velmi složitá a  nákladná operace (náklady přesáhly 28 mil. eur), díky níž se naklánění podařilo zastavit a  památku dokonce „narovnat“ do  stavu, v  jakém se nacházela před 300 lety. Vrchol zvonice je nyní od  vertikální osy odkloněn asi o 4 metry. O úplné napřímení není zájem, turisté by přišli o  jedinečný zážitek. Výška zvonice je 56 m. Do  ukončení rekonstrukčních prací v  roce 2001 se expertům podařilo náklon památky zmenšit zhruba o  44 cm za  pomoci několikatisícitunové protiváhy v základech a zajištění silnými ocelovými lany. Zmírnění sklonu není rozeznatelné pouhým okem, je však dostatečné pro její stabilizaci. Podle statiků je tak bezpečná na dalších 300 let. ČTK, Foto: ČTK/LEHTIKUVA/ Timo Jaakonaho inzerce www.kaufland.cz Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 2 800 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Volejte našeho regionálního zástupce HLEDÁME Obchodní zástupce do týmu 323 607 653, 603 983 196 Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Nabízíme • Profesionální a příjemné pracovní prostředí • Zaškolení a další rozvoj • Práci s lidmi • Týdenní provizi • Otevřenost a férovost 800 888 120 www.faircredit.cz Staèí RYCHLÁ OP PÙJÈKA Peníze ještì dnes! protože Kaufland je firma s budoucností! VOLEJTE ZDARMA Info linka 8-20 hod. 800 500 410 I pro problémové klienty máme pùjèku! Zprostøedkovatel pùjèek, úvìrù pro více investorù AJV25 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 24