Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online : Ovoce, drogerie

Platnost od 12.9. do 18.9.


Ovoce, drogerie - strana 20


     

Ovoce, drogerie - strana 20

SOUTĚŽ Hledáme jména pro Sympaťáky K-Purland Ahoj Ahoj děti, o , Foto: ČTK/Stanislav Zbyněk ější? nejorigináln va Ceny pro d před časem jste pro nás tvořily dva Sympaťáky – symboly naší značky masa K-Purland. Dostali jsme od vás spoustu krásných obrázků. A po dlouhých úvahách jsme si vybrali. ! Dva tabletyéna Ovšem – teď máme zase problém. Prasátko ani býček nemají jméno. A bez jména jako by ani nebyli, viďte. A tak se na vás zase obracíme s žádostí o pomoc… 1. místo: Kateřina Kopecká, Nový Jičín Najděte nám jména pro naše Sympaťáky. Soutěž bude probíhat od 12. září 2013 do 13. října 2013 na celém území naší republiky. V této době nám můžete zasílat své představy o jménech našich Sympaťáků. Každý z vás může zaslat jen jeden návrh jména pro prasátko a jeden návrh jména pro býčka. Návrh můžete i  okomentovat, proč si myslíte, že by se měli jmenovat právě takhle. Ale hlavně – nechte své návrhy podepsat rodiči a  nezapomeňte uvést své jméno, věk a  svou adresu. Svá díla zašlete nejpozději do  13. 10. 2013 e-mailem na  adresu: tip.redakce@kaufland.cz nebo poštou na  adresu: Redakce, Kaufland ČR v.o.s., Pod Višňovkou 25, 140  00 Praha 4. Do Předmětu v e-mailu nebo na rohu obálky uveďte prosím heslo: Jména Sympaťáků. Během října naše odborná porota vybere ze všech došlých návrhů šest nejoriginálnějších návrhů (6 pro prasátko a  6 pro býčka). Ty postoupí do finále. Vybrané návrhy zveřejníme na našich webových stránkách a vyzveme všechny, aby vybrali definitivní jména. ného jm Autor vítězautor vítězného o i  pro prasátk ýčka od nás obdrží b jména pro paný tablet…. du na Podmínky soutěže Jedná se o veřejnou soutěž ve smyslu ustanovení § 847 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. „Občanský zákoník“, ve znění pozdějších předpisů za účelem vytvoření symbolu pro značku masa společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., tedy o soutěžní dílo ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb. „Autorského zákona“, v platném znění. Společnost Kaufland Česká republika v.o.s. není povinna užít pro vytvoření symbolu pro značku masa K-Purland vítězné soutěžní dílo ani žádné jiné soutěžní dílo. Každý účastník soutěže bere s odkazem na ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb. „Autorský zákon“, v planém znění na vědomí, že zasláním soutěžního díla do soutěže platí, že poskytl společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. výhradní neodvolatelnou licenci k užití díla pro vytvoření symbolu pro značku masa K-Purland a že není v zájmu společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., aby účastník soutěže jako autor soutěžního díla poskytl licenci jinému. Za podmínky, že se účastník soutěže stane vítězem soutěže, zavazuje se zdržet se poskytnutí licence k vítěznému soutěžnímu dílu jinému, než společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. Kaufland Česká republika v.o.s. si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž kdykoliv odvolat a to stejným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena. Soutěže se může zúčastnit každý obyvatel ČR do  15 let věku včetně počítáno dle data narození ke  dni zaslání návrhu, bez ohledu na pohlaví či náboženství. Každý účastník má právo zaslat jeden návrh své představy o jméně prasátka a býčka. Návrh může mít slovní doprovod v rozsahu maximálně deseti normovaných řádek. Návrh, který nebude splňovat uvedené podmínky soutěže nebo návrh s nevyplněnými osobními údaji nebo nepodepsaný zákonným zástupcem nebude zařazen do soutěže. Zaslané práce se nevracejí. Prodává Váš www.countrylife.cz to nejlepší PŘINÁŠÍME VÁM JEN PRO VAŠE ZDRAVÉ VAŘENÍ Červená čočka BIO Zeleninový bujon Würzl BIO Cizrna BIO Celozrnný kuskus BIO Sójová smetana BIO Bl14, Boh16, Bsk14, Brn20, Bru16, CT16, CTB18, FM16, Ha16, HB18, Ho16, HrM16, Ji16, Jes16, Kar18, Km16, Knv16, Kyj18, Ol18, Op16, OvP16, OZa20, Pel18, Pre18, Pv16, Svi16, Su16, Tb16, UB16, UH16, Vys16, Vse16, VsM18, Zl18, Zno18, ZS18, ZA16 / Ca16, CL18, Dc16, DK16, Jic16, JN16, HK18, Chru16, Ko18, Lb16, MB20, Me18, NB16, Ny16, Par16, Tu16, RL16 / Untitled-1 1 16.4.13 12:51 AMK18, AAM18, AMO20, APO16, AAS18, AVY20, AJV20, CB20, CK16, Ben18, Ber18, JH16, Kla20, Sla18, Ta18, Pis16 / Do16, Che18, Cho18, Kt16, KV18, Lit18, LTV18, Lou18, ML14, Mo18, Rok16, So16, Tp18, UL16, Zat16 / -