Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online : Maso, nápoje, drogerie...

Platnost od 10.10. do 16.10.


Maso, nápoje, drogerie... - strana 21


     

Maso, nápoje, drogerie... - strana 21

SOUTĚŽ Slavnostní menu podle Vás! POZOR! Soutěž prodloužena do 20. 10. 2013 Vynikající jídlo a prostředí romantického zámku – úžasná odměna pro ty nejlepší kuchaře! Deset z Vás prožije romantický víkend! V sobotu 9. 11. 2013 se výherci (každý s partnerem) zúčastní vaření pod vedením Kluků v akci – Filipa Sajlera a Ondřeje Slaniny – v kouzelném prostředí zámku Svatý Havel v Praze, noc stráví v některém z romantických zámeckých pokojů. Doprava vlastní. Chcete zažít takový pohádkový víkend? Je to jednoduché. Kupte si maso, nejlépe K-Purland, a podle rodinného receptu z něj připravte oblíbený nebo tradiční pokrm, který se ve Vaší rodině podává při SLAVNOSTNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH. Ten nám spolu s fotografií hotového pokrmu zašlete do redakce. (Nákup masa K-Purland není podmínkou účasti v soutěži.) Soutěž startuje 19. 9. 2013 a potrvá do 20. 10. 2013. Po tomto datu vyberou kuchaři Filip Sajler a Ondřej Slanina 10 receptů, které je nejvíce zaujaly. Autoři 3 nejzajímavějších receptů se pak kromě víkendu na zámku zúčastní natáčení pořadu Kluci v akci, kde spolu s nimi své menu představí televizním divákům. Vybrané recepty pak uveřejníme na našich webových stránkách www.kaufland.cz. Svůj recept s fotografií pošlete pomocí formuláře na našich webových stránkách: www.kaufland.cz/ kluci-soutez Pozor! Každý formulář může obsahovat pouze jeden recept! Do soutěže nebudou přijaty recepty okopírované z kuchařských knih. Podmínky účasti v soutěži Zasláním receptu a snímku do soutěže dáváte výslovný souhlas společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4, IČ 25110161, se zpracováním a použitím textu a fotografie, s jejím uveřejněním v novinách Kaufland, na propagačních plakátech soutěže a na internetových stránkách společnosti Kaufland a Facebooku spolu s uvedením Vašeho jména, příjmení a města, a to do 31. 12. 2014. Pokud zjistíte, že došlo k porušení povinností ze strany obchodní společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. jakožto správce, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě a domáhat se nároků uvedených v § 21 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. Současně tímto berete na vědomí, že na základě Vaší žádosti bude fotografie spolu s Vaším jménem a příjmením obchodní společností Kaufland Česká republika v.o.s. zlikvidována. Vaše osobní údaje budou během soutěže náležitě chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb. a po ukončení soutěže skartovány. Soutěžící budou o výhrách obeznámeni písemně. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Kaufland v.o.s. ani jejich rodinní příslušníci. Právní vymáhání výhry je nemožné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhry jinými výhrami stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži. V případě hlavních cen platí, že nepodaří-li se nám zkontaktovat výherce do 10 dnů, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci nebo dodatečné přidělení výhry. KŘÍŽOVKA POMŮCKA: KAPA KAUNAS MAR, OTR ODSKO− ČENÍ KUSY KULATINY JMÉNO HERCE ROMAN− ČÍKA BULHAR− SKÁ PLATIDLA ODCES− TOVATI LÉČKA A SICE LITEVSKÉ MĚSTO LYŽE (ZAST.) ZNAČKA AUT PROTIKLAD ÚDAJE SOUHLAS MRTVÝ JAZYK HUSTĚ POKRÝT VÝPLŇ OKENNÍCH KŘÍDEL VESPOD SLOVEN− SKY „KŘEST” VÁPENCO− VÁ OBLAST ZMRZLÁ VODA 1. DÍL TAJENKY DOMÁCKY ANETA HUDEBNÍ DÍLO PŘED− LOŽKA OTEC (KNIŽ.) JM. HERCE PACINA OSOBNÍ ZÁJMENO KAZ DESET DESÍTEK TU MÁŠ VĚNOVANÁ VĚC OZNÁMIT ÚŘADŮM POLO− OPICE EGYPTSKÁ BOHYNĚ 100 CM SRBSKÁ ČEPICE NEALKO− HOLICKÝ NÁPOJ NÁŠ TV DRAMATURG MĚSTO NA POVÁŽÍ Všem luštitelům přejeme hodně štěstí CITOSL. RYTMU LEŽATÝ ÚL SPZ TŘEBÍČE MÁLO RUSKY „TOTO” ORÁČOVA POTŘEBA JEHLIČ− NAN INICIÁLY REŽISÉRA LIPSKÉHO ODHAD VÝSLEDKU ZÁMEZÍ V KOPANÉ ZÁPOR VIRUS PRVEK ZNAČKY AT POPĚVEK ČÁST HUDEBNÍ SKLADBY ŘÍČNÍ KORÝŠ SMĚNEČNÝ RUČITEL DRUH PEČIVA SÍDLO VE ŠPANĚLSKU SEVERSKÝ SKŘÍTEK SADA CITO− SLOVCE PODIVU PLACENÝ POTLESK , SNĚMOVNA LIDU (ZK.) JEDEN I DRUHÝ 2. DÍL TAJENKY DOMÁCKY IVO Od čtvrtka 10. 10. 2013 do středy 16. 10. 2013 zašlete tajenku bez diakritiky SMS zprávou ve tvaru KRIZmezeraTAJENKA (např.: KRIZ Vlk ovecky nepocita) na telefonní číslo 900 11 07. Do SMS nevpisujte žádné další údaje, jako např. jméno a adresu. Poukázku v hodnotě 500 Kč až do počtu pěti výherců vyhrává každá třístá doručená SMS se správnou odpovědí. V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní infolinku 800 165 894. SMS službu poskytuje Happy People s.r.o. Cena odeslané SMS zprávy je 7 Kč včetně DPH. www.platmobilem.cz Tajenka z novin č. 38/13: Kdo tančí, musí hudci zaplatit. Cenu vyhrávají: REKREAČNÍ OBYDLÍ KULIČKOVÉ POČITADLO PLANETA DRUH KVĚTEN− STVÍ Bl15, Boh17, Bsk15, Brn21, Bru17, CT17, FM17, Ha17, Ho17, HrM17, Ji17, Jes17, Km17, Knv17, Op17, OvP17, OZa21, Pv17, Svi17, Su17, Tb17, UB17, UH17, Vys17, Vse17, ZA17 / AMO21, APO17, AJV21, CB21, CK17, JH17, Kla21, Pis17 / - • Ing. Ivan Kordač, Praha • Hana Návratová, Praha K výhře srdečně blahopřejeme. Ca17, Dc17, DK17, Jic17, JN17, Chru17, Lb17, MB21, NB17, Ny17, Par17, Tu17, RL17 / Do17, Kt17, Rok17, So17, UL17, Zat17 / -