Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online : Autopříslušenství, drogerie...

Platnost od 17.10. do 23.10.


Autopříslušenství, drogerie... - strana 28


     

Autopříslušenství, drogerie... - strana 28

PEL - MEL JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ Vyražme na túru, poznávat Naturu, aneb okolí soutoku Otavy a Vltavy a Natura 2000 R výškou mezi 326 a  570 m vyniká nádhernými, hluboce zařezanými údolími obou řek. Část údolí si dodnes zachovala původní charakter s  přírodě blízkými porosty, které zde rostly ještě před příchodem člověka, a to s bohatým zastoupením buku, dubu a  lípy. Díky druhové a věkové skladbě porostů, jejich rozvolněnějšímu charakteru a množství hnízdních dutin zde může žít velké množství druhů ptáků. Nejvýznamnějšími jsou naše největší sova – výr velký a naše nejmenší sova – kulíšek nejmenší. Výr hnízdí zejména ve skalnatých, kaňonovitých údolích řek, ale také ve  starých hnízdech dravců nebo pod vývraty stromů. Kulíšek zase preferuje rozlehlejší starší jehličnaté porosty s  dostatkem dutin, hlavně pak po strakapoudu velkém. V  ptačí oblasti hnízdí také další významné druhy ptáků, jako například další sova sýc rousný, dravci jestřáb lesní, kra- ozsáhlá oblast kolem soutoku dvou našich velkých řek – Otavy a  Vltavy, které dominuje známý hrad Zvíkov, je významná v  rámci celé EU. Byla proto vyhlášena jako ptačí oblast Údolí Otavy a  Vltavy, a  to pro dva druhy ptáků – naši nejmenší i největší sovu. K ptačí oblasti těsně přiléhají také dvě území, rovněž významná v rámci EU. Jsou to dvě malé evropsky významné lokality (EVL) – Trhovky a  Výří skály nad Otavou. Kde všude to houká Ptačí oblast se rozprostírá ve  Středočeském i  Jihočeském kraji, zhruba mezi Pískem na jihu a hrází vodní nádrže Orlík na severu. Na délku tak měří 27 km a  v  nejširším bodě kilometrů 17. Její tvar lze připodobnit obrácenému písmenu v. Celková rozloha činí 184 km2. Velmi členitý terén s  nadmořskou AFP: Zač držitelé Nobelových cen utrácejí finanční část ocenění? D ržitelé Nobelových cen často projevují stejnou dávku vynalézavosti, pokud jde o  utrácení finanční části ocenění, jakou vložili do  práce, jež jim „Nobelovku“ vynesla. Například když sir Paul Nurse (na snímku) v roce 2001 získal Nobelovu cenu za  medicínu, rozhodl se vylepšit si motorku. Jeho kolega, laureát z  roku 1993 Richard Roberts, si zase před domem nechal udělat hřiště na kroket. Jakmile opadne rozvířená pozornost médií, skončí formální povinnosti a  ceremonie, rozhodují se laureáti, zač a  jak AJV 28 / – utratí 8 milionů švédských korun (23,6 mil. Kč). Někdy peníze darují na  charitu nebo vědecký výzkum. Oblíbenou volbou jsou také nemovitosti. Finanční ohodnocení ceny vypadá jako spousta peněz, ale často se o ně dělí několik vítězů. Wolfgang Ketterle, který se o  cenu za  fyziku v  roce 2001 dělil se dvěma kolegy, svůj podíl věnoval na  dům a  vzdělání svých dětí. „Protože v  USA jde půlka na daně, o moc víc toho nezbylo,“ řekl. Americký prezident Woodrow Wilson získal cenu v  roce 1920, peníze ale nechal ve švédské bance, aby k nim nabíhaly úroky. Zjevně se bál, jak bude vypadat jeho život po odchodu do důchodu v době, kdy bývalí prezidenti nedostávali žádnou penzi, jak uvádí jedna z  biografií. Nejskoupější na  informace, pokud jde o  plány, co udělat s  penězi, jsou držitelé Nobelovy ceny za  literaturu. Ví se jen, že během prvního roku po  získání ceny obvykle píšou méně, po  roce nebo dvou ale zase pokračují. ČTK Foto: ČTK/AP/Herbert Knosowski hujec obecný a  včelojed lesní nebo čáp černý. Výr velký – král noci Po modré za syslem Na svazích u vodní nádrže Orlík, poblíž obce Milešov, se nachází kemp Trhovky. Tento ne tak úplně běžný kemp dal název zdejší malé EVL s rozlohou pouhých 0,2 km2. Je umístěn v poměrně hlubokém údolí potoka v  kopcovitém terénu, takže převýšení této malé EVL je více než 20 m. Dostanete se sem po modré turistické značce. Toto rušné místo je pro mnohé jistě překvapivě jednou z  nejvýznamnějších lokalit sysla obecného u  nás. Toto milé zvíře se na  naše území rozšířilo ze stepí jihovýchodní Evropy a  Malé Asie. Vyžaduje krátký travní porost, který mu umožňuje zpozorovat nebezpečí blížícího se predátora. 0,06 km2 je převýšení více než 40 metrů!) nedaleko obce Oslov jsou chráněny jako EVL Výří skály nad Otavou. Ta je vymezena na  konkávní straně výrazného meandru Otavy, a  to nad jejím pravým břehem. V  rámci soustavy Natura 2000 je zde chráněna vegetace skal a drolin, rostou zde ohrožená tařice skalní s drobnými žlutými květy nebo Po zelené za muflonem kapradiny sleziník červený a seLesnaté a  velmi prudké skal- verní. Zachovaly se zde také ponaté svahy (na  ploše pouhých rosty borovice lesní, doprováze- né jalovcem obecným, jestřábníkem bledým či zimostrázkem alpským. Tato EVL je vymezena v hranicích přírodní památky Výří skály u Oslova a po vrstevnici skrz ni vede zelená turistická značka. Při troše štěstí snad zahlédnete na  slunných místech stádo muflonů, jediných volně žijících zástupců rodu ovce v evropské přírodě. Foto: ČTK/Petr Eret inzerce Všechny novinky ve Vašem e-mailu! Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 2 800 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Volejte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. PÙJÈKA PRO VÁS -rychle -bez formalit 412 150 111 Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! www.kaufland.cz/ newsletter Staèí RYCHLÁ OP PÙJÈKA Peníze ještì dnes! VOLEJTE ZDARMA Info linka 8-20 hod. 800 500 410 I pro problémové klienty máme pùjèku! Zprostøedkovatel pùjèek, úvìrù pro více investorù za obsah inzerce ručí zadavatel 42