Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Pečínka

Platnost od 23.10. do 19.11.


Pečínka - strana 7


     

Pečínka - strana 7

N ež lidé začali zvířata domestikovat, mohli si dopřát maso jen tehdy, pokud si budoucí pokrm sami ulovili. Neřízený lov postupem času ustoupil myslivosti a  péči o  zvířata žijící v  lesích. První obory a  bažantnice na českém území vznikaly už ve 13. století. Obliba zvěřiny vedla ke zvýšené poptávce a nutnosti zajišťovat dostatek tohoto masa i jinak než lovem. Intenzivní faremní chovy dnes dodávají maso do obchodů a restaurací po celý rok. V České republice se průměrně spotřebuje 500 g zvěřiny na osobu ročně, v  Německu a Rakousku zhruba o 200 g více. Zvěř chovaná v  revírech se může volně pohybovat v  lesích či na polích, kde spásá nejen trávu, ale také vysázené polní plodiny a  stromky, čímž působí škody. Proto se musí udržovat v  počtech, které nenarušují rovnováhu v  hospodaření lesníků a  myslivců. Zvěř se pak loví na podzim, kdy je v nejlepší kondici a potřebuje nejvíce potravy. Vý- hodou tohoto období jsou také chladné dny – díky nízkým teplotám se ulovená zvěřina nekazí. Lovit se samozřejmě smí pouze v  období lovu a  povoleným mysliveckým způsobem. Zvěřina z České republiky, kterou koupíte v  MAKRO, pochází vždy z lovené zvěře. Farmovaná zvěř žije v oplocených oborách s omezeným prostorem k pohybu. Dostává se jí stejné péče jako hospodářským zvířatům. Je dokrmována, má k  dispozici pitnou vodu a  veterinární péči. Na farmách se chovají zejména jeleni, daňci a  zvěř pernatá. Srnci chov snášejí špatně, mufloní maso se kvůli intenzivní vůni konzumuje jen omezeně a farmový chov zajíců je velmi náročný. Místo lovu jsou zvířata přepravována na místo určené k porážce. Porážení musí být nahlášeno orgánům státního veterinárního dozoru a maso není označováno jako zvěřina, pouze druhem zvířete. Maso ze zvěřiny dovezené do MAKRO z  Nového Zélandu, Skotska či Francie má původ z farmových chovů. ZÁRUKA KVALITNÍHO MASA Maso z ulovených zvířat potřebuje speciální zacházení. Samotný hon a případné zranění, které není smrtelné, působí zvířatům stres, a ten se samozřejmě odráží na kvalitě masa. Střely mohou také poškodit vnitřní orgány a kvůli krvácení se okolní maso snadno kontaminuje. Po usmrcení je proto třeba zvíře rychle vyvrhnout (vyjmout vnitřní orgány) a tělo dodat co nejrychleji do sběrného a  prohlížecího místa nebo závodu na zpracování zvěřiny. Tam je rychle zchlazeno na teplotu nepřesahující +7 °C a prohlédnuto proškolenou osobou – myslivcem, členem mysliveckého sdružení, který absolvoval příslušné školení na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Pokud je zvíře v pořádku, myslivec vyplní prohlášení, bez nějž se ulovený kus nesmí dále prodávat. Zdrojem zvěřiny z České republiky nabízené v MAKRO je výhradně veterinárně řádně kontrolovaná lovená zvěř splňující všechny podmínky zdravotní nezávadnosti. PEČENÝ ZAJÍC JAK SE DĚLÍ ZVĚŘINA? Základními dvěma skupinami jsou zvěř pernatá a  srstnatá (dělená na vysokou a nízkou nikoli z důvodu výšky, ale jako pozůstatek dřívějšího dělení, jakou zvěř směla lovit šlechta a církevní hodnostáři a  jakou níže postavení lidé). Dnes se zvěřina nejčastěji dělí do tří skupin: Spárkatá zvěř (včetně vysoké) – do této skupiny patří zvěř s kopýtky (myslivci pro dělené kopýtko neboli pazneht používají název spárek): jelen, srnec, daněk, divoké prase, muflon Drobná zvěř srstnatá: zajíc polní, králík divoký Drobná zvěř pernatá: koroptev, křepelka, bažant, kachna a husa divoká 7 cE1323_06-13.indd 7 8.10.13 11:00