Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online :

Platnost od 14.11. do 20.11.


 - strana 23


     

- strana 23

JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ… N a  jihozápadě Prahy, urbanizované velkoměstské periferii, najdeme rozsáhlé území, unikátní jak svou vysokou biodiverzitou, tak geologickou minulostí a zachovalostí. A také výjimečně krásné. Je jím Prokopské údolí, jedno z  nejoblíbenějších míst Pražanů. Je natolik jedinečné v  rámci celé Evropské unie, že bylo vyhlášeno evropsky významnou lokalitou. Važme si toho! Prokopské údolí, nádherné odpočinkové zázemí obyvatel Prahy a blízkého okolí, je nejsevernějším výběžkem Českého krasu. Údolí vymodeloval malebný Dalejský potok a jeho přítok Prokopský potok. Historie vývoje území významně ovlivnila zdejší vysokou biodiverzitu, tedy rozmanitost živočišných a rostlinných druhů. Polovina území je bezlesá, pokrytá skálami a  stepím, druhou část pokrývají do  značné míry přirozené lesní porosty. Prokopské údolí je chráněno také jako Vyražme na túru, poznávat Naturu, aneb Prokopské údolí a Natura 2000 přírodní rezervace Prokopské údolí a přírodní park Prokopské a Dalejské údolí. Unikátní příroda Z  biologického hlediska patří toto území k  nejvýznamnějším krasovým lokalitám u  nás. Je na  něj totiž vázáno vysoké množství ohrožených druhů živočichů i  rostlin. Zároveň patří k  těm nejprozkoumanějším územím vůbec. Významná je především suchomilná a teplomilná skalní a stepní vegetace, s  bohatstvím společenstev jako jsou úzkolisté traviny, polodřevnaté keříky, drobné jednoletky či cibuloviny, dále přirozené porosty dubohabřin a suťových lesů. Jižní vápencové svahy porůstá krátkostébelná kostřavová step. Najdeme tu kolem 600 druhů cévnatých rostlin, z nichž mnohé jsou na  Červeném seznamu vzácných a  ohrožených rostlin ČR, např. pěchava vápnomilná, která tady přežila od doby ledové a obývá chladnější severní srázy. Své útočiště tady našlo množství druhů bezobratlých živočichů, včetně vzácných a  ohrožených. Kupříkladu plž suchomilka rýhovaná se jinde v ČR nevyskytuje. Motýl nesytka česká, která obývá křovinaté stráně, žije pouze na 2 lokalitách v  ČR. Brouk zrnokaz se vyvíjí a  živí jen na  kriticky ohroženém devaterníku velkokvětém. Žije tady i náš největší brouk roháč obecný. Pavouků je zde více než 130 druhů. Nejčastějšími jsou slíďáci hajní a  hájový, z cenných druhů to jsou stepník rudý či sklípkánek pontický. Pravidelně tady hnízdí více než 60 druhů ptáků, např. kachna divoká-březňačka. Vyskytují se zde i  sovy puštík obecný a výr velký. Trilobitů ráj Důvodem ochrany tohoto rozsáhlého území jsou také geologické fenomény a paleontologické nálezy. Z geologického hlediska tady najdeme jeden z  nejdůležitějších geologických profilů, který dokumentuje vývoj v čás- ti prvohor. Prokopské údolí, místními zvané Prokopák, je i mezinárodně významným nalezištěm zkamenělin. Nejznámějšími obyvateli údolí byli trilobiti, známí prvohorní mořští členovci (vzdálení příbuzní hmyzu či pavoukovců), velcí téměř 1 metr. První fosilie nalezl světoznámý francouzský paleontolog Joachim Barrande, který se celosvětově proslavil právě průzkumem geologických útvarů a zkamenělin ve středních Čechách. S kulisou sídliště probíhá v Prokopském údolí od května do podzimu pastevecká sezona A proč Prokopské? Podle pověsti poustevničil v  bývalé zdejší Prokopské jeskyni svatý Prokop. Tuto depresi, pocházející ze svrchní křídy, však už v údolí nenajdete. Na konci 19. století začala být odlamována činností ve  zdejším lomu. Byly v  ní objeveny kosti zvířat od  poslední doby ledové, např. mamuta, medvěda jeskynního či srstnatého nosorožce. Foto: ČTK/Michal Kamaryt inzerce Vědci možná objasnili záhadu, proč teplá voda mrzne rychleji protože Kaufland je firma s budoucností! Všechny novinky ve Vašem e-mailu! Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 2 800 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Volejte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 KABÁTY VÝPRODEJ! VÝPRODEJ! Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! Udělat radost... ...může ů být tak jednoduché! Nezapomeňte na dárek! 14. 11. Sáva 17. 11. Mahulena, 15. 11. Leopold Den boje za svobodu 19. 11. Alžběta 16. 11. Otmar a demokracii 18. 11. Romana 20. 11. Nikola Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen. www.kaufland.cz/ newsletter ZDARMA 21 PIV! SUPER AKCE!!! Ke každému dámskému nebo pánskému kabátu obdržíte zdarma 21 piv! Neváhejte a přijďte si pro svůj dárek! Stále nabízíme velký výběr pánských obleků od 999,- Kč a pánských kalhot od 99,- Kč. Těšíme se na Vás! PRAHA, Vinohradská 123 5 minut chůze od zastávky metra “FLÓRA” směrem k centru, zastávka tramvaje “Radhošťská”, vedle Všeobecné zdravotní pojišťovny, naproti restaurace Apetit. Parkování doporučujeme v PALÁCI FLÓRA. Staèí RYCHLÁ OP PÙJÈKA Peníze ještì dnes! VOLEJTE ZDARMA Info linka 8-20 hod. 800 800 500 410 800 288 I pro problémové klienty máme pùjèku! Zprostøedkovatel pùjèek, úvìrù pro více investorù AJV23 / — za obsah inzerce ručí zadavatel 26