Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Luxusní pochoutky

Platnost od 20.11. do 17.12.


Luxusní pochoutky - strana 19


     

Luxusní pochoutky - strana 19

Ma so Poměr surovin a  jejich zastoupení se mění podle kategorie prasat. Pro březí a  kojící prasnice jsou k  dispozici dva druhy krmných směsí, jatečná prasata vystřídají od narození do porážky až pět druhů krmných směsí tak, aby byly pokryty všechny nutriční požadavky v jednotlivých fázích jejich růstu. Krmné směsi nakupujeme od společnosti Cerea. Velká pozornost se musí věnovat také zdraví zvířat. Jakými kontrolami procházejí? Veterinární lékař navštěvuje farmy pravidelně jednou týdně. Každé čtvrtletí jsou do Státního veterinárního ústavu zasílány vzorky krve na rozbor. Ing. Josef Luka FARMY SE ŠPIČKOVOU PÉČÍ Ing. Josef Luka, ředitel společnosti LIPRA PORK ze Štěpánovic, má na starosti tři reprodukční farmy se 4300 prasnicemi a 20 000 selaty plus deset výkrmových farem se 47 000 jatečnými prasaty. V rozhovoru nám přiblížil péči o prasata, která jsou zdrojem kvalitního masa prodávaného v MAKRO. Spotřebitele stále více zajímá, čím chovatelé prasata krmí... Používáme kompletní krmnou směs složenou z  obilovin, sóji, kukuřice a  dalších minerálních a  vitaminových doplňků. KVALITNÍ ČESKÉ VEPŘOVÉ Závod Maso Planá patří ke společnosti Kostelecké uzeniny a od roku 2011 se specializuje na produkci vepřového masa. Dnes se zde poráží asi 17 % všech českých prasat. Více prozradí ředitel závodu Ing. Jaroslav Janoušek, který zde s krátkou přestávkou pracuje 20 let. Na kvalitě masa se kromě plemene, způsobu chovu a  krmiva odráží i  průběh porážky. Jak vypadá porážka a další úprava masa ve vašem závodě? Naše jateční technologie snese ta nejpřísnější světová měřítka. Závod Maso Planá začal jako první v České republice v  roce 2003 používat omračování oxidem uhličitým. Tento nejmodernější způ- Můžete nám stručně popsat, jak vypadá život prasat na vaší farmě od narození po porážku? Po narození stráví selata asi 25 dní u  prasnice. V  porodním boxu mají prostor k  ležení na  výhřevné podlážce s  teplotou okolo 38 °C. Od čtvrtého dne dostávají příkrm ve formě granulek, později absolvují základní zootechnické úkony, například označení plastovou ušní známkou s  číslem chovu. Po odstavení zhruba šestikilová selata přeženeme na předvýkrm a  rozdělíme podle pohlaví a  velikosti do  kotců po 20 kusech. V každém kotci je výhřevná podlážka, dvě napáječky a  neomezený přístup ke krmení. Hala je temperovaná na 22–23 °C a teplota se během přibližně osmitýdenního pobytu selat postupně snižuje až na 18 °C. Po dosažení hmotnosti asi 28 kg selata převezeme na výkrmovou farmu a rozdělíme do kotců po 10–13 kusech podle pohlaví a velikosti. Mají neomezený přístup k vodě a třikrát denně dostanou mokré krmení. Po zhruba sto dnech jsou prasata o  hmotnosti kolem 118 kg kamiony odvezena na porážku na jatka Kosteleckých uzenin. sob omráčení pozitivně ovlivňuje kvalitu masa. Při použité koncentraci okolo 85 % zvířata zůstávají klidná a  uvolněná. Díky omráčení nedochází ke křečím a zlomeninám a svalovina obsahuje mnohem méně krevních sraženin. Zároveň se maso ideálně vykrví, má větší trvanlivost, lepší barvu a  uvolňuje se z něj minimum šťávy. Prostor na balení masa byl uveden do provozu v  roce 2011 a  je vybaven nejmodernějšími dostupnými technologiemi. Výrobní proces probíhá za mimořádných hygienických a technologických podmínek a  s  plným nasazením zaměstnanců, bez nichž bychom na silně konkurenčním trhu s  masem nebyli tak úspěšní.  Vše slouží k  tomu, abychom zákazníkovi dodali co nejlepší produkt. nezávadnosti CZ 15 ES (CZ = kód státu, 15 = číselné označení Maso Planá, ES = Evropské společenství). Jak probíhá vaše spolupráce s MAKRO? Dlouholeté, intenzivní a  profesionální spolupráce si velmi vážíme, funguje na vysoké úrovni již od 90. let. MAKRO bylo prvním zákazníkem v  České republice s jasnou vizí prezentace baleného masa i  prvním odběratelem čerstvého masa baleného v ochranné atmosféře. Stále více spotřebitelů se ptá po původu potravin. Je možné zjistit, odkud maso zpracované a balené u vás pochází? Původ masa (traceabilita) baleného v  Maso Planá lze dosledovat až k chovateli. Farma uvedená na etiketě baleného masa označuje chov, z  nějž kus pochází. Na etiketě najdete i ovál zdravotní ING. JAROSLAV JANOUŠEK 18 cE1325_14-19.indd 18 EPIKURE 5.11.13 10:03