Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online :

Platnost od 28.11. do 4.12.


 - strana 26


     

- strana 26

JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ… N atura 2000 je soustavou dvou typů chráněných území, která slouží k  ochraně nejvzácnějších a  nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a  přírodních stanovišť na  území států Evropské unie, čímž chrání její biologickou rozmanitost. Jedněmi z těchto chráněných živočichů jsou i velké šelmy. Tři druhy jsou u  nás chráněny jak v  rámci chráněných krajinných oblastí, tak zároveň i čtyřmi evropsky významnými lokalitami (EVL). Krátce o „huňáčích“ Velké šelmy, k  nimž u  nás řadíme kriticky ohroženého medvěda hnědého a  vlka obecného a  silně ohroženého rysa ostrovida, jsou vrcholovými predátory, kteří v  dospělosti nemají přirozené protivníky, a tedy stojí na vrcholu potravní pyramidy. Hlavní úlohou šelem Tentokrát na téma DÁRKY Čtenáři sobě Humor je kořením života. Rozesmál Vás nějaký vtip? Pak neváhejte a  zašlete nám ho do redakce. Zaslat můžete i  vlastnoručně kreslený vtip, původní kresbou i  námětem. Autor uveřejněného vtipu od nás dostane dárkovou poukázku v  hodnotě 50  Kč, autor kresleného vtipu v hodnotě 100 Kč. „Miláčku, k  Vánocům bych si přála koně!“ „Musí to být anglický plnokrevník, nebo stačí půl kila točeného?“ Tomáš Ambrož, Žďár nad Sázavou Vyražme na túru, poznávat Naturu, aneb velké šelmy a Natura 2000 tu, což jsou kromě Beskyd jihozápadní Čechy, ale objevují se i  v  Jeseníkách a  Labských pískovcích. Natura 2000 a velké šelmy EVL jsou vyhlašovány na  základě směrnice o  ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a  planě rostoucích rostlin. Ta patří mezi nejdůležitější právní předpisy v oblasti ochrany přírody v  celé Evropské unii. V  její příloze číslo II stojí, že členské státy musí zajistit ochranu uvedených druhů prostřednictvím ochrany vybraných území jejich výskytu. Všechny velké šelmy jsou u nás společně chráněny pouze v  EVL Beskydy. Rys ostrovid je navíc chráněn v  dalších třech EVL v jižních Čechách (Šumava, Blanský les a Boletice). Od vyhubení po návrat Vlivem odlesňování krajiny, rozrůstání sídel a především pronásledování člověkem byly u nás velké šelmy postupně do přelomu 19. a 20. století zcela vyhubeny. V posledních desetiletích se ale naštěstí vracejí, ačkoliv stoupá vliv fragmentace vhodných biotopů a  ubývá míst s  minimálním rušením. Pro jejich ochranu je navíc potřeba vymezit území o  rozloze v  řádech desítek km2, a  to vzhledem k  jejich potravním a  prostorovým nárokům. Každopádně výskyt vlka a medvěda u nás je a bude zcela závislý na  početnosti jejich populace na  Slovensku. V  Beskydech se vlk vyskytuje v  počtu nejvýše několika jedinců, občas se zatoulá i do jiných příhraničních oblastí, jako je například Šumava. Medvěd se v  Beskydech nepravidelně vyskytuje rovněž nejvýše v  počtu několika jedinců. Zato rysů u  nás žije několik desítek, a to ve dvou oblastech stálého výsky- Povídá manželka: „Podívej, Vendo, už jsme dost mluvili o mých problémech. Mluvme teď zase o  tvých. Co mi letos koupíš k Vánocům?“ Miloslav Řípa, Benátky nad Jizerou Povídají si dva kamarádi, co dají ženám k  Vánocům. „Já jsem právě koupil kožich,“ povídá Karel. „A kde ho máš?“ „Nechal jsem jí ho poslat na dobírku.“ Hanka Ledvinová, Horní Slavkov kožich a briliantový prsten, tak od tebe navždy odcházím. Nepátrej po mně, nenašel bys mě! Jsem u  maminky. Tvoje Růžena“ Jan Pekárek, Třebíč Zákazník kupuje jako dárek kompas a  diví se, proč je na  druhé straně zrcátko. „Když zabloudíte, kompas otočíte a  hned budete vědět, kdo za to může.“ František Weiser, Ostrava Babička s dědečkem se ptají svého malého vnoučka, co by si přál od  Ježíška. Ten na  to: „Flashku a  joystick.“ Babička se nechápavě otočí na  dědečka a  říká: „Sice nevím, co chce, ale podívej, tak malý a už zná cizí řeči!“ Jan Laier, Plzeň Zákaznice v obchodě zastaví prodavačku a říká: „Chtěla bych koupit manželovi pěknou kravatu, která zvýrazní jeho oči.“ Prodavačka odpoví: „Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, jen je třeba ji utáhnout.“ Markéta Jarůšková, Brno všeobecně je udržovat přírodní rovnováhu mezi býložravci a  vegetací. Potravu většiny z nich tvoří maso. Mají chrup s typickými špičáky a řezáky. Jsou rychlé a hbité, mají drápy, vynikající sluch, zrak i čich. Přijde manžel domů a  žena mu říká: „Pepo, viděla jsem krásný mobil. Kup mi ho!“ „Víš, co takový mobil stojí? To nemáš nějaké jiné přání?“ ptá se manžel. „Jo,“ říká manželka, „abys přestal chlastat!“ Manžel se otočí k  manželce a  povídá: „Maruško, a chceš ten mobil i s nabíječkou?“ Josef Mathon, Rýmařov Manželka říká manželovi: „Vánoce ve  mně probudily přání, abych měla něco hezkého pod stromečkem!“ Manžel se lekl: „Proboha, ukaž mi honem všechny účty z obchodů!“ Václav Kyznar, Praha Muž se vrátí ze služební cesty a na stole najde dopis: „Protože jsi mi nekoupil Záchranné programy a vlčí hlídky Pro druhy ohrožené vyhynutím jsou u nás realizovány či připravovány záchranné programy (ZP). Týkají se druhů, pro které nestačí pouze legislativní ochrana, vymezení chráněných území nebo management prostřednictvím dotačních titulů. Jsou to dočasné projekty, jejichž smyslem je kombinací různých opatření dosáhnout zvýšení populace daného druhu. V  současnosti je připravován ZP i  pro velké šelmy. Naopak už mnoho let Hnutí Duha organizuje vlčí (v  Beskydech) a  rysí (na  Šumavě) hlídky, kde speciálně proškolení dobrovolníci v  terénu monitorují území, kde se velké šelmy a  jejich potenciální pytláci vyskytují, čímž odrazují případné lovce. Dále zajišťují pobytové zna- ky šelem, měří stopy či pořizují sádrové odlitky, což je pak určeno k dalším zoologickým výzkumům. Letos už hlídky začaly a budou probíhat až do předjaří. Pouvažujte o nich, můžete trávit víkend v krásné přírodě, poznat nové přátele a  ještě pomoci dobré věci. Foto: ČTK/imago stock&people Pan Robert se vrátí z předvánočního nákupu a hledá peněženku. Místo ní však najde kartičku, na níž je napsáno: Veselé Vánoce přejí kapsáři! Lidmila Čejková, Most Štefan Bíž, Stráž pod Ralskem inzerce Masozávod Kaufland ČR v.o.s. ŽÁKŮM 9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL! Vyberte si pro budoucnost obor s uplatněním a možností dalšího rozvoje! Otevíráme šanci pro obory: Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy řezník-uzenář, zpracování masa a výroba masných produktů! • po celém Česku - v nákladech 2 800 000 ks • Ve spolupráci s Vyšší odbornou školou ekonomických studií a Střední průmyslovou školou potravinářských technologií (VOŠES a SPŠPT), Praha 2, Podskalská 10 nabízí společnost Kaufland ČR v.o.s. žákům 9. ročníků ZŠ: • při studiu na SPŠPT od 3. ročníku studia pro vybrané studenty stipendium ve výši 1.000 Kč měsíčně v průběhu školního roku! • možnost podívat se formou exkurze na vyspělou výrobu do našeho masozávodu • nabídku letní placené odborné praxe v masozávodě • studium vhodné i  pro mimopražské žáky - ubytování v partnerských domech mládeže • perspektivní zaměstnání po škole v  zajímavém oboru v úspěšné moderní firmě s renomé • i po jednotlivých regionech • Volejte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Týdeník Kaufland do Vašich schránek AJV 26 / — O KAUFLANDU Patříme k lídrům mezi obchodními řetězci s potravinami v České republice. Provozujeme již přes 100 hypermarketů, 2 logistická centra a vlastní masozávod. Masozávod společnosti Kaufland v Modleticích u Prahy produkuje masné výrobky značky K-Purland. Naši výrobu řídí zásady nejmodernější technologie, přísná kontrola kvality a zkušenost těch nejlepších odborníků. Výsledkem je čerstvost a vysoká kvalita na pultech našich prodejen. Bližší informace získáte: • Dny otevřených dveří VOŠES A SPŠPT, Podskalská 10, Praha 2, kde: budova v Podskalské ulici, kdy: 25. 11. 2013, 03. 12. 2013, 16.00-18.00h 07. 01. 2014, 13. 01. 2014, 16.00-18.00h • Veletrh středních škol Schola Pragensis kdy: 21. – 23. 11. 2013 kde: Kongresový palác Praha • Telefonicky: tel. 323 646 461 - Masozávod Modletice tel. 221 595 422 – VOŠES a SPŠPT • Webové stránky: www.podskalska.cz/ www.kaufland.cz za obsah inzerce ručí zadavatel 67