Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online : Zlaté vánoce

Platnost od 5.12. do 11.12.


Zlaté vánoce - strana 35


     

Zlaté vánoce - strana 35

PEL - MEL JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ Vyražme na túru, poznávat Naturu, aneb sovy a Natura 2000 N atura 2000 je soustavou dvou typů chráněných území, která slouží k ochraně nejvzácnějších a  nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a  přírodních stanovišť na území států Evropské unie, čímž chrání její biologickou rozmanitost. Jedněmi z  těchto chráněných živočichů jsou i  sovy. Pět druhů sov je u  nás chráněných jak v rámci malo- a velkoplošných zvláště chráněných území, tak zároveň i ptačími oblastmi (PO). díky němuž sovy skvěle vidí i za slabého světla, a sluch, mnohonásobně citlivější než u  ostatních ptáků. Některé jsou dokonce schopné ulovit i  kořist pod sněhovou pokrývkou. Potravu většinou loví za  šera a v noci, k úspěšnosti jim pomáhá také nehlučný let. Obvykle v předjaří nastává soví tok, doprovázený letovými exhibicemi a  hlasovými projevy. Bývá to buď klasické houkání výra, nebo zvuk připomínající melodické pískání či štěkot psa. Tyto zvuky bezesporu přispěly k představám, že v lesích žijí Úvodní představení očí noci Historicky sovy představovaly sym- strašidla. bol ďábla, neštěstí či něčeho nečistého. Známé je například houkání Natura 2000 a sovy v ČR sýčka, které mělo symbolizovat při- PO  jsou vyhlašovány na  základě volávání smrti. Ve skutečnosti sýček směrnice o  ptácích. Ta patří mezi podrážděně reagoval na to, když se nejdůležitější právní předpisy v obpříbuzní zemřelého dlouho do noci lasti ochrany přírody v  celé Evroppři umělém osvětlení modlili. Nej- ské unii. Na základě její přílohy číslo častěji jsou ale sovy spojovány I bylo u nás pro 5 druhů sov z cels  moudrostí. Mají totiž proti jiným kem 9 hnízdících vyhlášeno 12 ptadruhům ptáků mnohem větší mo- čích oblastí. Kalous pustovka a pušzek, který ovlivňuje jejich dokona- tík bělavý jsou chráněni v  jediné lé smysly. Patří sem zejména zrak, PO, a  to Komárov, respektive Bes- Australská rodina stanovila nový rekord ve vánočním osvětlení kydy. Nejčastěji, celkem v  6 PO, je chráněn kulíšek nejmenší. Všechny naturové druhy sov jsou u  nás chráněné. Puštík bělavý je dokonce kriticky ohrožený, sýc rousný, kalous pustovka a kulíšek nejmenší jsou silně ohrožení a  výr velký „pouze“ ohrožený. K  nejvíce ohrožujícím faktorům patří kolize s  dopravními prostředky, kultivace krajiny, stávající zemědělské hospodaření, elektrické vedení, nezákonný odstřel a  vybírání hnízd, rušení při hnízdění, celkově devastace životního prostředí. Tito nepostradatelní predátoři přitom pomáhají udržovat přirozenou rovnováhu v krajině. V jejich potravě totiž převažují „škůdci“ – hlodavci, ale také hmyzožravci. Méně často loví hmyz a  také drobné savce či ptáky. Pokud najdete mladou sovičku na zemi, vraťte ji na co nejvyšší větev stromu, ze kterého spadla. Pokud se Vám zdá zraněná, kontaktujte záchrannou stanici. Potravu sovy polykají celou. Nestravitelné části (např. kosti) vyvrhují v  podo- bě pevných válečkových chuchvalců, kterým se říká vývržky. Krátce o  všech „naturářích“ Sýc rousný je předmětem ochrany v  PO  TřeboňNejmenší evropská sova – kulíšek nejmenší sko, Šumava, Jizerské hory a  Krkonoše. Vyžaduje rozlehlé lesní kom- ochrany v PO  Křivoklátsko, Údoplexy s  dostatkem dutin, většinou lí Otavy a Vltavy, Doupovské hory, po  datlu černém. V  otevřené kra- Labské pískovce a Broumovsko. Kujině často i za dne loví kalous pus- líšek nejmenší je naopak skutečtovka. Zaletuje k  nám jen velmi ně nejmenší, a to v celé Evropě. Je vzácně, proto je předmětem ochra- totiž jen o něco málo větší než vrany pouze v  PO  Komárov. Jako je- bec. Hnízdí ve  starých dutinách diný hnízdí na  zemi, a to v  poros- po  strakapoudech. Je předmětem tech vlhkomilných trav. Největší so- ochrany v PO Křivoklátsko, Třeboňvou na světě je výr velký. Je skuteč- sko, Údolí Otavy a  Vltavy, Boletině velký, a to kolem 70 cm, rozpětí ce, Šumava a Beskydy. Velká zavalijeho křídel dosahuje kolem 170 cm. tá sova puštík bělavý hnízdí předeJeho hlavními stanovišti jsou skalní vším ve  smíšených pralesovitých výchozy a  prudké lesní srázy, skal- porostech s  bukem a  je chráněna natá kaňonovitá údolí řek, skalní pouze v PO Beskydy. soutěsky a  rokliny. Je předmětem Foto: ČTK/ Josef Vostárek inzerce Týdeník Kaufland do Vašich schránek A ustralská rodina si vyzdobila svůj dům v  Canbeře více než půl milionem vánočních světel a  vytvořila nový světový rekord. Na  konci listopadu to potvrdili podle agentury AP zástupci Guinnessovy knihy rekordů. Richardsovi tak po  roce získali rekord zpět potom, co je o něj na čas připravili jiní nadšenci do vánočního osvětlení z New Yorku. Richardsovi se do  Guinnessovy knihy podle AP poprvé zapsali v roce 2001, když si na svůj dům navěsili 331  038 vánočních žárovek. Loni je ale překonala rodina LaGrangevilleů z  New Yorku, která si svůj dům vyzdobila 346  283 světýlky. Australané se ale nechtěli nechat zahanbit, a tak letos počet kusů svého vánočního osvětlení zvýšili na  502  165. „Vždycky jsem miloval Vánoce,“ říká hlava pětičlenné rodiny David Richards. Na  celou instalaci podle něj padlo přes 50 kilometrů kabelů a  drátů. Žárovičky prý nakoupil za své, účet za proud naštěstí pro něj zaplatí místní dodavatel elekAJV 35 / – třiny. Richards počítá, že v  prosinci se vyšplhá na  2  500 australských dolarů (46 000 Kč). S výzdobou mu podle něj pomáhala většina sousedů. Od  víkendu bude dům Richardsových otevřený pro veřejnost. Touto akcí chce rodina vybrat peníze na  charitu. „To, že máme vánoční světla a přijdou lidé, aby je s námi sdíleli, je doba, kdy lépe poznáte lidi, které byste měli lépe znát,“ myslí si David Richards. Nevyloučil přitom, že by se mohl příští rok pokusit svůj rekord obhájit. Potřeboval by na  to ale prý už dodatečný generátor. ČTK Ilustrační foto: ČTK/AP/Martin Meissner za obsah inzerce ručí zadavatel 209