Aktuálníletáky.cz   

OKAY elektro leták :

Platnost od 20.12. do 24.12.


 - strana 1


     

- strana 1

PÁ–SO O 20.–21. 12. 2013 3 PLATNOST LETÁKU OD 20. 12. DO 24. 12. 2013 NEBODOVYPRODÉNÓZÉSOBVUVEDENÏMTERMÓNU POUZDRO NA HDD #/..%#4)4#) è%2.­ "·,­ POUZDRO 3+,­6%3.)#· ,4-4!" sNA h($$ 299+ü ü 199+ü 53" 500 GB ,7 rhu. GB HDD na t jšË 500 ø n v u k ¿ t e e l l m j e Ne Ćed tisk lov¿no p o cz Kontr na www.zbozi. 3,%6! 3,%6! ü TABLET ,4-* % 999+üü  + sDVOUJÉDROVâPROCESOR 'HZ s'"2!-s'".!.$&LASH MAX'" sXWEBOVÉKAMERAs-INI53"s($-)s MM JACKPROSLUCHÉTKAsBATERIEOKAPACITýM! sZBOäÓDOSTUPNÏINAE SHOPU + % 1 499+ü+ü  % 2 999+ü  BLUETOOTH 3,%6! s vsZBOäÓDOSTUPNÏ INAE SHOPU :.­4% :462%+,!-9 :.­4% :462%+,!-9 :.­4% :462%+,!-9 %84%2.· 0%6.Æ$)3+ 4/3()"!"!3)# 3* BLUETOOTH " +ü !.$2/)$ + sPROTABLETYh 9 A1351B H -/"),.·4%,%&/. !,#!4%,/4$*  sDOTYKOVâDISPLEJ hsFOTOAPARÉT-0)8sDUAL3)s"LUETOOTHs&-RADIOs7I&IsMICRO3$ sZBOäÓDOSTUPNÏINAE SHOPU ZÁRUKA DODÁNÍ DO VÁNOC eshop /+!9#: PLATÍ PRO OBJEDNÁVKY Z ESHOPU WWW.OKAY.CZ 0ñ)*!4³.%*0/:$ê*)6.%$ê,)6%(/$ 3$/$­.·-+6­-$/-ö.%"/.!02/$%*.9/+!9 logistický partner tebook dnotný no Plnoho o r ædou dinu pro ka e n u. Ëmeênou c za vyj STRUHADLO -/5,).%8$** sHRUBÏSTROUHÉNÓsJEMNÏSTROUHÉNÓ sTENKÏPLÉTKYsKOSTIüKYsSTROUHÉNÓTVRDÏHOSâRA sPĄÓKON7sSTUPNýNASTAVENÓRYCHLOSTI sZBOäÓDOSTUPNÏINAE SHOPU 6Æ-ê..Æ#(.­34!6#ö :.­4% :462%+,!-9 500 GB HDD %842!6%,+Æ/46/2 :.­4% :462%+,!-9 ZDARMA BRAŠNA 6(/$./4ê+è 3,%6! +ü % 9 9 9 7 3,%6! +ü % 1 299+ü  6·#%$25(ö s hsDVOUJÉDROVâPROCESOR)NTELs'"2!-s)NTEL($'RAPHICSs$6$¢27s($-) s"LUETOOTHsWEBKAMERAsX53" X53"sZBOäÓDOSTUPNÏINAE SHOPU 2ö:.³ BARVY '":!+è 39+ü 111+ü +ü ü + NOTEBOOK !3538#!38(* +ü Â30/2.­È­2/6+! KONNOC 53"&,!3($)3+ 4/3()"!* s%s7 s'" 99+ü 89+ü +ü /$342!î/6!èÈ-/,+ö sERGONOMICKâTVARsKOVOVÉMĄÓäKA sPRĈHLEDNâZÉSOBNÓKäMOLKĈ +ü &2!0/6!è sPýNIüMLÏKAsNEREZOVÉMETLIüKA sSNADNÏüIÝTýNÓsNAPÉJENÓ X!!BATERIE 14+ü pro varné konvice, kávovary a žehličky +ü /$342!î/6!è6/$.·(/ KAMENE sPROVARNÏKONVICE KÉVOVARY  äEHLIüKY