Aktuálníletáky.cz   

OKAY elektro leták :

Platnost od 20.12. do 24.12.


 - strana 2


     

- strana 2

30,­4+9"%:.!6ÆÁ%.· H NA :.­4% :46 203.0,!4·.!02/$5+49/$+è -ê3·#ö 1 2 7 D/ cm DV BS2 $3-!24,%$4%,%6):/2 3(!20,#,%6 3D LE s$6" 4#3-0%'s&ULL($ROZLIÝENÓ XsJASCDM s(Z!CTIVE-OTIONsPĄEHRÉVÉVIDEO AHUDBUPĄES53"sFUNKCE4IME3HIFT s$,.!s$OLBY$IGITAL0LUS sX($-)sX53" 99+ü 9 6 1 +ü 850  ($3!4%,)4.·45.%2 6LASTIMIL%RBEN AH Í SPLÁTK TV 1 0 1 1 0 7 D LE 3D LE c c 1 1 6 D LE 3D 5äLETSEVýNUJE PÏüIOZÉKAZNÓKY cm + m TV /D VB -S 2 m TV /D VB -S 2 +/.6%2:%$$/$ D MĚSÍČN ).4%2.%4/6Æ02/(,·È%è :$!2-! AUTOKAMERA V (/$./4ê+è ).4%2.%4/6Æ02/(,·È%è ($3!4%,)4.·45.%2 8 999+ü 1 0 5 9  MĚSÍČNÍ +ü AH SPLÁTK 499+ü 4 1 5 ü 72 + $3-!24,%$46 3!-35.'5%& s3-!2446VüETNýINTERNETOVÏHOPROHLÓäEüEs3-!24(5" s&ULL($$ROZLIÝENÓXs$6" 4 $6" 3 $6" # %0'  (BB46s!LL3HAREsKS$BRâLÓSOUüÉSTÓBALENÓs062 NÉHRÉVÉNÓ VYSÓLÉNÓPĄES53"NA($$sX($-)sX53"sINTEGROVANÉ7I&I sVNABÓDCEICMZAKü s$6" 4#3-0%'s&ULL($ROZLIÝENÓXs3-!2446 VüETNýINTERNETOVÏHOPROHLÓäEüE s4ECHNOLOGIE#INEMA$ SMOäNOSTÓKONVERZEZ$NA$sNAHRÉVÉNÓ46VYSÓLÉNÓNAEXTERNÓ PEVNâDISK'" 4" sZABUDOVANÏ7I&I 7I&I$IRECT 7I$I  -IRACAST -(, $,.! MĚSÍČNÍ ).4%2.%4/6Æ02/(,·È%è 499+ 475 9 +ü AH SPLÁTK $3-!24 ,%$4%,%6):/2 ,',!3 MĚSÍČNÍ ü AH SPLÁTK 3-!24,%$4%,%6):/2 3!-35.'5%%( s$6" 4#-0%'s&ULL($ROZLIÝENÓXs$,.! s7I&I2EADYsPĄEHRÉVÉVIDEOAHUDBUPĄES53"sX($-) LE D LE USB VSTUP TV 5 6 TV cm cm è4%è+!3$+!2%4 D 8 2  ,%$4%,%6):/2 0(),)030&,( 6 499+ü ü + s$6" 4#-0%'s($2EADYROZLIÝENÓs(Z 0-2s$IGITAL#RYSTAL#LEARnVYLEPÝENÓOBRAZU sPĄEHRÉVÉVIDEOAHUDBUPĄES53"sX($-) s53" 3 999+ü ü + USB VSTUP 2 399++ü ü 799+ü ü  ,%$4%,%6):/2 #(!.'(/.'%&(7 -)#2/3934³-3#$53"-0 0!.!3/.)#3#(#%#7 s$6" 4#-0%'s&ULL($ROZLIÝENÓ XsPĄEHRÉVÉVIDEOAHUDBU PĄES53"s($-)s53" sPĄEHRÉVÉ#$ 227 -0s&-TUNERs$"ASS  ZVâRAZNýNÓBASĈsPĄEDNASTAVENÏ EKVALIZÏRYsFUNKCEAUTOMATICKÏHOVYPNUTÓ + 0ñ%./3.³(5$%".·#%.425- 42%6)+""2%$ sPĄEHRÉVÉ-0s&-TUNERsDIGITÉLNÓLADýNÓ s,#$DISPLEJSPODSVÓCENÓMs"!33REFLEX sVâSTUPNASLUCHÉTKAsNAPÉJENÓ NABÓJECÓ ,)4()5-BATERIE USB PRO NAHRÁVÁNÍ .!%84%2.·:!ñ·:%.· 79+ü !,+!,)#+³"!4%2)% %.%2'):%2 sX!!NEBOX!!!BALENÓ +ü 99+ü %,%+42/.)#+­(2! SUDOKU +ü +ü sAäMILMOäNOSTÓsSTUPāĈOBTÓäNOSTI süASHRY REÉLNâüAS BUDÓK 499+ü ü 139+ü 0ñ%0êô/6­/#(2!.! -).)" s MsZÉSUVEK + $6" 40ñ)*·-!è353" -!3#/--#4 sPĄEHRÉVÉHUDBUFOTOFILMY-0%' -0%'  !6) sPAMýċPROCCAPĄEDVOLEB sTELETEXTs%0'sX3#!2446süESKÏMENU