Aktuálníletáky.cz   

OKAY elektro leták :

Platnost od 20.12. do 24.12.


 - strana 4


     

- strana 4

30,­4+9"%:.!6ÆÁ%.· H NA 203.0,!4·.!02/$5+49/$+è en cenu, u m¿ j Ë výše. o k z Ë N oê v ou Ø t výba êËtaê aný po u pro p u d Na Ë grafiko rn k. s he nalý z¿æite doko  -ê3·#ö notebook edi¿lnË bavou. m i t l Mu kvølou vý se s 4"($$ '"2!- 500 GB HDD '"2!'2!&)+!'" '"'2!&)+! /&&)#%(/-% 02%-)5- 4" '"33$ archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static '"2!(%2.·'2!&)+!'48  +ü 99+ü 9 1 2 ü 1100 + MĚSÍČNÍ 2 199+ü+ü 399+ü AH SPLÁTK 700 HERNÍ PC SESTAVA (!,0#3( süTYĄJÉDROVâPROCESOR)NTELI '(ZsPAMýċ'" sDISK4" '"33$ RYCHLâSTART0#sGRAFICKÉKARTAN6IDIA '48'"sX53" X53"s$6$¢27sZVUKOVÉKARTA sJAKODÉREKHERNÓKUPON+ü (29 MĚSÍČNÍ ü + NOTEBOOK !#%2% '.8-#%# AH SPLÁTK NOTEBOOK !3538## 8/( s hs)NTEL0ENTIUM5)VY"RIDGE s.6)$)!'E&ORCE -'"s$6$¢27s($-)sWEBKAMERAs"LEUTOOTH sX53" X53" s hsPROCESOR)NTEL#OREI -sN6IDIA'&-'" s$6$¢27sWEBKAMERAsNUMERICKÉKLÉVESNICEsX53" s($-)süTEüKAKARET 8"/8 -)#2/3/&43' +).%#4 99+ü 9 0 1 ü 550 + 13 999+ü AH SPLÁTK MĚSÍČNÍ #ENAPLATNÉPĄIKOUPINTB0# SAMOSTATNýZA+ü :$!2-!-/"), SAMSUNG 6(/$./4ê+è #ERTIFIKACE4(8JEZÉRUKAKVALITYZVUKU NAKTEROUSEMĈäETESPOLEHNOUT sPROCESOR)"-0OWERsJÉDRA THREADĈ sFREKVENCE '(Zs-"$$2 sFREKVENCEJÉDRA-(ZsVELIKOSTPAMýTI -"$2!- -"'$$2SDÓLENÉ sROZLIÝENÓ™s($-)sX53" s7I&IsPODPOROVANÏFORMÉTY $6$ VIDEO  $6$ 2OM $6$ 227 #$ $! #$ 2OM  #$ 2 #$ 27 7-!#$ -0#$ *0%' 8 499+ü+ü 5 999++ü ü  REPRODUKTORY ,/')4%#(: sREPRODUKTORYsBEZKONKURENüNÓVâKON7sCERTIFIKACE4(8s$OLBY$IGITALA$43 A$3TEREOsMOäNOSTMONTÉäESATELITĈNAZEĎs-OäNOSTPĄIPOJENÓAäZDROJĈZVUKU sDÉLKOVâOVLADAü  bletu jenË k ta PĆipo o smart TV. b e n 1 299+ü+ü 4)3+ 3#!. #/09 +ü /"/5342!..Æ4)3+ 602/$%*) 30/4ñ%".· -!4%2)­, CANON -5,4)&5.+è.· :!ñ·:%.· #!./.-' sROZLIÝENÓTISKUXsRYCHLOSTTISKU è"STRMIN BAREVENýSTRMINs53"s7I&I ZDARMA !6').4%2.%4 3%#52)49 1 499+ü  999+üü 899+ü + +ü CESTOVNÍ KUFR PRO NOTEBOOK #!3%,/')#9#,!.2+ ZÁVODNÍ VOLANT S PEDÁLY (!-! %84%2.·-%#(!.)+! !3533$27$35 sPROAä hNOTEBOOKII0ADNEBO hTABLET sSAMOSTATNÉKAPSANADOKUMENTYsVELKâ ZADNÓODDÓLPROOBLEüENÓsVâSUVNÉ TELESKOPICKÉRUKOJEċ sEXTERNÓSLIMVYPALOVAüKAsMOäNOST PĄIPOJENÓKTABLETU .4" 0#NEBO3MART46 s,%$DISPLAYPROSTAVPĄIPOJENÓsAKüNÓCH TLAüÓTEKsANALOGOVâAKCELERÉTORABRZDOVâ PEDÉLsĄADÓCÓTLAüÓTKAs53"sPRO0#I03 6 -9Á 0/7%2"!.+ 399+ü ü + +,­6%3.)#% -9Á '%.)53(%%(! sBEZDRÉTOVÏPĄIPOJENÓ'(ZsMAX DOSAHNANOPĄIJÓMAüEM sVODOTýSNÏPROVEDENÓsKOMPATIBILITA  /PERAüNÓSYSTÏM7INDOWS -%.4806ISTAs53" AVYÝÝÓ 499+ü ü HEADSET 42534 + sSKLÉDACÓs MMKONEKTOR PROTABLETY MOBILNÓTELEFONYAP sKABELPRO0#ANOTEBOOK sINTEGROVANÓTLAüÓTKOPROPĄIJETÓ HOVORU 99+ü 4 599+ü ü +ü BEZDRÁTOVÁ MYŠ '%.)53-/5' s$0)sSINTEGROVANOUBATERIÓ M!HsZBATERIELZENABÓJET MOBILNÓTELEFON + WEBKAMERA 42534 s&ULL($ROZLIÝENÓX sMIKROFONs53"s,%$PĄISVÓCENÓ 399+ü ü + KAPESNÍ HRA '%.)53(%%(! sHERVüETNý3UDOKU  PUZZLEALOGICKâCHHER s,#$OBRAZOVKA v BAREVNâPANEL