Aktuálníletáky.cz   

OKAY elektro leták :

Platnost od 20.12. do 24.12.


 - strana 5


     

- strana 5

30,­4+9"%:.!6ÆÁ%.· H NA 203.0,!4·.!02/$5+49/$+è -ê3·#ö +5#(9î3+Æ2/"/4 %4! mele, Sek¿, ixuje e, m hnøt šleh¿. a sPLYNULÉREGULACEOTÉüEKsPLANETOVâSYSTÏM OTÉüENÓPĄÓSLUÝENSTVÓZPRACOVÉNÓ OBSAHUNÉDOBYsTICHâCHODsBALENÓ HNýTACÓHÉK PEVNâADRÉTOVâÝLEHACÓ NÉSTAVEC MASOĄEZKAAPRĈHLEDNâKRYTMÓSY VELIKOSTIMLECÓCHDESTIüEK NÉSTAVEC NAPLNýNÓUZENIN PýCHOVADLO TVOĄÓTKO NACUKROVÓ 6LASTIMIL%RBEN 5äLETSEVýNUJE PÏüIOZÉKAZNÓKY ZDARMA SADA +%2!-)#+Æ#(./Èö 0ñ·+/.7 VELKÁ NEREZOVÁ MÍSA //"*%-5 , +/6/6­0ñ%6/$/6­ KOLA 6 999+ü+ü 2%-/3+!2 /"3!(, :!+è 0ñ·+/.7 /"3!(, 0ñ·+/.7 /"*%- , 693/#%+6!,)4.· .%0ñ),.!6Æ 0/62#(0,­4ö 2 899+ü+ü 0ñ·+/.7 REMOSKA 2'2!.$ 3%.$6)è/6!è -/5,).%83- sSKLÉDÉSEZETĄÓüÉSTÓ TOPNÏVÓKOSEüTYĄMIVâDUÝNâMIOTVORY MÓSASUCHY STOJAN 1 299++ü ü ,)-/"!234!24 sELEGANTNÓVâROBNÓKSODY sTECHNOLOGIE&33nPRONÓZKOU SPOTĄEBU#/sBEZPEüNOSTNÓ PĄETLAKOVâVENTILsRYCHLOUPÓNACÓ LÉHEV#LICK&IXsLÉHEVL + 6!2.­+/.6)#% 4%&!,+) sSVýTELNÏINDIKÉTORYsTEPELNýIZOLOVANÏDRäADLOsMOäNOST UZAMKNUTÓsPROSTORPROULOäENÓPĄÓVODNÓÝāĈRY 3)2509 ,)-/"!2 149+ü +ü +ü sRĈZNÏPĄÓCHUTýnCOLA ENERGY JAHODA POMERANü JAHODA MALINA CITRON :!34ñ)(­6!è6,!3ö :%,-%2: sNEREZOVÉüEPELsNÉSTAVCE VâÝKASTĄIHU MM sZASTĄIHOVÉNÓBEZNÉSTAVCE NADÏLKU MMsPROSTĄIHÉVÉNÓ 6Æ-ê.!#/ ,)-/"!2 799+üü + sNEREZOVâPOVRCHsSTĄEDOVâKONTAKTªsVÓKO SBEZPEüNOSTNÓMZPOMALOVAüEMOTEVÓRÉNÓ 1 299+ü 99+ü 599+ü ü +ü %,%+42)#+Æ:5".·+!24­è%+ "2!5.$3/,/ s$SYSTÏMOSCILACÓAPULZĈ ZAMIN süISTÓCÓPROGRAMsKONCOVKA sCESTOVNÓNABÓJEüKAsTLAKOVâSENZOR 2 299+ü+ü HOLÍCÍ STROJEK 0(),)0304 sHOLICÓSYSTÏM3UPER,IFT#UT HLAVY $UAL0RECISIONVâKYVNÏHLAVY&LEXING sINTEGROVANâVâKLOPNâZASTĄIHOVAüsDISPLEJ ,%$INDIKÉTORYsPLNýOMYVATELNâsDOBA HOLENÓVÓCENEäMINsDOBANABÓJENÓHOD MINNABÓJENÓPOSKYTNEOHOLENÓsPROVOZ SKABELEMIBEZNýJ ¿ kr¿sn Vædyko od a j ĆnËka. ka d e 5,42!3().% .!./+%2!-)# POVRCH $)&5:³2 $/"!02/6/:5-). 0ñ·+/.7 KONCENTRÁTOR !+53·ô 449+ü ü + 693/5Á%è6,!3ö 2/7%.4!#6 sFUNKCEIONIZACEVLASĈSVâKONNâM GENERÉTOREMIONTĈsSTUPāĈ NASTAVENÓRYCHLOSTITEPLOTY sZÉVýSNÏPOUTKOsODNÓMATELNÉ MĄÓäKAsZÉVýSNÏPOUTKO 499+ü +ü È%(,)è+!.!6,!39 2/7%.4!3& s,#$DISPLEJsNASTAVENÓTEPLOTY POª#ODªDOª# sBEZPEüNOSTNÓUZAMYKACÓSYSTÏM 699+üü +