Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online :

Platnost od 9.1. do 15.1.


 - strana 23


     

- strana 23

PEL - MEL JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ… K   nejcennějším ekosystémům nejen u  nás patří rašeliniště. Mnohá z  nich jsou tak cenná, že jsou chráněna v  rámci Úmluvy o  mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, zkráceně nazývané jako Ramsarská úmluva. O této úmluvě a o lokalitách, které byly u nás v rámci této úmluvy vyhlášeny, jsme psali minulý týden. Nyní si představme samotná rašeliniště – jeden z typů mokřadů. Ramsarské mokřady V ČR zaujímají mokřady asi 1,5 % rozlohy, tj. necelých 1 200 km². Účelem Ramsarské úmluvy je celosvětová ochrana mokřadů, které jsou mezinárodně významné pro ochranu vodních ptáků. Mokřady mezinárodního významu, vyhlášené na  základě této úmluvy, se nazývají také jako ramsarské. Mezi mokřady jsou zahrnuty kromě rašelinišť také rybníky, lužní lesy, nivy řek, prameny, údolní nádrže, zatopené lomy, štěrkovny nebo horská je- Tentokrát na téma ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ Čtenáři sobě Humor je kořením života. Rozesmál Vás nějaký vtip? Pak neváhejte a  zašlete nám ho do redakce na adresu Kaufland Redakce Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4 nebo tip.redakce@ kaufland.cz. Zaslat můžete i  vlastnoručně kreslený vtip, původní kresbou i  námětem. Autor uveřejněného vtipu od nás dostane dárkovou poukázku v hodnotě 50 Kč, autor kresleného vtipu v hodnotě 100 Kč. Ve školní jídelně si přisedl student k profesorovi a ten říká: „Prase si nezaslouží, aby sedělo s  labutí.“ Student se zvedl od  stolu s  odpovědí: „Hm, tak já letím.“ Čímž pana profe- Mezinárodní ochrana přírody u nás Rašeliniště zera. Ramsarských mokřadů máme u nás 14, a to na ploše více než 600 km². Jak rychle rašelina „roste“? Rašeliniště jsou místa výskytu rašeliny v  tloušťce více než 30 cm. Jedná se o nahromaděný a částečně rozložený rostlinný materiál. Produkce organické hmoty v nich výrazně převyšuje její rozklad. Odumřelé části rostlin se shromažďují ve  spodních vrstvách a za nepřístupu vzduchu se přetvářejí na rašelinu. Trvá to velice dlouho, vrstva rašeliny se zvětšuje nejvýše o dva milimetry za rok! Rašeliniště najdeme na trvale nebo dlouhodobě zamokřených místech. Pokud jsou napájena z  dešťových srážek, nazývají se vrchoviště. Pokud podzemní vodou, jedná se o slatiniště. Statečné rostliny V  nehostinném prostředí rašelinišť přežijí jen opravdu specifické rostliny. Musí totiž zvládnout hned několik náročných překážek. Jednak je to nedostatek kyslíku a  minerálních živin, dále pří- sora namíchl a ten se rozhodl, že mu dá zabrat u  zkoušek. Bohužel pro něj student na vše odpověděl naprosto bezchybně. Proto mu dává poslední otázku: „Kdybyste si mohl vybrat ze dvou pytlů a v jednom bylo zlato, ve  druhém rozum, který byste si vybral?“ Student po  chvíli řekne, že by si vzal ten se zlatem. Profesor vítězoslavně praví: „No vidíte, a já bych si vybral ten s tím rozumem.“ Student neváhá s  odpovědí: „Vždyť jo, každý si vybere to, co mu chybí.“ Profesor už je tak vytočený, že do studentova indexu napíše BLBEC a pošle ho pryč. Student odchází, aniž by se podíval na své ohodnocení, a po chvíli se vrátí s otázkou: „Pane profesore, Vy jste se mi tu sice podepsal, ale nenapsal jste tu žádnou známku…“ Monika Jindřichová, Sulejovice Otec přijede za synem, který studuje medicínu, a  po  dlouhém hledání dorazí až před dveře jeho podnájmu. Zaťuká a  volá: „Bydlí tu, prosím Vás, student Kadeřábek?“ „Jo, tomnost toxických látek, ale také vysoká kyselost a rostoucí povrch rašeliniště. K těm nejstatečnějším patří především rašeliníky a  ploníky, které mají zásadní podíl na tvorbě rašeliny. Rašeliníky, přes 10 cm dlouhé mechy, rostou v typických trsech nebo polštářích. Rostou pouze na povrchu rašelinišť, pod povrchem se postupně mění v rašelinu. Všeobecně nejznámějším mechem jsou jistě ploníky, jejichž lodyhy jsou dlouhé až půl metru a vytváří kompaktní velké trsy. Rostou zde také borůvka, brusinka, vlochyně, klikva bahenní nebo vřes obecný. Zajímavé jsou masožravé rostliny, rozkládající bezobratlé živočichy. Patří sem například rosnatky (na snímku) nebo bublinatky. Na podzim jsou velmi pěkné suchopýry. Ve větru se pak totiž mihotají jejich bílé chomáčky odkvetlých květů, které připomínají bavlnu. Co se týče dřevin, nejčastěji na rašeliništích uvidíme borovici kleč. Význam rašelinišť Nejdůležitější vlastností rašelinišť jakožto přirozené zásobárny vody v krajině je to, že zvyšují její za- bydlí,“ ozve se za dveřmi, „opřete ho o dveře, já ho potom odnesu do kuchyně.“ Miroslav Pelikán, Březová u Sokolova Studentka přišla ke  zkoušce. Profesor si ji prohlédl ze všech stran a  pak se otázal: „Vy jste hloupá?“ „Proč, pane profesore?“ „Že se za  Vás tolik lidí přimlouvalo, abyste tuhle zkoušku udělala.“ R. Telíšek, Zlín Dopis otci, jenž se ptá, proč jeho syn neudělal zkoušku: „Váš syn dostal devatenáct bodů ze sta možných. Zajímá-li Vás to, mohu ještě dodat, že šimpanz podrobený stejnému testu dosáhl čtyřiadvaceti bodů…“ Monika Kazdová, Otrokovice Hynek je na  návštěvě u  sestry na  vysokoškolské koleji a říká jí: „Táta už má vyřízenou hypotéku a s tím starožitníkem se na prodeji těch památečních hodinek taky dohodl. Ořechy, med a vajíčka od mámy jsem u těch držovací schopnost, a to zejména po přívalových deštích nebo při jarním tání. Voda v nich pak zůstává velice dlouho. Takové rašeliníky jsou schopny zadržet vodu až o 25 násobku své suché váhy! Dříve se rašelina využívala k vytápění i ke stavebním účelům. Nyní se používá zejména v  lázeňství či zahradnictví. Rašeliniště byla v  minulosti na  mnoha místech značně poškozena, v  posledních letech ale naštěstí dochází k jejich revitalizaci. Například v národním parku Šumava byl již v roce 1998 vyhlášen Program revitalizace šumavských mokřadů a  rašelinišť, který probíhá dodnes. Nesmíme zapomenout i  na  turistický přínos těchto mnoha mýty obestřených míst. Rašeliniště, zejména zahalená do  tajuplného mlžného oparu, jsou totiž nesmírně estetickou složkou krajiny. Mnohde jsou skvěle přístupná po  dřevěných povalových chodnících, které drží na zapuštěných kůlech nad úrovní terénu rašelinišť, a jsou součástí značených turistických i naučných stezek. profesorů v  kuchyni taky nechal, ale musíš se víc učit, další děkanský termín bychom už neměli z čeho zaplatit.“ Pavel Švancara, Vyškov „Jen klid, tati! K  mladým doktorům nemají pacienti ještě důvěru.“ Zdeňka Ďurjáková, Plzeň Foto: ČTK/imago stock&people Medik, který už podruhé opakoval zkoušku, opět propadl. Skupině kamarádů, kteří se přišli přimlouvat, že prý si vrazí nůž do srdce, profesor řekl: „Nemějte strach, pánové, nic se nestane, on své srdce nenajde.“ Anna Schreiberová, Město Albrechtice Poslanci si všimnou, že kolega vždy v  poledne vyjde na  balkon, podívá se směrem ke Karlově univerzitě a pak spokojeně usedne zpátky. Na udivený dotaz odpoví: „Copak Vy nevíte, že studuju dálkově práva?“ Sylva Klímková, Hranice Otec má syna, který studuje medicínu s nevalným výsledkem. „Hochu, hochu, kdy ty vlastně dostuduješ?“ lomí nad ním otec rukama. „Vždyť už ti bude bezmála třicet…“ „Koukej, maminko, tady nám píše Frantík, že všichni jeho kamarádi u zkoušek tak, tak prolezli, ale náš kluk nadaná přímo „proletěl˝.˝ Bohuš Sýkora, Liberec Sbírku srdcí belgického kardiologa podnítilo srdce z perníku V šechno to začalo srdcem z perníku. V roce 1958 jej bruselský kardiolog s  maďarskými kořeny Noubar Boyadjian koupil v maďarském stánku slavného bruselského Expa. Byl to první krok na jeho celoživotní sběratelské cestě, jejíž výsledek v roce 1990 věnoval bruselskému Muzeu umění a historie. Jedinečná kolekce dokazující význam symbolu srdce především v evropské kultuře 17. až 20. století je od té doby k vidění právě v budově muzea nedaleko centra belgické metropole. Kolekce dokazuje především význam symbolu srdce pro katolické křesťanství. Odborník na nemoci srdce dokázal za život získat přes 500 nejrůznějších uměleckých předmětů, které se nějakým způsobem vztahují k tomuto pro život nezbytnému orgánu. Nabízíme Vám možnost inzerovat Zlaté a stříbrné votivní předměty zobrazující srdce Ježíše Krista, nádoby na olej, skleničky, karty, krbové ozdoby nejrůznějších velikostí. Srdce jako symbol Kristovy lásky k lidstvu souviselo od středověku s jeho ranou na boku při ukřižování. „Uctívání Svatého srdce začalo ve 13. století v Německu a Nizozemsku a také díky působení jezuitů se rozšířilo především v 19. století,“ vysvětluje kurátorka muzea Linda Wullusová. Exponáty zabírají jednu oddělenou místnost a podle kurátorky jsou v podstatě samostatným „muzeem v muzeu“. ČTK Foto: ČTK/Jakub Dospiva s 33% SLEVOU Zaplatíte 2 inzeráty a 1 otiskneme Možnost i personální inzerce Volejte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Akce platí na inzerci od 23. 12. 2013 – 19. 2. 2014 inzerce Fair Credit | FAJN půjčka půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč protože Kaufland je firma s budoucností! protože Kaufland je firma s budoucností! protože Kaufland je firma s budoucností! • Rychlost v pohodlí Vašeho domova • Profesionální jednání • Férovost • On-line přehled nad svým účtem • Transparentnost 800 888 120 www.faircredit.cz Nezapomeňte na dárek! 9. 1. Vladan 10. 1. Břetislav 11. 1. Bohdana 12. 1. Pravoslav 13. 1. Edita 14. 1. Radovan 15. 1. Alice AJV 23 / — za obsah inzerce ručí zadavatel 75