Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online :

Platnost od 16.1. do 22.1.


 - strana 21


     

- strana 21

OSOBNOSTI A ZAJÍMAVOSTI Hrabalovské sté výročí Litomyšl oslaví výročí astronoma, skladatele i výtvarníka připomene řada akcí i konference L L etošní sté výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala připomene množství akcí, jimiž se k  autorovi přihlásí řada lidí i institucí. Několik z  nich založilo k  výročí internetovou stránku www.hrabal-nymburk.cz. Památník národního písemnictví a  Ústav pro českou literaturu uspořádají mezinárodní vědeckou konferenci. Pod názvem Obrazy, ze kterých žiji, se uskuteční v  památníku 8. a 9. dubna. vu tvorbu do vztahu s širším kontextem české literatury v  klíčových etapách vývoje. Oslavy připravuje také Nymburk. Měly by se konat po celý rok, každý měsíc by jej mělo něco připomenout – divadelní představení, výstava, přednášky či jiné akce. Hrabal zde chodil do základní školy a reálky. Nedávno se o něm mluvilo v  souvislosti s  tím, že jeho žáci a  jejich rodiče odmítli, aby se gymnázium po  Hrabalovi jmenovalo – s  odkazem na  to, že studenti autora příliš ne- Dřevěná socha Bohumila Hrabala v životní velikosti na náměstí Přemyslovců v Nymburku Cílem konference je pohled na  dílo Bohumila Hrabala v  jeho proměnách napříč časem. Chce sledovat vývoj Hrabalovy tvorby i proměnu kritické a čtenářské reflexe jeho díla. Pořadatelé očekávají nové přístupy a  neotřelé výklady, které Hrabalovo dílo skýtá pro současné badatele. Konferenci půjde o  zachycení podstaty proměn autorovy poetiky a stylu. Pokusí se také uvést Hrabalo- znají, respektive nepřipadá jim natolik významný, aby škola jeho jméno nesla. Hrabala Nymburk silně poznamenal a  Hrabal zase ovlivnil Nymburk, proto krátce po jeho smrti vznikl Klub čtenářů Bohumila Hrabala, Literární kabinet Bohumila Hrabala i Hrabalova stálá muzejní expozice. ČTK Foto: ČTK/Tomáš Jůnek Claire Watts; Diane James Moje první encyklopedie Zvířata V íte, proč má kočka vousy, jak žirafa pije nebo jak se dorozumívají šimpanzi? Odpovědi na tyto a celou řadu dalších otázek najdete v knize plné roztomilých ilustrací a krásných fotografií, nazvané Moje první encyklopedie – Zvířata. V  této obrázkové encyklopedii se dozvíte spoustu zajímavostí o známých i cizokrajných zvířatech. Za tiskové chyby neručíme Vydává Kaufland Česká republika v.o.s. Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4 E-mail: tip.redakce@kaufland.cz MK ČR E 16607 IČO: 25110161 Pokud byste doručování našeho týdeníku považovali za nevyžádané a  pokud by to vedlo k  Vašim výdajům, nebo pokud by Vás doručování našeho týdeníku obtěžovalo, kontaktujte nás prosím laskavě na bezplatné telefonní lince 800  165  894. Brn21, OZa21 / AMO21, APO21, AVY21, AJV21, CB21, Kla21 / - Knihu můžete zakoupit ve vybraných OD Kaufland, které mají v nabídce sortiment knih. itomyšl si letos připomene řadou akcí 100 let od  narození Zdeňka Kopala, litomyšlského rodáka a  významného astronoma. Ve  městě se bude také slavit výročí skladatele Bedřicha Smetany nebo výtvarníka a  spisovatele Josefa Váchala. Série akcí ponese titul Hvězdná Litomyšl. ČTK to řekla mluvčí města Michaela Severová. jeho vrácení do života našeho města. Slavnostní otevření Zámeckého návrší proběhne v  rámci Dnů otevřených dveří památek druhý víkend v září,“ uvedla mluvčí. Před 20 lety se také sešlo v Litomyšli sedm prezidentů, což radnice považuje za mezník, který vrátil město do Evropy a nastartoval kongresovou turistiku. „Dalším jubilantem bude malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář, spisovatel a  básník Josef Váchal. Připomeneme si 130. výročí narození tohoto kontroverzního umělce. Chystáme reprezentativní výstavu v domě U Rytířů s názvem Josef Váchal – mystik neukázněný,“ uvedla Severová. ČTK Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/René Fluger „Proběhne zde velká mezinárodní konference, ale také mnoho akcí pro širokou veřejnost. Konat se bude pozorování hvězdné oblohy i  Slunce a  řada přednášek pro zapálené amatéry,“ uvedla Severová. V  březnu tady vyvalí sudy piva. Před 190 lety se 2. března narodil v  tamním pivovaru Bedřich Smetana. „Také festival Smetanova Litomyšl si bude připomínat dvě výročí, 65 let od založení a 40 let od doby, kdy byl po osmi letech obnoven,“ řekla Severová. Radnice také dokončí opravy Zámeckého návrší a oslaví 15 let od zápisu zámku na  seznam UNESCO. „Chrám Nalezení sv. Kříže si ke  svým kulatinám, 300 let od  zahájení stavby, Sgrafity s výjevy podle dřevorytů J. Váchala z jeho nemohl přát lepší dárek, než je Krvavého románu v ulici Josefa Váchala v Litomyšli Nejvíc nominací na ceny kritiky má film Hořící keř N ejvíc nominací na  Ceny české filmové kritiky, které budou předány 25. ledna v  pražském Divadle Archa, získal snímek režisérky Agnieszky Hollandové (na  snímku) Hořící keř. Scénář dramatu o  alarmujícím činu Jana Palacha, osudech jeho blízkých a  počátcích normalizace v posrpnovém Československu napsal Štěpán Hulík. Jeho název zazní 25. ledna v  pražském Divadle Archa desetkrát. ČTK o  tom za  organizátory informovala Uljana Donátová. Druhé skončilo s  šesti nominacemi psychologické drama Zdeňka Tyce nazvané Jako nikdy. „Po  čtyřech nominacích mají Klauni Viktora Tauše a  Rozkoš Jitky Rudolfové. Tři nominace získaly Líbánky Jana Hřebejka, po dvou mají dokumenty Show! a Šmejdi,“ uvedla Donátová. Do  konečného hodnocení by mohly podle ní promluvit i filmy Hoteliér a Revival nominované jednou. V kategorii Nejlepší snímek roku 2013 se utkají Hořící keř, Klauni a  Jako nikdy. O  nejlepším dokumentu se rozhodne mezi filmy Hoteliér režiséra Josefa Abrháma ml., Show! a Šmejdi. Cenu RWE pro ob- jev roku mají šanci získat režiséři Bohdan Bláhovec (Show!), Silvie Dymáková (Šmejdi) a scenárista Štěpán Hulík. Ceny české filmové kritiky vyhlašuje profesní organizace filmových novinářů a  publicistů Sdružení českých filmových kritiků. „Konkurenční“ výroční ceny České filmové a televizní akademie (dříve Český lev) budou předány v sobotu 22. února v pražském Rudolfinu. ČTK Foto: ČTK/Michal Krumphanzl MB21 / -