Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online : Nářadí, potraviny

Platnost od 23.1. do 29.1.


Nářadí, potraviny - strana 27


     

Nářadí, potraviny - strana 27

PEL - MEL Výlet za památnými stromy – okolí Klokočova na Havlíčkobrodsku JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ… P amátné stromy jsou nedílnou součástí naší malebné krajiny. Zveme Vás na  pěší výlet za  třemi těmito velikány v  okolí malé obce Klokočov na  Havlíčkobrodsku, v  chráněné krajinné oblasti Železné hory. I  v  období zimy, v  období obnažených tmavých větví, krása těchto mohutných stromů vyniká a  podněcuje nejednu fantazii, jak to tehdá bylo... Výlet je dlouhý asi 14 km a nenáročný. Co je to památný strom? Podle zákona o  ochraně přírody a  krajiny mohou být za památný strom vyhlášeny takové dřeviny, které vynikají vzrůstem, stářím, jsou významnými krajinnými dominantami, biologicky cennými stanovišti, upomínají na určitou historickou událost nebo pověst, nebo jsou to zvlášť cenné cizokrajné dřeviny. Bývají označeny tabulí s malým státním znakem. Ústřední seznam ochrany přírody, který vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, eviduje více než 5 000 objektů památných stromů s více než 25 000 jednotlivými stromy. Lípa v Klokočově – nejstarší česká lípa „Tisíc skoro let přeletělo přes moji hlavu a  jsouc nejstarší v  království, mohu vypravovat o  slávě Žižkově a  Jiříkově i  o  ponížení lidu svého po  bitvě bělohorské. Stáří moje nechť zírá vstříc jen šťastným dnům příštím“. Tento nápis si přečteme na  desce umístěné před lípou v malé obci Klokočov, asi 12 km severně od  Chotěboře. U  této nejstarší lípy v  Česku – tisícileté! – náš výlet začíná. Ve  14. století u  ní údajně odpočíval Karel IV. se svou družinou při cestě z  královského hradu Lichnice, jehož zřícenina leží cca 12 km SZ odtud. Už tehdy byla významným orientačním bodem na  trase středověké obchodní Libické stezky, vstupem do temných a tajuplných železnohor- ských lesů. Vystouplé kořeny chrání plot. Díky němu lípu neobejmete, ale vězte, že její obvod činí téměř 9 metrů! Jednou za  2–3 roky se prý setkávali právě u tohoto jilmu, aby se pozdravili a domluvili na tom, kam dále jít a kdy se opět sejít. Jilm habrolistý v Přemilově – mlčící facír Od  lípy se vydáme obcí po  žluté turistické značce směrem na  rozcestí Mladiny. Před dřevěnou lávkou přes Chrudimku se nachází bývalá vodní pila na  výrobu šindele. Na  rozcestí se dáme doleva po  modré a po asi 200 metrech dojdeme k zajímavým skalním útvarům Na  Pilce. Vrátíme se zpět k  rozcestí a  pokračujeme po  modré do  Přemilova. Tady můžeme obdivovat další památný strom – jilm habrolistý, vysoký 30 metrů a starý více jak 200 let. Obvod jeho kmene činí 4,5 m. Říká se mu facír. Proč? Musíme se vrátit do  minulosti. Facíři bývali potulní lesničtí vyučenci. Obcházeli hájovny a myslivny, většinou po stálých trasách. Vyřizovali pozdravy, přinášeli zprávy, vyprávěli, pomáhali a zase pokračovali dál. Lípa v Lipce – svědek stavby gotické tvrze Od jilmu pokračujeme po modré a na rozcestí před Horním Bradlem odbočíme vpravo na žlutou. Dojdeme do Lipky, místní části H. Bradla. Po levé straně míjíme původně gotickou tvrz, v  16. st. přestavěnou na  renesanční zámek. Odsud je to už jen kousek k  našemu poslednímu památnému stromu – nádherné lípě srdčité. Vysoká je 30 m a stará nejméně 600, možná až 800 let, tedy stejně jako tvrz. Její kmen měří v  obvodu téměř 9 metrů a je až do koruny dutý. Lípa stojí přesně mezi zámkem a hrobkou lipeckých vladyků a  pánů z  rodu Kustošů, bývalých majitelů zámku. Vracíme se po  žluté na  rozcestí v  centru Lipky a  po  červené zpět směr Klokočov. Projdeme Modletínem, v  němž se občanské sdružení Benedik- Před 690 lety zemřel cestovatel Marco Polo B enátský kupec a  cestovatel Marco Polo zemřel před 690 lety, 8. ledna 1324. Svůj cestovatelský příběh začal psát již ve svých 17 letech, kdy se v roce 1271 s  otcem a  strýcem vydali na  východ. Po třech letech dorazili do Pekingu a v Číně zůstali sedmnáct let. Marco byl přijat do  služeb chána Kublaje a sloužil jako jeho vyslanec v řadě čínských provincií. V roce 1295 se z přístavu Kanton přes Perský záliv vrátil i  s  rodinou do  Benátek. Po  bitvě proti Janovanům byl Polo uvězněn. Své zážitky v  benátském vězení nadiktoval příteli Rusticianovi a  jejich zveřejnění vyvolalo v  tehdejší Evropě opravdovou senzaci. Marco Polo se narodil v roce 1254, obecně se tvrdívá, že v  Benátkách. O místu jeho rodiště ale panují spory mezi Mohutná tisíciletá lípa v Klokočově Italy a  Chorvaty, kteří mají za  to, že přišel na svět v městečku Korčula na ostrově stejného jména. ČTK Ilustrační foto: ČTK/Werner Forman Archive tus stará o komplex nejen historických budov. Buduje tady komunitu společně s lidmi s  mentálním postižením, v  duchu kulturního odkazu předků, řemesel a  tradic. Pořádají se tady různé kulturní akce, najdeme zde i nové roubené stavby, malou zvířecí farmu či obnovený sad. Foto: Klára Sukeníková protože Kaufland je firma s budoucností! www.kaufland.cz inzerce Týdeník Kaufland do Vašich schránek St O aèí P RYCHLÁ PÙJÈKA Peníze ještì dnes! I pro problémové klienty máme pùjèku! volejte info linku 8 - 20 20 hod. hod. 226 200 386 Zprostøedkovatel pùjèek a úvìrù pro více investorù AJV 27 / — Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 2 800 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Volejte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Všechny novinky ve Vašem e-mailu! Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! www.kaufland.cz/ newsletter za obsah inzerce ručí zadavatel 71