Aktuálníletáky.cz   

Lidl aktuální akční leták :

Platnost od 10.2.2014 do 16.2.2014


 - strana 10


     

- strana 10

DÁMSKÉ DÁ DÁMS MSKÉ SKÉ K N NEGLIŽÉ EG EEGLI GLI L ŽÉÉ S KA KALH KALHOTKAMI LH HOT OTKA AMI kus/souprava • elegantní eleg el egan eg antn an tní tn a romantické ro oma ant ntic tic ické ické é • s nastavitelnými nast nast na sta avititel av elný el nými ný mi ramí ra mínk mí nkky ramínky • skvěle skkvě v le l padne pad adne ne díky dík íkyy vláknům vlák vl áknů ák nům nů m LY LYCR LYCRA C A® CR • materiál: ma mate at rriiál ál:: polyamid, poly po lyam ly amid am id,, elas id eelastan el las asta stan ta an • vel.: ve el.l : S–L S –LL S– 169.DÁMSKÉ DÁMS DÁ ÁMS MS MSKÉ SKÉ KÉ KÉ PYŽAMO PY YŽA ŽAMO ŽAMO MO / NOČN NO OČN ČNÍÍ KOŠILE KOŠI KO K ŠILE ŠI LE NOČNÍ • pohodlné poho po h dl ho dlné né é a ženské žen ensk ské é • z příjemně příjíjem př emn ně měkkého n měk ěkké kého ho materiálu mate ma teri riál álu u • materiál: mate ma te eri r ál á : bavlna bavl ba v na vl n / bavlna, bavllna bavl ba na, a, vvi visk viskóza isk s ózza • vel.: ve el.l.: S–L S–L S– souprava 229.DÁMSKÉ NEGLIŽÉ S KALHOTKAMI D • • • • • elegantní a romantické s nastavitelnými ramínky skvěle padne díky vláknům LYCRA® materiál: polyester / polyamid, elastan vel.: S–L pár 39 90 DÁMSKÉ D DÁ ÁMS MSK KÉ ABS ABS SP PONOŽKY ONOŽ ON OŽ OŽK ŽK KY Y • • • • z příjemně příjíjjem př emn ně hřejivého ně hře řejijivé vého h materiálu mat atte eriá er iálu iá lu neklouzavé nekl ne klou kl ou uza zavé vé nopky nop opky materiál: matte ma teririál teri iál ál:l: polyester, á po p olly lyes estte ter, polyamid, ter pol olya lyami yami mid id, eelastan last la s an st vel.: vell.: ve l.: 35/38–39/42 3 /3 35 38–39 8 –39 39/4 /42 /4 2 [další p rovede ní n a www .lidl.cz] kus 29 90 souprava 249.10 DÁRK DÁRKOVÁ D DÁ ÁRK RKOV OVÁ VÁ FÓLIE FÓ ÓLLIIE IE • jemné jemn m é mn motivy motitivy mo ivyy n nebo ebo eb o transparentní vzhled • rozměry: rro ozm změr měr ě y: y 0,7 x 10 0,7 0m/ 0,7 0 0, ,7 x 5 m REGION CZ – 07/2014 Nabídka zboží platí od 10. 2. do 16. 2. 2014 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Firma Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.