Aktuálníletáky.cz   

Lidl aktuální akční leták :

Platnost od 10.2.2014 do 16.2.2014


 - strana 5


     

- strana 5

2 x 100 ml 39 90 12 x 15 ml ZMRZLINOVÉ Z ZM MR RZ ZLI LN NO OVÉ VÉ PRALINKY PR RA ALI LINK LINK NKY Y VE TVARU VE TVA VAR RU SRDCE RU SRD RDCEE 59 90 HLUBOCE ZMRAZENÁ 100 ml = 19,95 Kč ZMRZLINOVÁ ZMRZ ZM RZLI RZ LLIINO NOVÁ VÁ SRDÍČKA SRDÍ SR DÍČK ČKA A 100 ml = 33,28 Kč jahodo jahodová jaho dová vá zmrzlina zmr mrzl z in i a s ko kous kousky u ky jjahod us ahod ah od d kakaovou a ka kkaka aka akaov kaov ovou ov ou pole po levo v u polevou HLUBOCE ZMRAZENÉ SMETANOVÁ SMET TAN NOV OVÁ PĚNA PĚN NA s rozinkami rozinkkam am mi a tropickým trop tr opickým ovocem ovoc cem m / s příchutí pří ř chutí sušenek su uše ene nek Amarettini A Am mar a et titini ni / ččokoládová okol ok olád á ovvá ád s ko kkousky kous oussky ky ssušenek ušen uš šen enek ek VALENTÝNSKÉ V VA ALE L NT NTÝN ÝNSKÉÉ DEZERTY ÝN DEZE DE Z RTY na piškotovém pišško koto to ové ém korpusu ko orpus rp pus usu u s polevou a srdíčky srdí d čky z ml mléč mléčné éčné éč n čokolády, čokolád dy, 2 druhyy 2 x 80 g 36 90 175 g 26 90 100 g = 23,06 Kč 100 g = 15,37 Kč SÝR SÝ R NA A FONDUE FON ONDU DUE tradiční tr adič ad dičníí švýcarská švý v ýca cars rská rská rs ká ssýrová ýrov ýr ová ov á specialita, spec sp ecia ec ialililita ia t , stačí ta sttačí stač čí krátce krát kr átce át c ce pova po va ařit řit a do roztaveného ři roz ozta tta ave vené né néh ého ho povařit ssýra sý ra am ůžet ůž ete n et na am má áče čet čet můžete namáčet kkousky ko ou usky us kkyy bílé bílílé lé veky veky ve ky nebo ky neb e bo chleba ch chle hle leba eba 400 g 99 90 1 kg = 249,75 Kč SÝR CO COEU COEUR EU UR D DEE N NEUFCHÂTEL EUFC EU EUFC CHÂ HÂTE TEL pikantní pi p ika kant ntní níí zrající zrají rajíjící cí sýr sýr ýr z No N Normandie orm man ndi die e s ty ttypickým ypi p ck c ým ým srdc sr dcov dc ovititit ým ov m srdcovitým tvarem tv var arem em 200 g 54 90 100 g = 27,45 Kč UZENÝ U UZ EN NÝ LOSOS LO poch pochází po och cház ázíí z chovu áz ch hov ovu u vve e Skotsku, Sko ots tsku sku k , solený, sole so lený, uz u zen ný kouřem ko kou ouř uřem uzený z bu b uko kové ého h bukového dř d ře evva, a, plátky plá átk tk y tky dřeva, 320 g 169.1 kg = 528,13 Kč Nabídka zboží platí od 10. 2. do 16. 2. 2014 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Firma Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství. REGION CZ – 07/2014 5