Aktuálníletáky.cz   

Lidl aktuální akční leták :

Platnost od 10.2.2014 do 16.2.2014


 - strana 8


     

- strana 8

230 g 210 g 89 90 89 90 100 g = 39,09 Kč MON MO ON CHÉRI C ÉR CH ÉRII čokoládové čo oko koládo ové é bonbóny bon onb bóny s likérovou likkér é ov ovo ou ná ápl p ní a celou cel elou o ttřešní ou ř šn ře šníí náplní CHÂTEU C CH HÂTTEEU M MA ARG RG R GER EROT O S OT MARGEROTS BO ORDEA RD DEA E UX X BORDEAUX SU UPÉ PÉR R IE R RIEU SUPÉRIEUR 100 g = 42,81 Kč Francie červené víno suché teplota podávání: 17–18 °C RAFFAELLO R RA FFAE FF AEELLLO pralinka p pr aliinka al inka zdobená zdo doben ná strouhaným stro st rouh ro uh han a ým kokosem, koko ko kose ko sem se m, s náplní m, náp ápln ní a celou celo ce lo ou mandlí m ndlí ma ndlíí MIX PRALINEK M PRALIN NEEK K Mo Mon on Chéri, Ferrero Ferre rero Ro Rocher och ch e r Küsschen a Fer FFerrero rrero o Kü üss ssch chen en n 166 g 89 90 Francie šumivé růžové víno teplot o a podávání: 5–7 °C teplota CRÉM CRÉMANT CR RÉÉM MANT D ALSACE D‘ ALSACE BRU BR UTT ROSÉ U ROSÉ BRUT ALSACE ALSA AL SA SACE ACE CE 100 g = 54,16 Kč BITTER B ITTTER APERITIV APE PERI RITI RI TIV TI ho hořký h ořk řkýý os osvě osvěžující vě ěžu žujíjjíící aperitiv aper ap errititiv ivv ze ze směsi směs ěsi ěs ěsi vybraných vy vybr ybran anýc ý h bylin ýc bylilin byli by n s ná áde dech ech chem e em nádechem pomerančového po ome era ranč nčov o éh ého o aroma, arom ar rom oma ma a,, a alk. lk. 15 % o lk obj. bj. bj. bj 0,75 l 119.1 l = 158,67 Kč VANILKOVO-POMERANČOVÝ VA V VANI AN NIILK KOV VO--P PO OME MERA RANČ NČOV OV VÝ LIKÉR LI IKÉ KÉR R alk. a al k. 3 311 % obj. ob bj.j 0,7 l 129.- LÍSKOOŘÍŠKOVÝ LÍSK LÍ S OO SK OŘÍŠK ŘÍŠK ŘÍ KOV OVÝ Ý LIKÉR LI IKÉÉR alk. a lk. lk k. 117 7%o ob obj. bj. 1 l = 184,29 Kč 0,75 l 169.1 l = 225,33 Kč 0,7 l 0,5 l 129.- 169.1 l = 241,43 Kč 1 l = 258 Kč 8 REGION CZ – 07/2014 Nabídka zboží platí od 10. 2. do 16. 2. 2014 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Firma Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.