Aktuálníletáky.cz   

Lidl aktuální akční leták :

Platnost od 10.2.2014 do 16.2.2014


 - strana 9


     

- strana 9

kus HYA HY AC CIIN NT K VALENT TÝN ÝNU U HYACINT VALENTÝNU ∅ kv květináče vě ěttin náčče cca cca 13,5 ccm, cc m, v keramice, ke kera eram mice, různé é barvy barv ba rrvv y rvy pokojové rostliny kvetiny pro zamilovane 199.- VA ALENTÝNSKÁ VALENTÝNSKÁ OR RCHIDEJ ORCHIDEJ výš š a cca 50 cm, ška šk výška v keramice, kera kke ramice, i různé ů éb barvy pokojové rostliny kus 119.- velká: 6 květů kus 79 90 malá: 3 květy pokojové rostliny VALENTÝNSKÁ V VA VALE LEEENTÝNSKÁ NTÝNSKÁ NT Á O RC CHIDEJ ORCHIDEJ OR RCH HID DEJ EJ, J, ORCHIDEJ, VRÍ VR ÍÍS SEA, EA, GUZMÁNIE EA GUZ GU ZM MÁ ÁNIE ÁN NIE VRÍSEA, vý a cca 46 cm, výška v keramice, kera ke rami mice ce, rů ůzné éb arv r vy různé barvy ∅ kkv květ ěttin ináč náč áče e cca cca 13,5 cc 13 3,5 5 cm, cm,, květináče výšk vý ška cc cca a 45–60 45 4 5–6 60 cm, cm, cm výška ke era ram mice mice e v keramice ORCHIDEJ OR RCH HID IDEJ EJ VEE SK SKLE LE kus pokojové rostliny 44 90 od čtvrtka 13. 2. ∅ vá ázy cca cca c 10 cm ccm, m, vvý ýššk ška ka vázy výška ccca 13 cm, různé éb ar vy ar arvy v cca barvy pokojové rostliny ORCHIDEJ OR RCH CHID IDEEJ ID EJ V VALENTÝNSKÉ VE VAL A EN NTÝ ÝNS NSK KÉ KÉ KRAB KR ABIČ BIČ IČCE ČCEE KRABIČCE rrozměr ro ozzm změr změr ě kkrabičky rra abi bičk čkky cca 17,5 cca 17,5 x 116 6 cm cm, m, různé rů ůzn zzné né ba b barv barvy arv ar r vvyy kus 199.- pokojové rostliny kus 49 90 VALENTÝNSKÁ KYTICE RŮŽE RŮ R ŽE V D ÁRKO ÁRKO ÁR KOVÉ V DÁRKOVÉ TTA AŠC Š E TAŠCE různé druhy a barvy, výška 30 cm ∅ kv květ ěttin ináč áče á če cca cca 12 cm, cm, m, květináče vvýýška škka cc ca 28 28 cm, cm, m, výška cca rrů ůzn zné druhy du dr uhy hy různé od čtvrtka 13. 2. od čtvrtka 13. 2. pokojové rostliny p rosttliny kus kus 99 90 139.- Nabídka zboží platí od 10. 2. do 16. 2. 2014 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Firma ma Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. ží Odběr možný jen v obvyklém množství. množs REGION CZ – 07/2014 9