Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Výprodej

Platnost od 6.2.2014 do 16.2.2014


Výprodej - strana 1


     

Výprodej - strana 1

Nab ídkap la t íod6 .2 2 . . d d o o1 1 6 6 . . 2 2 . .2 2 0 0 04 1 1 4 4n n e e b b o odov yp rodán ízá sob . 20% % % 0 5 % 40 % 0 -755% ž a 45% % 0 6 , , 999 9 5 5 o1 s t í s í m % SALE ! Pán sk ý ré d Ivšedéa mo ! vě r ba -50% S je zdo vé l y žeRad i ca l l 8 8 G G S SC C a s cad dT eTPX svá zán ímAx ium1 20STP I2 Wo r ldCupsend v i čo vákon s t ruk ce ,O ve e r r s i s i z z e e e te chno log ie ,Ca s cadešp i čkaz lep šu j e ýk o n t a k t ro z lo žen ít lakuaza j i š ťu jedokona l k o n t a k t k u .P P o w e e r r me z i l y ž íasněhemběhemob louk u . o w e r i b e r g l l . T u rnte chno log ie , jád ro WoodF i b e r g l a ss . Dé lk y :1 68 1 80cm K ro jen í :1 1 8 /72 /1 00mm Rád iu s :1 7 ,8 m ( 1 7 4cm ) [ 01 40756 /03 1 0702 ] -40% Pán skábunda3 v1A l lonb y T e chno log ieAquama x8 .8 ,vodn í s loupe c8000 mm ,p rod yšná , vě t ru v zdo rná ,voděodo lná , mo žno s t odepnu t ívn i t řn íso f tshe l lo vábund y , odep ína c íkapu ce ,1 00%po l yam id . Vrů zn ý chba r vá chave l iko s te ch . ve l .XS -XXXL [ 5834001 ] -50% vě leatma t vě Ives ! vě r réba mod lná te ína v1–odep 3 vá lo l she t f íso řn t i vn ! bunda Dám sk ý Se tfunk čn íhop rád la Wa rm P rod lou žen ýzadn íd í l ,p lo chéš v y ,vn i t řn ís t ranapo če saná , dob r ýod vodv lhko s t i ,d louhodobáp re ven cezápa chu d ík yte chno log i iE f fe c tb yODLO . Pán sk ý mode l :ve l .S -XXL[ 7 48005 1 ] Dám sk ý mode l :XS -XL[ 7 4 70038 ] , 9 9 , 99 9 9 33 to o s t í s í m , 9 9 , 9 7 19 17 to o s t í s í m