Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Výprodej

Platnost od 6.2.2014 do 16.2.2014


Výprodej - strana 2


     

Výprodej - strana 2

Pán ské Dám ské Dám skét r i čkoDe l la 95%ba v lna /5%e la s tan . ve l .36 -42 [ 681 544 7 ] , , to649 í s í m , 9 , 9 3 34 to o s t í s í m F lee co vét r i čkoLa tum i/La tuma M i c ro f lee ce ,1 00%po l ye s te r . Pán sk ý mode l :ve l .XS -XXL[ 7 682044 ] Dám ms sk k ý ým m o od ode e l l lv : : v v v e e l l . l . . 3 3 6 64 6 4 4 4 4 [ [ 7 7 7 6 6 7 7 2 2 0 0 7 7 7] 9 9 ] ] Dám skáf lee co vábunda T edd yU rbanT a sha 2kap s ynaz ip , 1 00%po l ye s te r . ve l .38 -44 [ 5 5 8 5 2 7 1 4 ] 8 5 2 7 1 4 ] Dě tskéf lee co vét r ikoLa tum i M i c ro f lee ce ,1 00%po l ye s te r . ve l .1 1 6 1 7 6 [ 7 662081 ] –40% i t rodě p , 9 9 , 999 to o s t í s í m , , o299 to í s í m i t rodě p , 9 9 7 9 7 7 11 to o s t í s í m Ch lape ckáz imn íkomb iné za SnowBo y sA r ch iba ld D í v č íz imn ísoup ra va SnowG i r lsC ind y Vodn ís loupe c5   000mm , v y tep lená ,odep ína c íkapu ce , t va ro vanáko lena , 1 00%po l ye s te r . ve l .86 1 1 6 i t rodě p [ 8600053 ] Vodn ís loupe c2   000mm ,v y tep lená , odep ína c íkapu ce ,1 00%po l yam id . ve l .86 1 22 [ 8700032 ] –6 1% SAFETY IDS FORK –63% –50% , 9 9 , 199 19 to o s t í s í m SAFETY IDS FORK i t rodě p Dě tskáz imn ísoup ra vaG lenda le Vodn ís loupe c5000 mm ,s va řo vanéš v y , 0% po 1 00% l ye s te r . ve l .4 1 0 le t [ 8600092 ] , 9 9 , 9 3 9 3 33 to o s t í s í m Dám m s s k k á á z z im im n n í íb b u u n n d d a a Amo s Vě t ru v zdo rná ,nep romoka vá , p rod yšná ,odep ína c íkapu ce , 1 00%po l ye s te r . ve l .XS -XL [ 83 1 0072 ] , , 399 3 4 4 4 o o o t s t í s í m