Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Výprodej

Platnost od 6.2.2014 do 16.2.2014


Výprodej - strana 5


     

Výprodej - strana 5

–50% Dám skéb ru s leMa r ina B ru s lezes yn te t i ckéu sně s  pohod ln ýmšně ro ván ím na   tkan i čk y ,h ře j i vá pod š í vkaTh in su la te , měkkézakon čen í l ím ce . ve l .35 -42 [3301 260 ] –48% , 1999 to1 í s í m Hoke jo véb ru s le Sup remeP roS r Ve lm ik va l i tn ího lde r yTUUK L igh tspeedP ro ,no žezne re zu . ve l .40 ,5 -48 [335003 1 ] , 9 9 , 9 4 9 4 4 22 to o s t í s í m –46% SALE ! Pán skét r i čkoBa r ca 1 00%ba v lna . ve l .L -XL [44 4 2 2 4 4 1 1 5 5 1 1 3 3 ] ] , 9 9 , 4 9 6 64 to o s t í s í m Dám skáspo r to vn í podp r senkaC l imaEs sen t ia ls Pán skéšo r tkyT en t ro K rá tké ,gumav  pa se ,bo čn íkap s y , tkané ,1 00% %p p o o l l y y e e s s t e e r r . ve l .M -XL [4 1 1 004 1 ] , 9 , 49 92%po l ye s te r /8%e la s tan . Vrů zn ý chba r vá chave l iko s te ch . ve l .36 -42 5 1 1 0035 ] [ 7 to o s t í s í m –45% Pánskéhalovékopačky Lengo IC S v ršekz  měkkés yn te t i ckéků že , me z ipodeše vEVA ,neba r v í c í podeše vvhodnádo  ha l y . ve l .4 1 -46 [3585092 ] 9 , to1099 s í m % % , 9 9 , 4 9 6 64 to o s t í s í m Dě tský/ jun io rský mode l ve l .30 -38 [35830 5 7 ] 5 7 ] –4 1% 9 , 9 9 to99 ís m Jun io rskéh h a a l l o o v v ékopa čkyJR T iempoN a N a tu ra l IV IC ve l .32 -38 ,5 [3583 1 29 ] , o1199 o ít ís m Pán skéha lo vékopa čky E la s t i co I I ve l .39 -4 7 ,5 [3585007 ] 9 , 9 9 9 2 to12 s í m