Aktuálníletáky.cz   

Proton akční leták :

Platnost od 10.2.2014 do 28.2.2014


 - strana 7


     

- strana 7

 (ODQFH 52.< %H]NDEHORYÚSURYR]s9ÚGU{DNXPXO¾WRUXD{PLQs%DWHULH91L0+ s9HOPLOHKNÚs9HOPLWLFKÚs7H[WLOQÊRP\YDWHOQÚILOWUs3RGODKRY¾KXELFHV URWDÅQÊPHOHNWULFNÚPNDUW¾ÅHPs-HGQRGXFKÆDU\FKOÆVHVWDYHQÊs'REÊMHQÊ SÕHVVÊzRYÚDGDSWÆUs'REDQDEÊMHQÊKRGs6YÉWHOQ¾VLJQDOL]DFHQDEÊMHQÊ DQDELWÊ VWRMDQSURSUDNWLFNÆ XOR{HQÊY\VDYDÅHDSÕÊVOXwHQVWYÊ SRGODKRY¾KXELFH VURWDÅQÊPNDUW¾ÅHP &XRUH XQLYHU]¾OQÊ SRGODKRY¾KXELFH 52.< 6LHVWD (7$'20ž&ª3(.ž51$ (7$58¥1ªi/(+$¥ s3ÕÊNRQPD[:sU\FKORVWQÊVWXSQÉWODÅÊWNR7XUERs7ODÅÊWNRSURVQDGQÆ XYROQÉQÊPHWHODK¾NÖs'ÆONDSÕÊYRGQÊKRNDEHOXPs[H[WUDGRXKÆwOHKDFÊ PHWO\s[KQÉWDFÊK¾N\ 3OQÉDXWRPDWLFN¾SÕÊSUDYDWÉVWDsSURJUDPÖSUR SÕÊSUDYXFKOHEDYÅHWQÉEH]OHSNRYÆKRsSURJUDP SURSÕÊSUDYXG{HPÖsKQÉWDFÊK¾N\sWLKRGLQRYÚ ÅDVRYÚVSÊQDÅ s3ÕÊNRQ:s6DFÊYÚNRQ: s$NÅQÊU¾GLXVPs6\VWÆPd62)7 67$57qSURSO\QXOÚUR]EÉKPRWRUX QH]DWÉ{XMHHOVÊzs.YDOLWQÊILOWUDFH SRPRFÊ×ÅLQQÆKR+(3$ILOWUX s(OHNWURQLFN¾UHJXODFHVDFÊKR YÚNRQXs8QLYHU]¾OQÊK\JLHQLFNÚ SUDFKRYÚV¾ÅHN81,%$*R REMHPXOsEDUHYQÚ SÕÊYRGQÊNDEHO GORXK¾DNU¾WN¾ wWÉUELQRY¾KXELFH 52.< 52.< (7$6ž¥.29º9<6$9$¥ (7$$.808/ž72529º7<¥29º9<6$9$¥ /(+.º $6./$'1º SÖYRGQÉ 3202&1ª.9 0DUHOO SÖYRGQÉ wWÉUELQRY¾SROwW¾ÕRY¾ KXELFHNDUW¾ÅHN SÖYRGQÉ 'RULQND (7$3/$6729ž9$51ž.219,&( s3ÕÊNRQ:s2EMHPOs2ERXVWUDQQÚ YRGR]QDNs9QLWÕQÊPRGUÆSRGVYÊFHQÊSÕLSURYR]X s9\MÊPDWHOQÚDRP\YDWHOQÚILOWUYHYÚOHYFH s%H]SHÅQRVWQÊWHSHOQ¾SRMLVWND 5RVDOLD /(7 7(3/29='8i1º .$57ž¥ 6WHDP)RUFH 3LHYR SÖYRGQÉ s s s s s (7$6(1'9,¥29$¥ (7$1$3$µ29$&ªm(+/,¥.$ s.HUDPLFN¾{HKOLFÊSORFKDs3O\QXO¾UHJXODFHQDSDÕRY¾QÊJPLQ s3ÕÊNRQ:s3DUQÊwRNJPLQs3ÕÊYRGQÊNDEHOPs9HUWLN¾OQÊQDSDÕRY¾QÊ sIXQNFH$17,&$/& 3ÕÊNRQ:s$XWRPDWLFN¾UHJXODFH s6YÉWHOQ¾VLJQDOL]DFHSURYR]XDGRVD{HQÊWHSORW\ s$QWLDGKH]QÊ×SUDYDSUDFRYQÊFKGHVHN {¾GQÆ SÕLSÆN¾QÊDSÕLSDORY¾QÊ s7HSHOQÉL]RORYDQÚSO¾wz s0R{QRVNODGRYDWYHVWRMÊFÊSROR]H SÖYRGQÉ GVCRTQVQPZNGFGPKPFF VÝPRODEJ VÝPRODEJ! Y! POSLEDNÍ KUS el. turbohubice a hubice na tvrdé podlahy součástí balení WDG\MHGRPD Vysavač s plynulou regulací výkonu Electrolux Ergo Space 2699,- 1799,První vysavač Zanussi s dálkovým ovládáním DÁREK U\FKORVWLSURXGÉQÊDWHSORW\Y]GXFKX 7ODÅÊWNRSURU\FKOÆRFKOD]HQÊY]GXFKX WYDURYDFÊNDUW¾ÅH PDOÚ‘PPYHONÚ‘PP 7ODÅÊWNRDUHWDFHQ¾VWDYFH 2WRÅQÚQDS¾MHFÊNDEHO - ZE 322A, plynulá regulace výkonu - příkon max. 2000 W, akční rádius 13 m, kolečka soft, hubice Dust Magnet, teleskopická kovová trubice, mikrofiltr - sáček s-bag classic long performance 3790,- 2499,3290,- - ZAN 3015R, příkon max. 1800 W, mikrofiltr - ovládání výkonu na rukojeti, akční rádius 8 m - podlahová hubice Vario 500, teleskopické trubky 10 let bezplatný SERVIS 2599,- Praktický šicí stroj AEG - NM 220, 20 šicích programů, 15 stehů (uzavřený overlockový steh, klikatý, slepý, prádlový, mušlový atd.) - 4-krokové šití knoflíkových dírek, šití dvojjehlou, přímý ZA 1,- + sáčky na rok ZDARMA Halogenový ohřívač Hyundai 4990,- 2999,Vysavač pro koberce a podlahy Zelmer - 4012 HQ, příkon max. 2100 W, výkon 450 W, 7-stupňová filtrace - HEPA filtr, akční rádius 9 m, hubice Floor care - teleskopické kovové trubky od 699,- Teplovzdušný konvektor Hyundai - CON 100, ventilátor, nastavitelný termostat - 3 stupně nast. 750/1250/2000 W, příkon 2000 W - cena 699 Kč - CON 300 - denní spínací hodiny, cena 999 Kč - HAL 200, 3 trubice - přepínání provozní funkce 400/800/1200 W - funkce otáčení - příkon 1200 W 690,- 499,- 450,- 299,Teplovzdušný ventilátor Hyundai - H 501 - 3 funkce: stud. vzduch, teplý vzduch, 2000 W - H 101 - quartzové topidlo, 2 funkce, 800 W UPOZORNĚNÍ ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění: Iniciátor akce HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. upozorňuje, že ceny uvedené v tomto letáku stejně jako ve všech minulých letácích nejsou cenami přímo ani nepřímo určenými, jsou to ceny informativní a nezávazné. Vyobrazené výrobky v tomto letáku jsou ilustrativní a nemusí se vždy přesně shodovat se zbožím nabízeným v prodejnách. Veškeré změny, změny cen, tiskové chyby v letáku jsou vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání zásob. V případě, že zboží nabízené v letáku neobdržíte na Vaší prodejně ihned, a zásoby dosud nebudou vyprodány z našich skladů, zašleme ho po obdržení objednávky. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH. PHE - příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení. Více informací na uvedených prodejnách.