Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online :

Platnost od 20.2.2014 do 26.2.2014


 - strana 27


     

- strana 27

PEL - MEL JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ P amátné stromy jsou nedílnou i  tajemnou součástí naší malebné krajiny. Zveme Vás tentokrát za  památnými velikány na  území vysídlené obce Popov, která se nacházela mezi Jáchymovem a  Ostrovem. I v období zimy, v období obnažených tmavých větví, krása těchto mohutných stromů vyniká a podněcuje k úvahám, co vše tihle pamětníci pamatují… Co je to památný strom? Podle zákona o  ochraně přírody a  krajiny mohou být za  památný strom vyhlášeny takové dřeviny, které vynikají vzrůstem, stářím, jsou významnými krajinnými dominantami, biologicky cennými stanovišti, upomínají na určitou historickou událost nebo pověst, nebo jsou to zvlášť cenné cizokrajné dřeviny. Bývají označeny tabulí s  malým státním znakem. Obvod kmene se měří ve výšce 1,3 m nad zemí. Ústřední seznam ochrany přírody, který vede Agentura ochrany přírody a  krajiny ČR, eviduje více než 5  000 objektů památných stro- Výlet za památnými stromy Zaniklá obec Popov v Karlovarském kraji j mů s  více než 25  000 jednotlivými ný obvod. Magickým územím prochází zelená turistická značka, spojustromy. jící Jáchymov s Horním Žďárem. Rozhodně stojí za to z ní na rozcestí od„Odsunutý“ Popov Kopec Popovský kříž, známý též jako bočit a po „slepé“ zelené podniknout Popovský špičák, má svůj čedičový, krátký výšlap na  vrchol Popovskézdaleka viditelný vrchol s  dřevěným ho kříže. Odsud se nám totiž naskytkřížem v  nadmořské výšce 752 m. ne úchvatný panoramatický výhled Pod vrcholem byla ve  13. století za- na Krušné a Doupovské hory či Slavložena obec Popov, německy Pfa- kovský les. ffengrün. Časem se rozdělila na Horní a Dolní Popov, které dělilo 200me- Popovské památné stromy trové převýšení. V několika staveních Pokud se vydáte po  zelené ve  smětady žilo do 100 obyvatel. Obec byla ru od Jáchymova, jako první památsice malá, avšak bohatá. Místní totiž ný strom spatříte po  své levici širopodle utajeného receptu, který zna- ce rozvětvenou, osamoceně rostouli jen a  pouze oni, vyráběli vyhláše- cí Popovskou břízu. Vlivem povětrné kozí sýry. Místní německé obyva- nostních podmínek se její větve krástelstvo bylo po  roce 1945 postupně ně bizarně kroutí. Její stáří se ododsunuto a  obec si začala brát zpět haduje na  100 let, což se zdá málo, mocná a  bujná příroda. Dnes Po- ale na břízu je to úctyhodné. Svědčí pov připomínají pouze ruiny a  mezi o  tom i  obvod kmene, který činí ténimi, po  nich a  skrze ně rostoucí měř 3 m. Pár desítek metrů od břízy, 4 památné stromy, z  nichž mnoha- kousek za velkým včelínem, se uprosetleté lípy drží prvenství jako největ- střed houští marně skrývá 500letá ší nejvýše položené lípy v  ČR, jasan Horní Popovská lípa. Její nízký dutý se řadí k  nejmohutnějším jasanům kmen, jehož obvod činí 9 m, připov ČR a i památná bříza má mimořád- míná pohár. Tyto už tak mimořádné Celkem 14 lidí, včetně tehdejšího ministra zahraničí Cyrila Svobody a několika dětí, obejmulo v roce 2003 Popovský jasan Rašeliniště Na Čihadle, součást mokřadu mezinárodní významu Horní Jizera v Jizerských horách míry trumfuje největší a nejstarší popovský velikán, rostoucí asi 150 m dál – 600letá Dolní Popovská lípa s obvodem kmene více jak 9,5 m. Vedle tohoto nejsilnějšího stromu Karlovarského kraje a  šestého v  celé ČR stával hostinec. Váha mohutných větví kmen lípy postupně rozpůlila a  umožnila ho protnout dřevěným chodníkem, širokým 1 metr. Stromem roku 2002 v  rámci celé ČR se stal Popovský jasan (na snímku), poslední z místních památných stromů. Roste asi 300 m dále po zelené, vpravo za průsekem pod elektrickým vedením. Díky obvodu boulovitého kmene, dosahujícího skoro 7 m, patří k největším jasanům u nás, snad je dokonce tím „nej“. Vysoký je více než 30 m a starý asi 200 let. Jeho mohutné kořeny si podmanily zbytky stavení. Zajímavé je, že byl znovuobjeven až počátkem 90. let 20. století. Do té doby rostl v utajení, obklopen neprostupnou vegetací. Foto: ČTK/Ivan Babej inzerce Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy Nezapomeňte na dárek! • po celém Česku - v nákladech 2 800 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Volejte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Všechny novinky ve Vašem e-mailu! Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. 20. 2. Oldřich 21. 2. Lenka 22. 2. Petr 23. 2. Svatopluk 24. 2. Matěj 25. 2. Liliana 26. 2. Dorota Týdeník Kaufland do Vašich schránek www.kaufland.cz/ newsletter AJV 27 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 79