Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták :

Platnost od 6.3.2014 do 16.3.2014


 - strana 1


     

- strana 1

j t e sna S ledu j tn t ená Nab ídk kap ap p l l lt a a t t í ío íod d63 d6 6 . . 3 3 . .d d d o o1 1 1 6 6 . . 3 3 . .n ne e b b o od d d o ov vy y p p r r o o d d á á n n í í z z á á s s o o b b . . z z e e b b m m em d d i i jibundul tesvo j Daru . im tej oz omo domova ap ně2. a a tr í nas rmac o f ícein V 43% - Ou tdoo ro váobu vA l teoGTX Nep romoka vá memb ránaGORE TEX® . Pán sk ý mode l :ve l .4 1 -4 7[3420465 ] Dám sk ý mode l :ve l .36 -4 1[34 1 0371 ] 9 , 9 9 to389 s í m ÍCENA VÝROČN Dám ská Dám ská Pán ská 9 , 9 9 to149 s í m Pán ská So f tshe l lo vábundaA c t i veF a i r f ie ld P rod yšno s t5   000g /m2,vě t ru v zdo rná , odep ína c íkapu ce ,9 4%po l ye s te r / 6%e la s tan . Pán sk ý mode l :ve l .S -XXL[ 56 95800 ] Dám sk ý mode l :ve l .34 -46[ 5685827 ] ÍCENA VÝROČN NOVÁSLEVOVÁKN ÍŽKA ! ! U še t ře tea ž1 7530K čK č !P la tno s t6 .3 .–30 .4 .20 1 4 4 ! ! V y z vedně tes is vouSle vo voukn í žkuvk te r ék o l ip r ode jněINTERSPORT .Kd i spo z i c ik es ta žen íav y t i š těn ínawww . in te r spo r t . c z . .