Aktuálníletáky.cz   

Bauhaus leták : Zahradní domky

Platnost od 19.3.2014 do 31.12.2014


Zahradní domky - strana 23


     

Zahradní domky - strana 23

28 mm Zahradní domky NOVÝ STYLE 32.990,- STYL STYL ST YLE – v tét YLE éto se ezzó óně ně asi si ne ejjk krrás ásně nějš ně ší za zah hrad hr dní ní dom omek ek – dík íky íky n vé no vému mu stě ěno ové vém ému mu pro r fi f llu u a k to om mu př přir přir iroz rozen ozzen ně st stab ab biilln níí a trv rvan an nlilivá ivá á tlou tl oušť ou šťťka a prk ken n (28 28 mm) m ve ssp pojen poj jen ní p pe ero r + drá ážk žka. a. Nepo Ne p užív po užžívej ejjte ejte te pro rosím sím žžá sí ádn dnou sttřřeš šní n lep penk en e nku ku, na a naš aše e st stře ech hy dopo do p ru po uču čujje eme eme me kva valilitn tníí st stře řešn ře šn ní kr kryt ytin tin nu. u. Pod odív ívej ejjte te se d do o náv á od odu u k mont mont mo ntáž ážii a ze z pt p ej ejte te se sv s éh ého o od dbo born néh é o po pora r dc dce. e U všech modelů jsou střešní a podlahové desky ze 17 mm masivního dřeva. Dodávka bez střešní lepenky. Dodává se bez dekoračních předmětů, nábytku atd. Nepoužívejte prosím žádnou střešní lepenku, na naše střechy doporučujeme kvalitní střešní krytinu. Podívejte se do návodu k montáži a zeptejte se svého odborného poradce. BH-Prospekt 2014_CZ.indd 23 23 04.02.14 12:28