Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běžecká obuv

Platnost od 27.3.2014 do 6.4.2014


Běžecká obuv - strana 1


     

Běžecká obuv - strana 1

S ledu j tená sna Nab ídkap la t íod27 .3 .do6 .4 .2014nebodov yp rodán ízásob . ODSTARTU JTE VNOVÉBOTE GE L ZARACA2 B ETTER YOURBEST Dám ská Bě že ckáobu vGe lZa ra ca2 P robě ž cesneu t rá ln ímná š lapem ,ge lo vét lumen ív vp p a a t t t ě ě , ě , i ne . p rod yšn ý ma te r iá lMe shsv y z tu žen ím ,Gu idan ceL i . Pán sk ý mode l :ve l .40 -4 7[3620801 ] 3 0 3 5 2 ] Dám sk ý mode l :ve l .37 -4 1[363 0 3 5 2 ] , 9 , 99 1 2 2 o o t s t í s í m Pán ská SLEVOVÁKN ÍŽKA ! U še t ře tea ž1 7530K čK č !P la tno s t6 .3 .–30 .4 .201 4 ! V y z vedně tes is vouS le vo voukn í žkuvp rode jně INTERSPORT .Kd i spo z i c ik es ta žen íav y t i š těn ínawww . in te rspo r t . c z .