Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běžecká obuv

Platnost od 27.3.2014 do 6.4.2014


Běžecká obuv - strana 7


     

Běžecká obuv - strana 7

Dám ská Pán ská F lee co vábundaA c t i veHun te rv i l le Funk ceAn t i -P i l l ingzab raňu ježmo lko ván í , kap sanaruká vunaz ip ,1 00%po l ye s te r . Pán sk ý mode l :ve l .S -XXXL[ 5853645 ] Dám sk ý mode l :ve l .34 -48[ 5852848 ] m í s to1599 , - 899 , - 43% Pán ská 30% - Dám ská Vodn ís loupe c 2000 mm Ou tdoo ro vábunda A c t i veCo l l in/Le y lan i V odn ís loupe c2000 mm ,vě t ruodo lnáa voděodo lná ,te chno log ieD r yP lu sza j i š ťu je p rod yšno s taod vodv lhko s t i ,s va řo vané š v y ,odep ína c íkapu ce , 1 00%po l ye s te r . Pán sk ý mode l :ve l .S -XXXL[ 56 90787 ] Dám sk ý mode l :ve l .36 -46[ 5680836 ] m í s to1299 , - 899 , Dám skéz ipp -o f fka lho tyA c t i ve Mendo ran Pán skéz ipp -o f fka lho ty A c t i veMo rgan T e chno log ieD r yP lu sza j i š ťu jep rod yšno s t aod vodv lhko s t i ,te chno log iePo l yg iene zab raňu jev zn ikuzápa chu ,po   odepnu t í noha v i cšo r tk y ,9 4%n y lon / 6%spande x . ve l .48 -56[ 56371 1 8 /56371 1 9 ] T e chno log ieD r yP lu sza j i š ťu jep rod yšno s ta od vodv lhko s t i ,te chno log iePo l yg iene zab raňu jev zn ikuzápa chu ,UVo ch rana 50+ ,po  odepnu t ínoha v i c3 / 4ka lho t y , 9 4%po l yam id / 6%spande x . ve l .34 -48[ 56306 90 /56306 98 ] m í s to1799 , - 33% - 33% - 1 1 99 , - m í s to1799 , - 1 1 99 , - žené lou rod  p v   I ! ce l dé I   v  p rod lou žené dé l ce ! Exk lu z i vněv p rode jná ch Ou tdoo ro váobu vKonaAQX Nep romoka váap rod yšná memb ránaAQUAMAX . Pán sk ý mode l :ve l .40 -46[3420389 ] Dám sk ý ýmode l :ve l .37 -42[34 1 0253 ] 33% - % 1 4 - m í s to14 99 , - 999 , , 9 9 tto389 í s í m Dám ská Pán ská Pán skát rek ingo váobu v X T ra cksGTXM Memb ránaGORE TEX® ,r y ch lo šně ro ván í , s té lkaO r tho l i te ,podeše vCon tag r ip . ve l .4 1 ,5 -48 [342056 9 ] 7