Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 205


     

Koupelny 2014/2015 - strana 205

koupelny, mozaiky dlažby, luxfery stavební chemie 5 4 baterie, sprchy Balkonové lišty 14 15 38 VSRMRYDFtNU\WND /%.6.+ .ÿNV sedátka, armatury URKRYëVHJPHQW39&ƒ UR]PčUïPP /%.5+ .ÿNV doplňky GLVWDQÿQtSURÀO39&NEDONRQRYpOLäWč GpONDFP /%.'3 .ÿNV OLäWDEDONRQRYi39&VRNDSQLÿNRX YëäNDKUDQ\PP GpONDFP /%. .ÿNV VSRMRYDFtNU\WND KRUQtVSRGQt VHW /%.6.+ .ÿNV EDONRQRYi39&NRQFRYND /5VHWNV /%.. .ÿEDO GUHQiæQtDVHSDUDÿQtURKRæ ätĝHP 52+2=.' .ÿP radiátory URKRYëVHJPHQW$/ƒYQčMät UR]PčUïPP /%.5+ .ÿNV RFKUDQQëÀOWU ätĝHPP .),/75 .ÿP DSOLNDFHOLäW\+ QDVWDYHQtGLI~]QtFKRWYRUĥ PH]LOLäWRXDGLVWDQÿQtSURÀOHP Více informací na www.siko.cz 205 Elite Bath kuchyně nábytek, osvětlení DSOLNDFHOLäW\+GLVWDQÿQtKRSURÁX URKRYëVHJPHQW$/ƒYQLWĝQt UR]PčUïPP /%.59+ .ÿNV vany, sprchové kouty URKRYëVHJPHQW$/ƒYQčMät UR]PčUïPP /%.5+ .ÿNV sanitární keramika OLäWDEDONRQRYi$/VRNDSQLÿNRX YëäNDKUDQ\PP GpONDFP /%. .ÿNV