Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 224


     

Koupelny 2014/2015 - strana 224

Optima Pipe Easy Shower Top Shower Glass Shower Top Shower New Bamboo shower stavební chemie dlažby, luxfery koupelny, mozaiky Sprchové panely a systémy QD]Hć QD]Hć QD]Hć QD]Hć QD]Hć QD]Hć GRURKX 2SWLPDVSUFKRYêV\VWpP SĝLSRMHQtNHVWiYDMtFtEDWHULL EDWHULHQHQtVRXÿiVWtSDQHOX 5 OPTIMAPIPE, .ÿ KOLQtNRYêVSUFKRYêSDQHOVUHJXORYDWHOQêPL WULVNDPLSĝLSRMHQtNHVWiYDMtFtEDWHULL EDWHULHQHQtVRXÿiVWtSDQHOX 6 EASYSHOWER, .ÿ KOLQtNRYêVSUFKRYêK\GURPDViåQt SDQHOVUHJXORYDWHOQêPLWU\VNDPL WHUPRVWDWLFNiEDWHULH 6 TOPSHOWER, .ÿ VNOHQČQêVSUFKRYêK\GURPDViåQt SDQHOVUHJXORYDWHOQêPLWU\VNDPL WHUPRVWDWLFNiEDWHULH 6 GLASHOWER, .ÿ QHUH]RYêK\GURPDViåQtSDQHO WHUPRVWDWLFNiEDWHULH TOPSHOWERNEW, .ÿ 6 VSUFKRYêK\GURPDViåQtSDQHO VUHJXORYDWHOQêPLWULVNDPLY\UREHQê ]EDPEXVXSiNRYiEDWHULH BAMBOOSHOWER, .ÿ 6 4 ka Novin radiátory sedátka, armatury doplňky baterie, sprchy GRURKX vany, sprchové kouty *URKH(XSKRULDVSUFKRYêV\WpP VWHUPRVWDWLFNRXEDWHULtø 16 mm G27296000, .ÿ *URKH7HPSHVWD&RVPRSROLWDQVSUFKRYêV\VWpP VWHUPRVWDWLFNRXEDWHULtø 16 mm G27922000, .ÿ *URKH(XURFXEHVSUFKRYêV\VWpP VSiNRYRXEDWHULtîFP G23147000, .ÿ *URKH(XSKRULD&XEHVSUFKRYêV\VWpP VWHUPRVWDWLFNRXEDWHULt G26087000, .ÿ Hlavové sprchy Siko exclusive sanitární keramika 5 nábytek, osvětlení 2SWLPDVSUFKRYpUDPHQR 14,5 cm S016, .ÿ 2SWLPDVSUFKRYpUDPHQR 40 cm OPB007, .ÿ kuchyně 2SWLPDVSUFKRYpUDPHQR 40 cm OPH007, .ÿ 2SWLPDVSUFKRYpUDPHQR 20 cm OPB004, .ÿ Elite Bath *URKH(XSKRULD&XEHVSUFKRYêV\VWpP VWHUPRVWDWLFNRXEDWHULtîFP G27932000, .ÿ 224 2SWLPD2SWLPDKODYRYiVSUFKD ø 8 cm OPS024, .ÿ 2SWLPDKODYRYiVSUFKD ø 20 cm OPB006, .ÿ 2SWLPDKODYRYiVSUFKD ø 30 cm OPB008, .ÿ 2SWLPDKODYRYiVSUFKD ø 40 cm OPB009, .ÿ 2SWLPDKODYRYiVSUFKD 53×16 cm OPH001, .ÿ 2SWLPDKODYRYiVSUFKD 20×20 cm OPH006, .ÿ 2SWLPDKODYRYiVSUFKD 30×30 cm OPH008, .ÿ 2SWLPDKODYRYiVSUFKD 40×40 cm OPH009, .ÿ 2SWLPDKODYRYiVSUFKD 34×22 cm OPH010, .ÿ 2SWLPDKODYRYiVSUFKD s vodopádem, 53×16 cm OPH002, .ÿ Maloobchodní ceny vč. DPH.