Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 236


     

Koupelny 2014/2015 - strana 236

koupelny, mozaiky dlažby, luxfery stavební chemie Drátěný program 4 Univerzální doplňky Siko exclusive vany, sprchové kouty WURMKiþHNQHUH] 752-+$&(.15=.ÿ KiþHNYHONêQHUH] +$&(.915=.ÿ GiYNRYDþPêGODGtOQêQHUH] 500 ml, DM500NRZ, .ÿ 850 ml, DM850NRZ, .ÿ 1 250 ml, DM1250NRZ, .ÿ SROLþNDGUiWČQQiURKRYi ROHPOLDRAT, .ÿ SROLþNDGUiWČQQiURKRYi SDWURYi ROH2POLDRAT, .ÿ SROLþNDGUiWČQQiURKRYi SDWURYi ROH3POLDRAT, .ÿ Univerzální doplňky KiþHNFKURP +$&(.9&5.ÿ GYRMKiþHNFKURP '92-+$&(.9&5.ÿ mýdlenka STOJDRZMYDLO, .ÿ GUåiNVNOHQLþHN 672-'5=6./(1.ÿ GiYNRYDþPêGODGtOQêQHUH] DM1000NRZ, .ÿ SROLþND]iYČVQiGRVSUFK\ ZAVPOLDRAT, .ÿ Siko exclusive 4 þW\ĜKiþHNFKURP &7<5+$&(.9&5.ÿ GiYNRYDþPêGOD]iSXVWQê QHUH]PO DMZNRZ, .ÿ PDGORYDQRYpQHUH] MAD501BNRZ, .ÿ nábytek, osvětlení sanitární keramika KiþHNPDOêQHUH] +$&(.015=.ÿ PêGOHQNDGUiWČQQiURKRYi mýdlenka ROHMYDLODRAT, .ÿ MYDLODRAT, .ÿ radiátory sedátka, armatury doplňky baterie, sprchy Siko exclusive GiYNRYDþPêGOD ]iSXVWQêFKURPPO '0=&5.ÿ GUåiNWRDOSDStUXQHUH] DRZTOALNRZ, .ÿ GiYNRYDþPêGOD DM200NRZ, .ÿ BÍDKA VÝHODNÁ NA kuchyně PDGORYDQRYpVPêGOHQNRXQHUH] MAD501ENRZ, .ÿ Elite Bath SUiGHOQtãĖĤUDY\VXQRYDFt QHUH]P PRSVNRZ, .ÿ BÍDKA VÝHODNÁ NA :&ãWČWND YROQČVWRMtFt 67(7.$+5$1.ÿ 236 :&ãWČWND ]iYČVQiLYROQČVWRMtFt 67(7.$.ÿ GUåiNUXþQtNĤ GUåiNUXþQtNĤ PêGODDVNOHQLþN\ 08/7,)81.7<&.ÿ SR SROLþND RWRþQiVH]UFDGOHP 272&32/=5&$'.ÿ PDGORFPQHUH] MAD501NRZ, .ÿ :&ãWČWNDYROQČVWRMtFt :&67(7.$.ÿ YROQČVWRMtFtGUåiN:&ãWČWN\ DWRDOSDStUX STOJDRZSTET, .ÿ 2