Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 238


     

Koupelny 2014/2015 - strana 238

koupelny, mozaiky dlažby, luxfery stavební chemie baterie, sprchy Program pro veřejné prostory Doplňky pro vaší koupelnu 4 ]iVREQtNWHNXWpKRPêGODPO QHUH]OHVN'015=/.ÿ QHUH]PDW'015=0.ÿ mýdlenka bílá MYDLO, .ÿ vany, sprchové kouty sanitární keramika nábytek, osvětlení þW\ĜKiþHNFKURP +$&(.&5.ÿ GUåiNWRDOSDStUXEtOê DRZTOAL, .ÿ PêGOHQNDFKURP 0<'/2&5.ÿ GUåiNWRDOSDStUXFKURP '5=72$/&5.ÿ ]iVREQtNSDStURYêFKUXþQtNĤîFP plast bílý, ZASRUPLAST, .ÿ radiátory ]iVREQtNSDStURYêFKUXþQtNĤîFP QHUH]OHVN=$65815=/.ÿ QHUH]PDW=$65815=0.ÿ ]iVREQtNWRDOHWQtKRSDStUXSODVW¡FP ZASTOALPLAST, .ÿ ]iVREQtNWRDOHWQtKRSDStUX¡FP QHUH]OHVN=$672$/15=/.ÿ QHUH]PDW=$672$/15=0.ÿ RVXãHþUXNRXQHUH]PDWîîFP 268658.(/.ÿ RVRXãHþUXNRXQHUH]OHVNîîFP 945224061, .ÿ NRãRGSDGNRYê]iYČVQêO QHUH]OHVN .26=$915=/.ÿ QHUH]PDW.26=$915=0.ÿ ka VXãiNUXþQtNĤRWRþQê UDPHQQêEtOê 272&686.ÿ VXãiNUXþQtNĤRWRþQê UDPHQQêFKURP 272&686&5.ÿ PDGORFPEtOp¡FP MAD200, .ÿ PDGORFPFKURP¡FP 0$'&5.ÿ PDGORFPEtOp¡FP MAD400, .ÿ PDGORFPFKURP¡FP 0$'&5.ÿ PDGORFPVNORSQpEtOp 0$'/26.%.ÿ PDGORFPVNORSQpEtOp 0$'/26.%.ÿ PDGOREtOp¡PP 30 cm, MADLO30B, .ÿ 40 cm, MADLO40B, .ÿ 50 cm, MADLO50B, .ÿ SROLþNDFPEtOi POL400, .ÿ ka Novin Novin GUåiNIpQXø 10 cm 132117022, .ÿ kuchyně GUåiNIpQXø 10 cm 104117022, .ÿ GUåiNNHOtPNĤEtOê '5=.(/.ÿ 4 +\J%DJ]iVREQtNQDK\JLHQLFNpViþN\ QHUH]OHVN=$6+<*6$15=/.ÿ QHUH]PDW=$6+<*6$15=0.ÿ SODVWFKURP=$6+<*6$3/$67.ÿ sedátka, armatury doplňky þW\ĜKiþHNEtOê +$&(..ÿ Siko exclusive ka Elite Bath Novin IpQEH]GUåiNX 945433084, .ÿ 238 ka Novin IpQVGUåiNHP 945533074, .ÿ ka Novin IpQVGUåiNHP 945233066, .ÿ PDGORFPSHYQpEtOp MADLO55PB, .ÿ PDGORREORXNRYpFKURP PDGORREORXNRYpFKURP FP0$'2%/&5.ÿ FP0$'2%/&5.ÿ Maloobchodní ceny vč. DPH.