Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 239


     

Koupelny 2014/2015 - strana 239

koupelny, mozaiky dlažby, luxfery stavební chemie baterie, sprchy doplňky PDGORURYQpEtOp 30 cm, 301100304, .ÿ 40 cm, 301100404, .ÿ 60 cm, 301100604, .ÿ 80 cm, 301100804, .ÿ PDGORURYQpFKURP FP..ÿ FP..ÿ FP..ÿ FP..ÿ 4 PDGORSRGSČUQpSHYQpYHWYDUX U bílá, 60 cm, 301102054, .ÿ bílá, 81 cm, 301102064, .ÿ FKURPFP.ÿ FKURPFP.ÿ 4 4 PDGORSRGSČUQtVNORSQp8EtOi 60 cm, 301102074, .ÿ bílá, 81 cm, 301102084, .ÿ FKURPFP.ÿ FKURPFP.ÿ YDQRYpVHGiWNRQDVWDYLWHOQpFP SRO\SURS\OHQQRVQRVWNJ 4 SED2104, .ÿ 4 ka VHGiWNRVSUFKRYpVRSČUQRXQRKRX PDGOR~KORYp SODVWQHUH].ÿ EtOp.ÿ SODVWQHUH]EUXV.ÿ 4 SODVWQHUH]EUXV..ÿ 3 4 PDGORQiVWČQQpRSČUQpSUDYpOHYp bílá, 301122044, .ÿ 4 FKURP.ÿ ]UFDGOR×40 cm YêNORSQpEtOp.ÿ YêNORSQpQHUH]OHVN.ÿ 4 nábytek, osvětlení sanitární keramika Novin sedátka, armatury Praxí ověřená a certifikáty otestovaná madla jsou z programu HELP společnosti BEMETA. Všechna uvedená madla ve spojení s dalšími produkty této strany podporují snadný pohyb a vstřícnou orientaci pro každého bez rozdílu. Toto prostředí, které lze nazvat bezbariérovým, by mělo být samozřejmostí každé vyspělé společnosti.Při navrhování hygienického zařízení bytu či domu by měl být brán zřetel i na schopnost samostatného pohybu handicapovaných spoluobčanů. Povrchovou úpravu madel lze přizpůsobit potřebám zákazníka a to v bílém, nerez nebo nerez brus provedení. Madla jsou z nerezové oceli průměru 32 mm. radiátory Koupelnové doplňky vhodné pro starší, handicapované a pohybově omezené osoby vany, sprchové kouty Foto: vzorkovna SIKO Opatovice YDQRYpVHGiWNRVRSČUNRX SRO\SURS\OHQQRVQRVWNJ 4 SED2114, .ÿ QiGUåN:&O 64001000, .ÿ 46 cm 3DIIRQLOpNDĜVNiSiND =/(9&5.ÿ 5 XP\YDGORSURWČOHVQČSRVWLåHQpFP 68465000, .ÿ 3 :&VHGiWNRSURVWDUãt :&PtVDNRPEL]YêãHQi DWČOHVQČSRVWLåHQp zadní odpad 60114000, .ÿ 63400000, .ÿ 3DIIRQLGĜH]RYiQiVWČQQi NXODWpUDPtQNR 5 LA164, .ÿ VSUFKRYpVHGiWNRQD]HćYêNORSQp SRO\SURS\OHQQRVQRVWNJ 4 SED2132, .ÿ GDOãtVDQLWiUQtNHUDPLNXQDOH]QHWHQDVWU Více informací na www.siko.cz 239 Elite Bath QiVWDYHFQD:& 40×12 cm 1$67$9:&.ÿ kuchyně 12 cm