Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 244


     

Koupelny 2014/2015 - strana 244

koupelny, mozaiky dlažby, luxfery doplňky Siko exclusive 6 Plastové armatury (sifony, vpustě, připojovací a odpadové armatury) jsou nedílnou součástí koupelen a kuchyní. Základ armatur představuje sifon, který slouží jako zápachová uzávěra. Tzn., že zabraňuje tomu, aby se zápach z odpadu šířil zpět. Sifon tvoří viditelné napojení odpadu a sanitární keramiky, dřezu, van, vaniček, atd. Základním materiálem pro výrobu sifonů je plast (polypropylen) a kov, který odolává teplotním změnám. Další užitnou vlastností plastových armatur je regulace a napojení protékající a odpadové vody, využívané v domácnostech. Plastové armatury jsou vyrobeny v České republice výhradně pro společnost SIKO. Pro umyvadla a dřezy RGSDGÀH[L VLIRQXP\YDGORYêNSiNRYpEDWHULLVYêSXVWt 40 mm vývod × 40 mm vývod SODVWVRGERþNRXîPP E340, .ÿ E561, .ÿ VLIRQGĜH]RYêEH]YWRNXVRGERþNRXQDSUDþNX PPYêYRGîPPYêYRG E350, .ÿ îPP E581, .ÿ VLIRQXP\YDGORYê NSiNRYpEDWHULLVYêSXVWt SODVWîPP E560, .ÿ VLIRQGĜH]RYê GĜH]RYêEH]YWRNXîPP E580, .ÿ VLIRQXP\YDGORYê PĜtåNDEtOi E957B, .ÿ PĜtåNDQHUH] (&5.ÿ VLIRQXP\YDGORYê PĜtåNDEtOiVRGERþNRX E958, .ÿ PĜtåNDQHUH]VRGERþNRX (&.ÿ VLIRQGYRXXP\YDGORYê SUR~VSRUXPtVWD E671, .ÿ VLIRQXP\YDGORYêGRQiE\WNX SUR~VSRUXPtVWD E660, .ÿ baterie, sprchy stavební chemie Plastové a chromové armatury VLIRQXP\YDGORYêSĜHYOpNDFt PDWNDKUDQDWê¡PP SIFMQ, .ÿ YWRNXP\YDGORYêQHUH] E847, .ÿ YWRNGĜH]RYêQHUH] E961, .ÿ VLIRQXP\YDGORYêSĜHYOpNDFt matka, ø 32 mm SIFM, .ÿ RGSDGÀH[L PDWNDSODVWîPPYêYRG E34064, .ÿ PDWNDNRYîPPYêYRG (&5.ÿ PDWNDSODVWîPPYêYRG E34054, .ÿ PDWNDNRYîPPYêYRG (&5.ÿ VLIRQXP\YDGORYêSĜHYOpNDFt matka, ø 32 mm SIFMLUX, .ÿ VLIRQXP\YDGORYêVYWRNHPFKURP ø 32 mm,SIF845, .ÿ vtok umyvadlový FOLFFODFFHORFKURP 9)&5.ÿ radiátory sedátka, armatury QXWQRGRNRXSLWNVLIRQĤP¡PP SURQDSRMHQtNRGSDGQtPXSRWUXEt VLIRQXP\YDGORYêEH]YWRNXFKURP VLIRQXP\YDGORYêÄ8³EH]YWRNXFKURP ø 32 mm, SIF674, .ÿ ø 32 mm, SIF611, .ÿ vtok umyvadlový FOLFFODFFHORFKURP 9)&5.ÿ vtok umyvadlový FOLFFODFKUDQDWê FHOHRFKURP 9)&54.ÿ vtok umyvadlový FOLFFODFVPDWNRX 2 VF785, .ÿ PDQåHWD¡ MANZ3240, .ÿ VLIRQELGHWRYêWUXENRYêFKURP ø 32 mm, SIF781, .ÿ vtok umyvadlový FOLFFODFPČć VF785RM, .ÿ 5 vtok umyvadlový FOLFFODFEURQ] VF785BR, .ÿ 5 PDQåHWD¡ MANZ3250, .ÿ YWRNXP\YDGORYêFOLFFODF VEtORXNHUDPLFNRX]iWNRX 5 :$&(.ÿ ]iWNDVWiOHSUĤWRþQi NXP\YDGOXEH]SĜHSDGX FHORFKURP 5 3=$7.$.ÿ Pro vany nábytek, osvětlení sanitární keramika vany, sprchové kouty 6 ka Novin na e c r e Sup automat vanový FOLFFODFFKURP (9$1&/,&&5.ÿ automat vanový FKURP (&5.ÿ automat vanový FPFKURP 6(,&5.ÿ 2 5 automat vanový 7(.FPFKURP 6(,&57(..ÿ DXWRPDWYDQRYêVQDSRXãWČQtP SĜHSDGHP7(.FPFKURP 5 68&57(..ÿ 5 VLIRQNYDQRYêP DXWRPDWĤP E719, .ÿ VLIRQYDQRYêVÀH[LSĜHSDGHP îPPPĜtåNDQHUH] (&5.ÿ Pro sprchové vaničky 6 8 cm VLIRQNHVSUFKRYpYDQLþFH¡PP GRSRUXþXMHPHNHVPDOWRYDQêP YDQLþNiPKRUQtþLãWČQtFKURP (&5.ÿ 8 cm VLIRQNHVSUFKRYpYDQLþFH¡PP KRUQtþtãWČQtFKURP (&5.ÿ 8 cm VLIRQNHVSUFKRYpYDQLþFH¡PP KRUQtþLãWČQtFKURP (&5.ÿ 6 cm VLIRQNHVSUFKRYpYDQLþFH¡PP KRUQtþLãWČQtFKURPSUĤWRNOP (6/,0&5.ÿ VLIRQNHVSUFKRYpYDQLþFH se zátkou E717, .ÿ Ostatní 6 Elite Bath kuchyně Super VLIRQSUDþNRYêSRGRPtWNRYê EtOiGHVWLþND(%.ÿ QHUH]GHVWLþND(&5%.ÿ FKURPRYiGHVWLþNDNROtQNR(&5.ÿ 244 VLIRQSUDþNRYêYQČMãt NXOLþNDSUXåLQDEtOê(%.ÿ NXOLþNDSUXåLQDFKURP(&5.ÿ YSXVĢSRGODKRYi ERþQtQHUH]PĜtåNDPP(7<3%.ÿ VSRGQtQHUH]PĜtåNDPP(7<36.ÿ cena VLIRQSLVRiURYê*ROHP VLIRQSLVRiURYê*ROHP KDGLFHSUDþNRYiRGSDGQt YRGRURYQê'1 svislý DN 50 UR]WDåQiP'5äË79$5 E465, .ÿ E271, .ÿ E530, .ÿ