Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 246


     

Koupelny 2014/2015 - strana 246

koupelny, mozaiky dlažby, luxfery stavební chemie Splachovače, roháčky 6 Výrobky německé firmy Schell patří k tradičním a léty osvědčeným produktům v oblasti sanitárních instalací. Nejvýraznější evropský výrobce rohových ventilů a tlakových splachovačů nabízí nejen vysoce funkční, ale i designové výrobky. Zdánlivá drobnost – rohový ventil (roháček) - může v případě použití výrobku Schell znamenat, kromě jistoty ve funkčnosti, komfortu v montáži a ovládání, i designový prvek dodávající každé koupelně potřebný detail, který není třeba schovávat, ale naopak zvýraznit. ka Novin URKiþHNEH]¿OWUX ³î³ 04907, .ÿ Super URKiþHNEH]¿OWUX EH]PDWN\³î³ 05212,.ÿ URKiþHNV¿OWUHP ³î³ 04949,.ÿ URKiþHNNRPELQRYDQê URKiþHNSUDþNRYê SUDþNRYêYHQWLO³î³³ ³î³EH]NODSN\ 03551, .ÿ 03300 ,.ÿ cena Super VSODFKRYDþWODNRYê VSODFKRYDþWODNRYê :&SiþNRYê³ SURSLVRiU 02476, .ÿ 02238,.ÿ YHQNRYQtQH]iPU]Qê ventil POLAR 03997, .ÿ YHQWLOYêWRNRYê ]DKUDGQt  VRWRþQRXSiþNRX 0340503,.ÿ cena doplňky baterie, sprchy Roháčky Siko exclusive Rohové ventily se používají tam, kde je třeba napojení přívodu vody s možností uzavření/otevření průtoku vody (např. napojení vodovodních baterií, přívodu vody do sanitární keramiky, atd.). V neposlední řadě se z rohového ventilu, ryze funkčního výrobku, stává i designový produkt, který doladí koupelnu do nejmenšího detailu. URKRYêYHQWLO ³î³ RVP, .ÿ URKRYêYHQWLOVO]D ³î³ RVS, .ÿ URKRYêYHQWLO ³î³ RVQ, .ÿ URKRYêYHQWLOV¿OWUHP ³î³ ET906L, .ÿ SUDþNRYêYHQWLONRPELQRYDQê ³îî³ ET551L, .ÿ SUDþNRYêYHQWLOVNODSNRX ³î³ ET708L, .ÿ radiátory sedátka, armatury Ventily 5 Samouzavírací ventily série QUIK od Silfry jsou často kopírovány ostatními výrobci, zde se však jedná o zaručenou kvalitu. U těchto ventilů je možno nastavit průtok (litry/min) jednoduchým nastavením na kartuši ventilu. Čas oplachu lze nastavit přiloženými podložkami S a T. Pomocí tenčí podložky S snížíte čas průtoku o 3 sekundy, silnější podložkou T o 6 sekund. QUIK 1 Příslušenství YHQWLOSLVRiURYêFKURP 4..ÿ VSUFKRYêYHQWLOFKURP 4..ÿ YHQWLOXP\YDGORYêVWRMiQNRYêFKURP 4..ÿ YHQWLOSLVRiURYêSRGRPtWNRYê 4..ÿ vany, sprchové kouty Magnety, magnetická dvířka 0DJQHWLFNiGYtĜNDSRGRENODG\ sanitární keramika YDQRYiGYtĜNDîFP VD2020, .ÿ YDQRYiGYtĜNDîFP VD3015, .ÿ YDQRYiGYtĜNDîFP VD3030, .ÿ 6 UHJXOiWRUWHSORW\NĜtå $&.ÿ WUXELþNDSLVRiURYiîFP $&.ÿ NDSQDSLVRiURYi 12 mm $&.ÿ Vanová dvířka magnetická 6 0DJQHW\SRGRENODG\ 9êãNRYČVWDYLWHOQpPDJQHW\ YDQRYiGYtĜNDîFP VD3325, .ÿ YDQRYiGYtĜNDîFP VD4025, .ÿ PDJQHW\GRRENODGĤVWDYLWHOQp MAGNETYST, .ÿ YDQRYiGYtĜNDEtOêODNNRY 15×15 cm , B1515, .ÿ 25×20 cm, B2520, .ÿ YDQRYiGYtĜNDQHUH] îFP&5.ÿ îFP&5.ÿ YDQRYiGYtĜNDYČWUDQiQHUH] 15×15 cm V1515, .ÿ 30×30 cm, V3030, .ÿ Dvířka, větrací mřížky, ventilátory 5 nábytek, osvětlení Od roku 1994 vyrábíme kvalitní výrobky určené převážně pro stavebnictví. Základem vysoké kvality výrobků HACO je především materiál a vhodné konstrukční řešení navrhované našimi odborníky. Jedná se o velice kvalitní a odolné materiály, u kterých nedochází ke žloutnutí výrobku. YHQWLOiWRUVWČQRYêEtOê ¡FP$9%$6,&67+3od .ÿ ¡FP$9%$6,&67+3od .ÿ ¡FP$9%$6,&67+3od .ÿ YHQWLOiWRUVWČQRYêEtOêVåDOX]Lt ¡FP$935267+3od .ÿ ¡FP$935267+3od .ÿ ¡FP$935267+3od .ÿ kuchyně Elite Bath 6 YHQWLOiWRUVWURSQtEtOê ¡FP$93/866%7%+%od .ÿ ¡FP$93/866%7%+%od .ÿ ¡FP$93/866%7%+%od .ÿ 246 9$5,$17<9(17,/É725Ĥ SVWDQGDUGQtSURYHGHQt TVþDVRYêPGREČKHP PLQ HVþLGHOPYOKNRVWL  3ãĖĤURYêY\StQDþNDEHOVH]iVWUþNRX PRGHUQtQHRWĜHOêGHVLJQ SURPČQOLYiJHRPHWULHORSDWHN SRXåLWpPDWHULiO\ ABS  SRO\NDUERQiW silikon XVPČUĖRYDþSURXGXY]GXFKX]OHSãXMtFt SUĤWRN YČWUDFtPĜtåNDEtOiVHVtĢNRXîFP VM1515B, .ÿ YČWUDFtPĜtåNDEtOiVHåDOX]LtîFP VM1515BZ, .ÿ UHYL]QtGYtĜNDEtOiîFP RD4060B, .ÿ YČWUDFtPĜtåNDEtOiVHVtĢNRX¡FP VM100B, .ÿ YDQRYiGYtĜNDEtOi 30×30 cm, DV3030BILA, .ÿ 20×25 cm, DV2025BILA, .ÿ 20×20 cm, DV2020BILA, .ÿ YČWUDFtPĜtåNDQHUH]VHVtĢNRX¡FP NVM100, .ÿ