Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 252


     

Koupelny 2014/2015 - strana 252

koupelny, mozaiky TECEsquare 0RåQRVWLQVWDODFHVNOHQČQêFKRYOiGDFtFK WODþtWHN ]DSXãWČQêFK SĜtPR GRRENODGX +ORXEND NRYRYêFK RYOiGDFtFKWODþtWHNMHSRX]HPP Nádrže pro zazdění, předezdění a suchou montáž Německá výrobní společnost TECE vznikla v roce 1955. Za dlouhou dobu své existence se stala významným dodavatelem vysoce kvalitních výrobků s nadčasovým designem. Řada výrobků obdržela ocenění za design. TECE dvojčinná ovládací tlačítka nabízíme v široké řadě tvarů, barev a materiálů jako je sklo, nerezová ocel a plast. Instalační rámeček Vám umožní zapuštěnou instalaci skleněného ovládacího tlačítka přímo do obkladu. Nádržky jsou standardně nastaveny: - malé splachování 3 l - velké splachování 6 l, lze regulovat na 4,5 l, 7,5 l a 9 l. .QiGUæLMHQXWQpGRNRXSLWUR]SčUXSURE\WRYiMiGUDQHERäURXE\ SURSĝHGVWčQRYRXPRQWiæ doplňky baterie, sprchy stavební chemie dlažby, luxfery 6 TECEloop sedátka, armatury UR]SČUD7(&(SUR¿O SURE\WRYiMiGUD .ÿ 7(&(ER[ radiátory .ÿ 5 TECEsquare vany, sprchové kouty sanitární keramika nábytek, osvětlení .ÿ ãURXE\7(&(SUR¿OSUR SĜHGVWČQRYRXPRQWiå .ÿ NRQVWUXNFH7(&(ER[ SURELGHWN]D]GČQt .ÿ YORåND]YXNRL]RODþQt SUR]iYČVQp:&DELGHW 9/2=.$:&.ÿ 6 kuchyně PRGXOSUR]D]GČQt GRViGURNDUWRQX VWDYHEQtYêãNDPP  5 NRQVWUXNFH7(&(SUR¿O SURELGHWGRViGURNDUWRQX .ÿ Elite Bath 7(&(SURÀO PRGXOSURSĜHGH]GČQt VWDYHEQtYêãNDPP  NWODþtWNĤP7(&(VTXDUH NDUWiþRYiQHUH]HFKURP DEtOpQXWQRYåG\GRNRXSLW LQVWDODþQtUiPHþHN NDWiþRYDQiQHUH] .ÿ OHVNOêFKURP .ÿ QHUH]RFHOEtOi .ÿ UiPLQVWDODþQt .ÿ VNOREtOiEtOi7(&(ORRS .ÿ SODVWEtOi7(&(SODQXV .ÿ OHVNOêFKURP$PELD .ÿ bílá Ambia .ÿ Další barevné varianty a provedení dvojčinných ovládacích tlačítek (dodací lhůta 7 dnů): TECEsquare sklo VNORQHUH]RFHO .ÿ VNOREtOiFKURPOHVN .ÿ VNOR]HOHQiFKURPOHVN .ÿ VNORþHUQiQHUH]RFHO .ÿ VNORþHUQiþHUQêSODVW .ÿ VNORþHUQiSR]ODFHQiWODþtWND .ÿ VNORRUDQåRYi .ÿ VNORUXEtQRYČþHUYHQi .ÿ sklo zelená .ÿ VNORPiWRYČ]HOHQi .ÿ VNORþHUQiDODSH .ÿ EĜLGOLFH .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR bílá plast .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR EURXãHQêFKURP .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR PDWQêFKURP .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR bílá plast .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR PDWQêFKURP .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR EURXãHQêFKURP .ÿ TECEloop sklo 252