Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 253


     

Koupelny 2014/2015 - strana 253

Záruka až 10 let Nádržky jsou standardně nastaveny: - malé splachování 4,5 l, lze snížit na 3 l - velké splachování 9 l, lze snížit na 6 l Uniset - použití pro zazdění nebo předezdění. Fresh systém - revoluce v oblasti hygieny WC mísy. Pomocí nového Fresh systému dokážete snadně provonět vaši záchodovou mísu bez nevzhledného plastového držáčku na okraji WC mísy. Výměna tablety se provádí odklopením ovládací destičky a do nádobky se vloží nová tableta. Fresh systém lze namontovat i na již zabudované moduly s pneumatickým vypouštěcím ventilem. Při zakoupení nástavce G42333000 lze nastavit na 2,8/4,5 l nebo 1,8/3,8 l. Rapid SL pro sádrokarton do lehké stěny a předstěnovou montáž. Rapid SL do byt. jádra – speciálně vyvinutý modul pro bytová jádra. U všech těchto modulů možnost instalace destičky ve svislé nebo vodorovné variantě. jednoduchá montáž tichý provoz na ovládací tlačítka na moduly koupelny, mozaiky doplňky 2v1 baterie, sprchy Nádrže pro zazdění, předezdění a suchou montáž stavební chemie dlažby, luxfery 4 -HQXWQpGRNRXSLW XSHYĖRYDFtãURXE\ G3855800M GYRMþLQQiRYOGHVWLþND &RVPR YRGRURYQp LVYLVOpSURYHGHQt ãURXE\SURSĜHGVWČQRYRX PRQWiå G3855800M, .ÿ radiátory + 0RåQRGRNRXSLW)UHVKV\VWpP UNISET 5$3,'6/ UNISET PRGXOSUR:& .ÿ 2 G38825000, .ÿ 5$3,'6/ PRGXO:&GRViGURNDUWRQX PRGXOSUR:&WODþtWNR 2 G38528000, .ÿ PRGXOSUR:&GRE\WRYpKRMiUGD 3 G38588000, .ÿ 3 RYOiGDFtWODþtWNR&RVPR GYRMþLQQpEH]RWLVNRYêSRYUFK G38732BR0, .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR6NDWH$LU GYRMþLQQpVYLVOpFKURP G38505000, .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR6NDWH$LU GYRMþLQQpYRGRURYQpFKURP G38506000, .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR1RYD GYRMþLQQp G38765000, .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR6NDWH GYRMþLQQpQHUH]RFHO G38732SD0, .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR1RYD &RVPRSROLWDQVSRWLVNHPþHUQp G38847XG0, .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR&RVPR GYRMþLQQpFKURP G38732P00, .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR6NDWH GYRMþLQQpVNOREtOp G38845LS0, .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR&RVPR GYRMþLQQpVSRWLVNHPEtOp G38847LS0, .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR&RVPR GYRMþLQQpVSRWLVNHPEtOp G38847LI0, .ÿ RYOiGDFtWODþtWNR&RVPR GYRMþLQQpVNORVDPHWRYČþHUQi *.6.ÿ RYOiGDFtWODþtWNR&RVPR GYRMþLQQpVSRWLVNHPþHUQp *.,.ÿ YORåND]YXNRL]RODþQt SUR]iYČVQp:&DELGHW 9/2=.$:&.ÿ 6 • snadná a hygienická výměna desinfekční tablety • konec plastových osvěžovačů na okraji mísy • šetří životní prostředí POZOR - používat pouze tablety, které neobsahují chlór. kuchyně Fresh systém nábytek, osvětlení RYOiGDFtWODþtWNR&RVPR GYRMþLQQpEtOp G38732SH0, .ÿ IUHVKV\VWpP SĜHVWDYERYêVHW G38796000, .ÿ 253 Elite Bath RYOiGDFtWODþtWNR&RVPR GYRMþLQQpFKURP G38732000, .ÿ sanitární keramika vany, sprchové kouty G38643000, sedátka, armatury 0RåQRGRNRXSLW)UHVK V\VWpP