Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 255


     

Koupelny 2014/2015 - strana 255

koupelny, mozaiky 3 dlažby, luxfery Siko exclusive Nádržky jsou standardně nastaveny: - malé splachování na 3 l - velké splachování na 6 l. ka Novin přívod vody zhora tloušťka nádrže pouze 8 cm (běžná tloušťka nádrže je 12 cm) připojovací rohový ventil Schell napouštěcí a vypouštěcí ventil americké společnosti FLUIDMASTER (největší světový výrobce vyp. a nap.ventilů, dodává ventily např. pro ROCA) • český montážní návod • vyrobeno v Evropě doplňky • • • • RYOiGDFtWODþtWNR VNORGYRMþLQQpEtOp P46-0003, .ÿ sedátka, armatury SRGRPtWNRYiQiGUå]YXNRL]RODþQtYORåNDGYRMþLQQpWODþtWNRGHVLJQRYp:&VHGiWNR 5v1 RYOiGDFtWODþtWNR SODVWRYpGYRMþLQQpEtOp P40-0130, .ÿ EtOp .03/2%<&= 6 990 Kč + þHUQp .03/2%<&6 + 6 990 Kč RYOiGDFtWODþtWNR VNORGYRMþLQQpþHUQp P46-0001, .ÿ RYOiGDFtWODþtWNRGYRMþLQQp FKURP P46-0018, .ÿ FKURP .03/6$1,7$ 7 490 Kč YORåND]YXNRL]RODþQt SUR]iYČVQp:&DELGHW 9/2=.$:&.ÿ 6 Nádrže s odsáváním zápachu Nežádoucí zápach je odsáván standardním ventilátorem přes otvory v keramice WC. Systém odvádí zápach přímo z toalety. Spojení DN 70 na montážním prvku je kompatibilní se všemi standardními ventilátory dostupnými na trhu. Moduly je možné použít i v bytových domech, odsávání pachu lze připojit k pokojové ventilaci. RGViYiQtSDFKX VFHQWUiOQtPRGViYiQtP RGViYiQtSDFKXSRPRFt YHQWLOiWRUXYHYHGHQt SĜLSRMHQtQDRGViYiQt ]YHGOHMãtFKSURVWRU *URKHQiGUåSUR]D]GČQt GRViGURNDUWRQX G39002000, .ÿ 4 *HEHULWQiGUåSUR]D]GČQt .ÿ 2 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static E LW iG å *HEHULWQiGUåSUR]D]GČQt GČ GRViGURNDUWRQX .ÿ 2 *HEHULWVRXSUDYDSURSĜLSRMHQtWUXEN\ SURRGViYiQt]iSDFKX .ÿ QHUH]RFHO.ÿ 2 255 Elite Bath 7HFHQiGUåSUR]D]GČQt GRViGURNDUWRQX .ÿ 6 kuchyně nábytek, osvětlení Ukázky možného řešení odtahu zápachu: radiátory 2 990 Kč vany, sprchové kouty 1 990 Kč sanitární keramika QiGUå SUR]D]GČQtGRViGURNDUWRQX T020113 NRWYtFtãURXE\GR]GL MVRXVRXþiVWtEDOHQt QiGUåSURSĜHGH]GČQt T020115 baterie, sprchy Podomítková nádrž BOCCHI je určená pro zazdění a předezdění. Je vyrobená z kvalitních materiálů a jsou zde použity díly značkových světových výrobců. stavební chemie Nádrž pro zazdění a předezdění