Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 263


     

Koupelny 2014/2015 - strana 263

koupelny, mozaiky 4 Radiátory lze doplnit i koupelnovými doplňky jako jsou madla a háčky. Všechny doplňky je možné objednat jak v chromu, tak v bílé barvě. Tyto doplňky lze kombinovat s radiátory Anima Marcus, Thermal Trend a ELVL. BÍDKA VÝHODNÁ NA GUåiNUXþQtNĤ×21,4 cm bílý, DROT1, .ÿ FKURP'527.ÿ 2 stavební chemie VXãiNQDGHVNRYêUDGLiWRU 2 DROT4, .ÿ VWDYLWHOQiUR]WHþ GOHUR]PČUXUDGLiWRUX GYRMPDGORQDUDGLiWRUURYQp EtOp0$'/25$'%.ÿ FKURP0$'/25$'&5.ÿ GYRMPDGORREORXNRYpQDUDGLiWRU EtOp0$'/22%/5$'%.ÿ FKURP0$'/22%/5$'&5.ÿ 2 5 Ohřívač vody Velis je charakteristický svým designem, ale také možností svislé nebo vodorovné instalace. Díky řešení vnitřních komponentů a displeje je ohřívač možné instalovat všude tam, kde chcete Vy. Hloubka ohřívače je pouze 27 cm. W DOH = i U XN YiOFRYêERMOHUNRPELQRYDQê REMHPO2.&.ÿ REMHPO2.&.ÿ REMHPO2.&.ÿ Úspora el.energie až 10%! ãHVWLKUDQQêERMOHUHOHNWULFNê REMHPO2.+(.ÿ REMHPO2.+(.ÿ REMHPO2.+(.ÿ REMHPO2.+(.ÿ vany, sprchové kouty YiOFRYêERMOHUHOHNWULFNê REMHPO2.&(.ÿ REMHPO2.&(.ÿ REMHPO2.&(.ÿ REMHPO2.&(.ÿ REMHPO2.&(.ÿ REMHPO2.&(.ÿ W DOH = i U XN sanitární keramika W DOH = i U XN VSRGQtSURYHGHQtEH]EDWHULH XPtVWČQtSRGXP\YDGORGĜH]DWG objem 5 l, TO5IN, .ÿ objem 10 l, TO10IN, .ÿ objem 15 l, TO15IN, .ÿ BTO5IN, .ÿ archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static KRUQtSURYHGHQtEH]EDWHULH XPtVWČQtQDGXP\YDGORGĜH]DWG objem 5 l, TO5UP, .ÿ objem 10 l, TO10UP, .ÿ objem 15 l, TO15UP, .ÿ BTO5UP, .ÿ* RKĜtYDþSUĤWRNRYêHOHNWULFNêEH]WODNRYê  PTO0733, .ÿ archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static .EH]WODNpPXRKĜtYDþLMHQXWQRGRNRXSLWEH]WODNRYRXEDWHULL 9RGRYRGQtEDWHULHNEH]WODNRYêPRKĜtYDþĤP ka Novin GĜH]RYi */&5.ÿ nábytek, osvětlení NXODWêERMOHUHOHNWULFNê objem 20 l, TO20, .ÿ ka Novin QiVWČQQi */&5.ÿ a ovink N ERMOHU9HOLV objem 50 l, VL50, .ÿ objem 80 l, VL80, .ÿ objem 100 l, VL100, .ÿ ERMOHU9HOLVSUHPLXPV/&'GLVSOHMHP objem 50 l, VLP50, .ÿ objem 80 l, VLP80, .ÿ objem 100 l, VLP100, .ÿ QiVWČQQi */&5.ÿ 263 kuchyně PDGORRENORXNRYpQDUDGLiWRUFP EtOp0$'/22%/5$'%.ÿ FKURP0$'/22%/5$'&5.ÿ doplňky VWDYLWHOQiUR]WHþ GOHUR]PČUXUDGLiWRUX VWDYLWHOQiUR]WHþ GOHUR]PČUXUDGLiWRUX VWDYLWHOQiUR]WHþ GOHUR]PČUXUDGLiWRUX baterie, sprchy PDGORQDUDGLiWRUURYQpFP EtOp0$'/25$'%.ÿ FKURP0$'/25$'&5.ÿ WURMKiþHNQDUDGLiWRU EtOê752-+$&(.5$'%.ÿ FKURP752-+$&(.5$'&5.ÿ Elite Bath GYRMKiþHNQDUDGLiWRU EtOê'92-+$&(.5$'%.ÿ FKURP'92-+$&(.5$'&5.ÿ KiþHNQDUDGLiWRU EtOê+$&(.5$'%.ÿ FKURP+$&(.5$'&5.ÿ sedátka, armatury BÍDKA VÝHODNÁ NA dlažby, luxfery Doplňky k radiátorům