Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 267


     

Koupelny 2014/2015 - strana 267

YDQD0DKp 160×70 cm MH1600NEW .ÿ 3 YDQD0DKp 170×70 cm MH1700NEW .ÿ 3 150/170/190 YDQD6WDUOHWWH 150×70 cm ST1500 .ÿ YDQD6WDUOHWWH 160×70 cm ST1600 .ÿ YDQD6WDUOHWWH 170×70 cm ST1700 .ÿ 175/180/190 YDQD0DUV 170×75 cm MR1700 .ÿ dlažby, luxfery Mars (Elegance) 210 baterie, sprchy YDQD0DKp 150×70 cm MH1500NEW .ÿ 3 Starlette (Elegance) 5 stavební chemie Mahé (Basic) koupelny, mozaiky Siko exclusive 50 1500 (1600, 1700) 1230 (1330, 1430) 295 350 ě51 700 A doplňky 350 ě51 70 1370 (1450, 1550) ]iVWČQDYDQRYi 70×143,5 cm 9=81,.&57.ÿ sedátka, armatury þHOQtSDQHO 160 cm MHP1600NEW, .ÿ þHOQtSDQHO 170 cm MHP1700NEW, .ÿ ]iVWČQDYDQRYi 70×143,5 cm 9=81,.&57.ÿ ]iVWČQDYDQRYiRWHYtUDFt 75×143,5 cm 9=81,.&57.ÿ radiátory þHOQtSDQHO 170 cm MHP1700NEW, .ÿ YþPRQWEDOtþNX vany, sprchové kouty þHOQtSDQHO 150 cm MHP1500NEW .ÿ YþPRQWEDOtþNX sanitární keramika þHOQtSDQHO 170 cm MHP1700NEW, .ÿ þHOQtSDQHO ]iVWČQDYDQRYiRWHYtUDFt 75×143,5 cm 9=81,.&57.ÿ nábytek, osvětlení þHOQtSDQHO þHOQtSDQHO 150 cm 160 cm MHP1500NEW MHP1600NEW, .ÿ .ÿ YþPRQWEDOtþNX þHOQtSDQHO SRGKODYQtN]HOHQê EtOêVWĜtEUQêþHUQê 9367$1'$5'1(:  .ÿ SRGKODYQtN]HOHQê EtOêVWĜtEUQêþHUQê 93)2  .ÿ PDGOR]HOHQp EtOpVWĜtEUQpþHUQp  0$'81,  .ÿ PDGOR]HOHQp EtOpVWĜtEUQpþHUQp  0$'81,  .ÿ PDGOR]HOHQp EtOpVWĜtEUQpþHUQp  0$'81,  .ÿ PDGORXQLYHU]iOQtQHUH]RYp MADUNI335NRZ, .ÿ PDGORXQLYHU]iOQtQHUH]RYp MADUNI335NRZ, .ÿ PDGORXQLYHU]iOQtQHUH]RYp MADUNI335NRZ, .ÿ SRGKODYQtN]HOHQê EtOêVWĜtEUQêþHUQê 9329$/=.26  .ÿ kuchyně þHOQtSDQHO Ceny van Laguna jsou bez nožiček (390 Kč), viz str. 271. Více informací na www.siko.cz 267 Elite Bath 555 panel 330 (350) ě51 45 405 A-A