Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 282


     

Koupelny 2014/2015 - strana 282

koupelny, mozaiky Vany a vaničky KALDEWEI – to je téměř 90letá tradice výroby koupelnových van a sprchových vaniček z nejušlechtilejšího a zcela přírodního materiálu – smaltované oceli. Desetiletí zkušeností a nejmodernější technické vybavení. Tradice a pionýrský duch. Dokonalost a styl. Funkčnost, maximální ergonomie a nadčasový design. Spolupráce s renomovanými designéry a více než 80 ocenění za design. Šetrnost k přírodě potvrzená certifikátem IBU (environmentální prohlášení podle ISO 14025). Mimořádná mechanická a chemická odolnost smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm umožňuje poskytovat na výrobky KALDEWEI 30letou záruku. YDQD&$<212&$<21267$5 VRWYRU\SURPDGOD 150-160-170×70, 170×75, 180×80 cena od .ÿ YDQRYpQRK\.ÿ YDQRYpQRK\SURUR]PČUî.ÿ PDGODNRYRYiSRFKURPRYDQi.ÿ YDQD6$1,)2503/866$1,)2503/8667$5  VRWYRU\SURPDGOD 140-150-160-170×70,160-170×75,170×73,180×80 cm cena od .ÿ YDQRYpQRK\.ÿ PDGODNRYRYiSRFKURPRYDQi.ÿ PDGODSODVWRYiSRFKURPRYDQi.ÿ 3RYUFKRYp~SUDY\DSĜtVOXãHQVWYt]DSĜtSODWHN 3(5/())(.7 VSHFLiOQtSRYUFKRYi~SUDYDXVQDGĖXMtFtþLVWČQt ]iUXNDOHW cena .ÿ QHSODWtSUR6$1,)2503/86îDî vany, sprchové kouty radiátory sedátka, armatury doplňky baterie, sprchy stavební chemie dlažby, luxfery 6 Elite Bath kuchyně nábytek, osvětlení sanitární keramika $17,6/,3&(/23/2ã1ê$17,6/,3 SURWLVNOX]RYi ~SUDYD ]Y\ãXMtFt EH]SHþQRVW Y\KRYXMH ]DĜD]HQt GRVNXSLQ\%SRGOHý61 ]iUXNDURN\ antislip cena od.ÿ FHORSORãQêDQWLVOLSFHQDRG.ÿ 3852VERþQtPSĜHSDGHP YDQD3852385267$5 VRWYRU\SURPDGOD 160-170×70, 170×75, 170-180×80, 190×90 cm PURO cena od .ÿ PUROVERþQtPSĜHSDGHPFHQDRG.ÿ YDQRYpQRK\.ÿ PDGODNRYRYiSRFKURPRYDQi.ÿ PURO &$<212VDQWLVOLSHP &20)257/(9(/&20)257/(9(/3/86 VSHFLiOQtRGSDGQtDSĜHSDGRYiVRXSUDYD SO\QXOiUHJXODFHYêãN\KODGLQ\YHYDQČPP &20)257/(9(/FHQDRG.ÿ &20)257/(9(/3/86 VQDSRXãWČQtPSĜHSDGHP FHQDRG.ÿ ,QIRUPDFHRGDOãtFKPRGHOHFKYDQVSUFKRYêFKYDQLþNiFKYtĜLYêFKYDQiFKDSĜtVOXãHQVWYt.DOGHZHL9iPSRVN\WQRXSURGHMFL 282 Maloobchodní ceny vč. DPH.