Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 283


     

Koupelny 2014/2015 - strana 283

koupelny, mozaiky dlažby, luxfery 3 Squaro vany z Quarylu® Čistý design a vysoká funkčnost. Kulatá vnitřní forma okrajů vany je ideální pro zaklonění hlavy a relaxaci. Síla přesné instalace Oberon je pozoruhodná. Jako ostatní quarylové vany lze Oberon instalovat s minimální spárou mezi vanou a obklady. Většina modelů lze doplnit whirlpool systémy Whisper a Ultimate Fitness Whirpool. Čistý estetický vzhled a dokonalost. Výjimečná přesnost a preciznost linií van Squaro vytváří pocit vzrušení. Díky své 50 cm hloubce jsou tyto vany velmi pohodlné, ať už sedíte nebo chcete vstát. Rohové varianty mohou mít přední panel v lesklé bílé, lesklé černé nebo v hliníkové úpravě. Squaro je k dispozici také se systémy Whisper a Ultimate Fitness Whirpool. 6TXDUR 145×145 cm %46459[[ .ÿ radiátory /]HREMHGQDWYþHWQČSĜHGQtKRSDQHOX YEDUYČEtOpþHUQpQHERVDWLQFKURP [[QDKUDćWHNyGHPEDUY\ vany, sprchové kouty îFP%46459[[ .ÿ îFP%46459[[ .ÿ [[QDKUDćWHNyGHPEDUY\ 4XDU\O®SDWHQWRYDQêPDWHULiO9LOOHUR\ %RFK sanitární keramika 2EVDKXMHYHOPLMHPQpKRPLQHUiOQtKR JUDQXOiWX]NĜHPHQHDNU\ORYp SU\VN\ĜLFHDNDWDO\]iWRUĤDDGLWLY9\UiEt VHYHVSHFLiOQtFKIRUPiFKSDWHQWRYDQêP SRVWXSHPQt]NRWODNpKROLWt 3URþSUHIHURYDWYDQX]4XDU\OXSĜHG EČåQêPDNU\OiWHP" nábytek, osvětlení 4XDU\OMHWČåNêSHYQêDVWDELOQtPDWHULiO VY\VRNRXL]RODþQtVFKRSQRVWt±SĤVREtSURWR na dotek jako teplý kámen -HVWiOREDUHYQêQHSRUp]QtSURWLVNOX]Qê DRGROQêSURWLVWiUQXWt Více informací na www.siko.cz kuchyně -HKRY\VRNiWYDURYiSĜHVQRVW DSUDYR~KOpKUDQ\XPRåĖXMtGRNRQDOp OtFRYiQtDPLQLPiOQtVSiU\PH]LYDQRX a obklady 283 Elite Bath îFP%42%(9[[ .ÿ îFP%42%(9[[ .ÿ îFP%42%(9[[ .ÿ îFP%42%(9[[ .ÿ îFP%42%(9[[ .ÿ [[QDKUDćWHNyGHPEDUY\ sedátka, armatury Oberon vany z Quarylu® doplňky baterie, sprchy stavební chemie LPDJHIRWR