Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 296


     

Koupelny 2014/2015 - strana 296

koupelny, mozaiky Strike Siko exclusive Série Strike perfektně splňuje požadavky dnešního zákazníka, jako jsou design, funkčnost a cena. Panty s integrovaným zvedacím mechanismem usnadňují otevírání/zavírání. Úprava skla Anti-Plaque ve standardu výrazně zjednodušuje čištění. Žádné viditelné šrouby díky Hüppe technice vymezovacích profilů. baterie, sprchy stavební chemie dlažby, luxfery 6 635&+29e'9(ě(VSHYQêPVHJPHQWHPGRQLN\OHYp / SUDYp 3 635&+29é.287ý7957.58+ VWĜtEUQiOHVNOiYêSOĖWUDQVSDUHQW VWĜtEUQiOHVNOiYêSOĖWUDQVSDUHQW5 KÓD ROZMĚR 900×900×1900 STAVITELNOST* VSTUP SÍLA SKLA CENA 885-900 725 6 mm .þ 1000×1000×1900 985-1000 725 6 mm .þ KÓD ROZMĚR STAVITELNOST* VSTUP SÍLA SKLA CENA î / 785-800 480 6 mm .þ 800× 3 785-800 480 6 mm .þ 900×1900 / 885-900 580 6 mm .þ 900× 3 885-900 580 6 mm .þ 1000×1900 / 985-1000 680 6 mm .þ 1000× 3 985-1000 680 6 mm .þ sanitární keramika vany, sprchové kouty radiátory sedátka, armatury doplňky levé otevírání 635&+29e'9(ě(VSHYQêPVHJPHQWHPSURERþQtVWČQXQHERURKRYêYVWXS/HYp3UDYp 3(91È67ċ1$XQLYHU]iOQt VWĜtEUQiOHVNOiYêSOĖWUDQVSDUHQW VWĜtEUQiOHVNOiYêSOĖWUDQVSDUHQW KÓD ROZMĚR STAVITELNOST* VSTUP SÍLA SKLA CENA KÓD ROZMĚR 785-800 480 6 mm .þ 800×1900 800×1SUDYp 785-800 480 6 mm .þ 900×1900 885-900 - 6 mm .þ 900×OHYp 885-900 580 6 mm .þ 1000×1900 985-1000 - 6 mm .þ nábytek, osvětlení îOHYp 900×SUDYp 885-900 580 6 mm .þ 1000×OHYp 985-1000 680 6 mm .þ 1000×SUDYp 985-1000 680 6 mm .þ STAVITELNOST* VSTUP SÍLA SKLA 785-800 - 6 mm CENA .þ .RPELQDFt SHYQp VWČQ\ D VSUFKRYê GYHĜt O]H Y\WYRĜLW PQRKR VSUFKRYêFK NRXWĤ UĤ]QêFK WYDUĤ DYHOLNRVWt kuchyně 5RKRYêNRXWVHVNOiGi]HGYRXSRORYLQ.DåGiSRORYLQDMHWYRĜHQDVDPRVWDWQêPLVSUFKGYHĜPL NWHUpMVRXEDOHQ\VDPRVWDWQČDPDMtVYRXFHQX'tN\WRPXWRVLPĤåHWHY\WYRĜLWþWYHUFRYRXþLREGpOQtNRYRXYDULDQWX9åG\MHQXWQRREMHGQDWWHG\MHGQXSRORYLQXOHYRX OHYpGYHĜH GUXKRXSRORYLQX SUDYRX SUDYpGYHĜH 8YHGHQêUR]PČUãtĜHYVWXSXSODWtSURGYHĜHVERþQtVWČQRX Elite Bath 67$9,7(/1267 YHVWDYQêUR]PČUYDQLþN\QDNWHUêO]HLQVWDORYDWVSUFKRYêNRXWþWYHUHFþWYUWNUXK2GWRKRWRUR]PČUXMHQXWQpRGHþtVWRGVNRNRGKUDQ\YDQLþN\GOHQiYRGX 296 Maloobchodní ceny vč. DPH.