Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 327


     

Koupelny 2014/2015 - strana 327

koupelny, mozaiky stavební chemie dlažby, luxfery 3 XPêYiWNR/DXIHQ3UR$ îFP.ÿ NU\WVLIRQXNXP .ÿ XP\YDGOR/DXIHQ3UR$ îFP.ÿ îFP.ÿ îFP.ÿ XP\YDGOR/DXIHQ3UR% îFP.ÿ îFP.ÿ îFP.ÿ XPêYiWNR/DXIHQ3UR% îFP.ÿ îFP.ÿ NU\WVLIRQXNXP .ÿ XP\YDGOR/DXIHQ3UR$ îFP.ÿ îFP.ÿ NU\WVLIRQXNXP .ÿ sedátka, armatury doplňky Je-li chytře vyroben, může být moderní průmyslový design přitažlivý jak pro oči, tak pro rozpočet. Laufen Pro poskytuje důkaz, že dobrý design nemusí být drahý. Jednoduché tvary, optimální funkčnost a zajímavé ceny charakterizují rozsáhlou řadu koupelen Laufen Pro (A,B i C). baterie, sprchy Laufen Pro XPêYiWNR/DXIHQ3UR& îFPVRWYRUHP/3   .ÿ XP\YDGOR³&RPSDFW´/DXIHQ3UR& îFP.ÿ NU\WVLIRQXNXP .ÿ 4,5 l NOR]HW]iYČVQê&RPSDFW VKOXERNêPVSODFKRYiQtP 36×49 cm .ÿ VHGiWNRNRYRYpSDQW\ .ÿ VHGiWNRNRYRYpSDQW\DQWLEDNWHULDO .ÿ VHGiWNRVRIWFORVHNRYRYpSDQW\DQWLEDNWHULDO* .ÿ 3URVWDQGDUGQtNOR]HW\/$8)(1352 sanitární keramika 3,0 l 3,0 l 4,5 l VHGiWNRSUR .ÿ VHGiWNRVRIWFORVHSUR .ÿ :&PtVDNRPELVKOXERNêPVSODFK92 .ÿ :&PtVDNRPELVKOXERNêPVSODFK62 .ÿ QiGUåN:&'XDO)OXVK .ÿ :&PtVDNRPEL9DULR .ÿ QiGUåN:&'XDO)OXVK .ÿ NOR]HW]iYČVQê$GGLWLRQDO VKOXERNêPVSODFKRYiQtP 36×53 cm .ÿ 3,0 l 4,5 l nábytek, osvětlení NOR]HW]iYČVQêVKOXERNêP VSODFKRYiQtP 36×56 cm .ÿ XP\YDGOR³&RPSDFW´/DXIHQ3UR& îFP.ÿ sloup k umyvadlu 1095, 1495, 1895, 1395 .ÿ 49 cm ELGHW]iYČVQê$GGLWLRQDO YQLWĜQtSĜtYRG 36×53 cm .ÿ LAUFEN pro rimless WC kuchyně 56 cm vany, sprchové kouty XPêYiWNRURKRYp/DXIHQ3UR& îFP.ÿ ±GtN\GHVLJQXQHGRFKi]t NXVD]RYiQtQHþLVWRW ±WHFKQRORJLHEH]RSODFKRYpKR NUXKXDYLGLWHOQpKRXFK\FHQtNOR]HWX (IHNWLYQtVSODFKRYiQt ±Y êNRQQêLQRYDWLYQtVSODFKRYDFtV\VWpP (NRQRPLFNê ±VSODFKRYDFtV\VWpPQDOLWUĤDOLWUĤ âSLþNRYêGHVLJQ ±GRNRQDOpVSRMHQtNUiVQpKRWYDUX DHUJRQRPLFNpKRSURYHGHQt 3UYRWĜtGQtK\JLHQD 6QDGQi~GUåED 3,0 l 4,5 l NOR]HW]iYČVQêULPOHVV .ÿ 327 Elite Bath XPêYiWNR/DXIHQ3UR% îFP.ÿ îFP.ÿ radiátory OHYp